13 Mayıs Türk Dil Bayramı kapsamında düzenlenen “1. Bursa Dil Bayramı Bildirisi”

“13 Mayıs Türk Dil Bayramı” kapsamında düzenlenen “1. Bursa Dil Bayramı Bildirisi”

1. Bursa Dil Bayramı Bildirisi 

Türkiye’de bir ilk olarak oluşturulan bu bildiriye belediye, üniversite, STK ve Bursalıların katkısı sağlandı. Böylece bildiri gerçek anlamda Bursa"yı yansıtmış oldu. 

Karamanoğlu Mehmet Bey'in öğüdü yalnızca anılmadı, kutlanmadı dahası yerine getirilmek üzere Türkçemizin korunumu ve gelişimi için görüş ve öneriler toplandı. 

Gelecek yıla bu görüş ve öneriler çerçevesinde gerekli çalışmalar oluşturulmak üzere sözleşildi.

TDH DERNEĞİ Bursa Temsilciliği adına Başkan Salih Göktöre Çam 


Onaylanan görüşler;

1. Türkçenin, bilim dili olmasına katkı vermek amacıyla katılımcılar başta olmak üzere tüm alanlarda (sanat, spor, sağlık, eğitim, sanayi, hukuk vb.) Türkçe kullanımına özen gösterilmesi.

2. Türkçenin kamusal alanlarda yaygınlaştırılması için yerel yönetimlerle işbirliği yapılması, yerel yönetimlerin duyarlı davranmasının belirtilmesi. Özel alanlarda da (işletmeler için) teşvik yolları bulunması.

3. Yabancı tabela, yabancı yazılı ürünler konusunda gerek yerel yönetimin gerekse özel işletmelerin öncelikli olarak duyarlılığa davet edilmesi. 

4. Türkçenin diğer kollarının da sözcük varlığı adına yaşatılması için etkinlikler, çalışmalar düzenlenmesi.

5. Kentimizde bulunan yabancıların Türkçe öğreniminin desteklenmesi ve gezgin (turist) olarak günübirlik kentimize gelinse dahi gerekli iletişim için turist noktalarında kılavuzluk hizmetlerinin arttırılması.

6. Kentimizde belediyenin ve başka etkinlik gerçekleştiren kurumların yaptığı etkinliklerinde dil duyarlılığı konusunda bilgilendirilmesi (“etkinlik”, “eğlence”, “şenlik” yerine “festival”, “fest” sözcüklerinin kullanımı)

7. Sivil toplum kuruluşlarının dil etkinlikleri öncelikle kentimizde bulunan Türk soyluların Türkçe etkinliklerinin desteklenmesi.

8. Bireysel olarak Türkçe duyarlılığının sağlanması için sık kullanılan yabancı sözcüklerin karşılıklarının (“selfi-özçekim”, “kampüs-yerleşke”, “sale/damping-indirim” vb.) dil etkinliklerinde görsel ve işitsel olarak ortaya konarak göz önünde bulundurulması, anımsatılması. Bu kapsamda çocuklarımıza Türkçe ad verilmesi konusunun sık işlenmesi.

9. Türkçeleşmiş sözcüklerin Türkçe varlığı içinde değerlendirilerek önceliğin; dilimize gelecek ve gelmekte olan yabancı sözcüklere karşılık sorulmasına, ilgili kurumlardan/TDK’den istenmesine ya da diğer Türk lehçelerinden aranmasına karar verilmesi.

Katılımcılar

•Türkçenin Diriliş Hareketi Derneği, •Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi, •Uludağ Üniversitesi, •Bursa Büyükşehir Belediyesi, •Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi, •Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği, •Bursa Kırım Türkleri Derneği, •Sipahi Atlı ve Geleneksel Okçuluk Derneği, •Türk Ocakları Bursa, •Bursa Irak Türkmenleri Derneği, •Hür İnsanlar Cemiyeti.

Yorumlar (0)