TÜRKÇENİN DİRİLİŞ HAREKETİ DERNEĞİ 2. OLAĞAN GENEL KURULTOPLANTISI 2. DÜZELTME İLANI

TÜRKÇENİN DİRİLİŞ HAREKETİ DERNEĞİ 2. OLAĞAN GENEL KURULTOPLANTISI 2. DÜZELTME İLANI

    Türkçenin Diriliş Hareketi Derneği’nin 2017-2018-2019-2020 yıllarını kapsayan ve 24.05.2021 tarihinde yapılması ilan edilerek duyurulan 2.Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın içinde bulunduğumuz salgın süreci dolayısıyla T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 16.05.2021 tarihli “Kademeli Normalleşme Genelgesi” gereğince 08.06.2021 tarihinde yapılacağı ilk düzeltme ilanı ile duyurulmuştu. 

    T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 01.06.2021 tarihli “Haziran Ayı Normalleşme Genelgesi” gereğince derneğimiz 2.Olağan Genel Kurul Toplantısının bu tarihte yapılamayarak 19.06.2021 Cumartesi günü aynı yer ve saatte ve aynı gündemle yapılacağının duyurulmasını üyelerimize saygıyla ilan ederiz.  


        

                   

TÜRKÇENİN DİRİLİŞ HAREKETİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

                             

Yorumlar (0)