Türkçesiz bir "Türk Birliği" anlayışı!

Türkçesiz bir "Türk Birliği" anlayışı!


1- Turkic world deyimi Rusya'nın ve Batı devletlerinin Türk dünyasını bölmek için uydurduğu bölücü bir terimdir. Anlamı Türk(ümsü) dünya demektir. 

Bu terimi kullananlar, Türk yurtlarının aslında Türk değil; Kazakça, Kırgızca, Azerbaycan Türkçesi, Özbekçe gibi ayrı lehçeler konuşan, uzak ve farklı topluluklar olduğunu göstermeye kalkışır. Türk adının birleştirici gücünden korktukları için Türk Dünyası'nı bin parçaya bölüp her birine bir ad vererek bizleri bugüne dek ayrı ve kopuk tutmayı başardılar. Turkic World terimi bilinçli seçilmiş bir sömürgecilik terimi olup bölücülük yaparak Türklerin birlik kurmasını engellemeye hizmet eder, kullanılması bütünüyle yanlıştır! Bu nedenle doğru terim TÜRK DÜNYASI (TURKISH WORLD) olmalıdır. Aynı biçimde Türki Cumhuriyetler demek yerine doğrudan Türk Cumhuriyetleri denilebilir.

2- Boy adı, soy adından üstün olamaz. Boy adı bölgesel, Türk adı evrenseldir. Bu yüzden biz de Oğuz boyu adını bırakıp Türk adı altında birleştik. Bu nedenle bütün Türk boyları (Kazak, Kırgız, Özbek, Oğuz, Kayı, Tatar) Türk adı altında birleşmekten gocunmaz tam tersine onur duyar.

3- Türk Birliği Teşkilatı kurmak amacıyla oluşturulan bir kurumun onurluğu (madalyası) neden Türkçe değil de İngilizce yazılır? Türkçeye küsmüş bir Türk birliği söz konusu olabilir mi? Teşkilat sözcüğü Arapçadır. Türk Birliği Teşkilatı yerine Türk Birliği Örgütü denilebilirdi ya da "danışma, görüşme, çözüm üretme" gibi anlamlar taşıyan ve zaten kullanılmakta olan "Türk Keneşi" adı olduğu gibi sürdürülebilirdi.

4- Türk birliğinin altın anahtarı Türkçe birliğidir. "Türkçenin dirilişi Türklüğün dirilişidir!" dememiz bundandır. Bütün Türk devletleri bir araya gelerek ortak bir "Türk Birliği Türkçe Sözlüğü" oluşturmalıdır. TDH olarak biz bunu başlattık ve üzerinde çalışıyoruz. Bu tasarıyı giderek büyütecek ve Türk Birliği Türkçe Sözlüğü'nü belki de binlerce akademisyenin gönüllü ve yürekli katkısıyla gerçeğe dönüştüreceğiz. Hiçbir kurum ve devletten maddi-manevi destek almadığımız için zorlansak da er geç bu düşümüzü gerçekleştirecek ve bu sözlüğü Türk Dünyası'na ve Türk çocuklarına armağan edeceğiz.

5- Temel yanlış olursa binanın sağlam olması da beklenemez. Türkleri bir arada tutan harç "Türkçe" olduğuna göre yabancı dillerle yapılan tüm etkinlik ve tasarılar düş kırıklığıyla sonuçlanmaya mahkumdur. Dil boyutunun hemen üzerine ise hızla ekonomik, siyasal, kültürel ve askeri çalışmalar eklenmelidir. O zaman birlik, "dirlik" haline gelir ve özlenen güzelliklere daha kolay erişilebilir.

***

Amaç güzel, yol çetin, yük ağırdır ancak başarılmayacak bir iş, gerçekleştirilemeyecek bir düş değildir. 

Bizler bu yolda yılmadan çalışmayı sürdüreceğiz. 

TÜRKÇENİN DİRİLİŞİ TÜRKLÜĞÜN DİRİLİŞİDİR!

Saygılarımla...

Suat Özer

-TDH Derneği Kurucusu 

-Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Avrupa Koordinatörü 

-TDH Türk Haber Kurucusu 

Dipçe: Kazak, Kırgız, Özbek, Azerbaycanlıların Türk olmadığını savunanlar türedi. Öyleyse neden Kazakic World, Ozbekic World değil de Turkic World diyorsunuz? Boy adı, soy adından büyük olamaz. Boy adları yöreseldir, Türk adı evrenseldir.

Yorumlar (2)
Aslı Kılıç 3 yıl önce
Mükemmel!!
Kılıçkıran 2 yıl önce
Çok doğru. Dileriz düzelir.