16. Türk Dünyası Medya Mensupları Buluşması Sonuç Bildirgesi

16. Türk Dünyası Medya Mensupları Buluşması

18-23 Temmuz 2022

Yalova / Türkiye

SONUÇ BİLDİRGESİ

        Kısa adı YAFEM olan Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Türk Boyları Kültür Şöleni” nin 25.si Türk Devletleri ve topluluklarının katılımıyla, 17-23 Temmuz 2022 tarihleri arasında Yalova’da düzenlenmiştir. Etkinlik kapsamında “16. Türk Dünyası Medya Mensupları Buluşması” da Türkiye, Azerbaycan, Afganistan, Bulgaristan, Doğu Türkistan, Tataristan, Irak Türkmenleri, Romanya, Kuzey Makedonya ve Dubai’den gelen araştırmacı, gazeteci ve medya mensuplarının katılımıyla gerçekleşmiştir. Üç gün süren medya mensupları buluşmasında aşağıdaki kararlar şu şekildedir:

1-Azerbaycan’ın haklı Karabağ mücadelesinde Azerbaycan ve Türkiye’nin önderliği ile Türk devletleri ve topluluklarının ortak mücadele alanı olarak “Basın Platformu’nun” tesis edilmesi,

2- Afganistan’daki Türk soylu öğrencilere Türkiye’de eğitim-öğretim alma imkânlarından faydalanma vb. hususlarda YTB’nin sayıca ağırlık vermesi, Afganistan’daki Türk soylu gazetecilerin; tecrübe ve deneyim kazanabilmeleri için kısa dönem kurslarla Türkiye’ye getirilmesi, ayrıca Afganistan’ın “Belh” şehrinde bulunan Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin doğduğu evin TİKA tarafından restore edilmesi,

3-Türkiye’de yaşayan Türk soylulara oturma, çalışma, serbest giriş, eğitim, vatandaşlık ve sağlık gibi hizmetlerde  kolaylık sağlanmasına ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası’nın Türk Soylulara ait  48. madde 2527 bendine göre bu hususların yürürlüğe girmesi,

4- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasında garantör ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gerçekleştirmiş olduğu Kıbrıs Barış (Türk) Harekâtı’nın yıl dönümlerinin YAFEM etkinliklerinde daimî olarak kutlanması,

5-TRT Avaz ve TRT Balkan kanallarında Türk Dünyası’na yönelik daha ciddi ve etkili yayınların yapılması; özellikle de Türk topluluklarına dair gerçeklesen olaylarla ilgili program ve belgesellere önem verilmesi,

6-YTB, Yunus Emre Kültür Merkezleri, TİKA ve Maarif Vakfı ile Türkiye’deki üniversitelerde bulunan TÖMER’lerin işbirliği ile ortak eğitim ve ortak iletişim dilini sağlamak adına Türkiye Türkçesinin ortak yazı ve konuşma dili olması hususunda daha ciddi adımların atılması,

7- TRT tarafından yeni açılan TRT Balkan Televizyonu'nda  Arnavutça, Boşnakça, Makedonca, Sırpça ve Hırvatçanın yanı sıra 6. dilin Bulgarca olarak eklenmesi,

8- Yeni bir dünya düzeni kurma ve küresel ekonominin lideri olma bağlamında, küresel aktörler arasında, Çin’in “Kuşak ve Yol” projesi merkezli sunulan çalışmaların özet olarak değil, tam metin olarak sunulması ve sunulan metinlerin YAFEM heyeti tarafından değerlendirilerek yayınlanması,

9- Irak’ta Türkmen varlığının korunması Türk Dünyası açısından önem arz etmektedir. Irak hükümeti tarafından Türklerin hak ettikleri siyasî, kültürel ve sosyal alanda temsil haklarının dikkate alınarak bu hususun öneminin arttırılması yönünde tavsiye verilmesi,

10- Türk Dünyası’nın genç gazetecilerine Türkiye İletişim Başkanlığı tarafından görevlendirilecek uzman gazetecilerce teknoloji, eğitim ve dilsel çalışma kamplarının oluşturulması,

11- Tataristan’ın duayen gazeteci-yazarlarından Muhammed Ayaz İshakî İdilli adına bir hizmet ödülünün ihdas edilmesi,

 https://islamansiklopedisi.org.tr/idilli-muhammed-ayaz-ishaki

 

12- Rusya Federasyonu çatısı altında faaliyet gösteren topluluk gazetecilerinin  ifade özgürlüğünün genişletilmesi ve bu gazetecilere destek verilebilmesi hususunda Türkiye Cumhuriyeti’nin işbirliği ile gerekli adımların atılması,

13- YAFEM 16.Türk Dünyası Medya Mensupları Buluşması'na katılan gazeteciler olarak Türkiye’nin, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda izlediği tarafsız dış politikasının ve barış için özverili girişimlerinin desteklendiğinin bildirilmesi,

14- Aşağı Tuna Avrupa Bölgesi'nde “Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve Türk Kültür  Derneği” tarafından çıkarılan tek uluslararası hakemli - basılı “Tuna Mektupları” Dergisi'nin Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenmesi ve yayımlanması,

15- YAFEM 16. Türk Dünyası Medya Mensupları olarak Azerbaycan’ın haklı mücadelesi Karabağ konusunda Türkiye’nin diplomatik, stratejik ve manevi desteklerinin Türk Dünyası açısından çok önemsendiğinin bildirilmesi, 

Tüm katılımcılılar tarafından oybirliğiyle kabul edilmiştir.

16. Türk Dünyası Basın Mensupları Buluşmasına

Katılan Gazeteciler adına

Cuma, 22 Temmuz 2022

Yalova / Türkiye

Yorumlar (0)