YAFEM 22. TÜRK BOYLARI KÜLTÜR ŞÖLENİ

YAFEM 22. TÜRK BOYLARI KÜLTÜR ŞÖLENİ
13. YAFEM TÜRK DÜNYASI BASIN ÇALIŞANLARI BULUŞMASI

YALOVA SONUÇ BİLDİRGESİ

YAFEM 22. Türk Boyları Kültür Şöleni kapsamında 20-21-22 Temmuz 2019 tarihlerinde Yalova’da gerçekleştirilen YAFEM 13. Türk Dünyası Gazeteciler Buluşması’nda; Azerbaycan, Kazakistan, Doğu Türkistan (Uygur Özerk Bölgesi), Kırım, Suriye ve Irak Türkmenleri, Kıbrıs Türk Devleti, Tataristan, Altay, Karaçay- Balkar, Dağistan-Nogay, Afganistan Türkmenleri temsilcilerinin katılımı ile Dağlık Karabağ Soykırımı başta olmak üzere, Ortadoğu’dan Kafkaslar’a, Balkanlar’dan Orta Asya’ya uzanan Türk Kültür Coğrafyası’nın temel sorunları ele alınmış; yapılan konuşmalar, teklif, öneriler ve istişareler neticesinde aşağıdaki kararlar “Yalova Sonuç Bildirgesi” olarak yayımlanmıştır.

1-Kıbrıs Türk’ü Türk milletinin ayrılmaz parçasıdır. Bu gerçeği hiçbir gücün değiştiremeyeceğini tüm dünyaya hatırlatırız. Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Türk’ünün hak ve menfaatlerinin korunmasında sergilenen müşterek kararlılığın ilerletilmesinde Türkiye tarafından gösterilen haklı duruşu YAFEM olarak her surette tereddütsüz desteklemekteyiz. Kıbrıs Türkleri üzerinde insanlık dışı ambargoların kaldırılması ve Kıbrıs Türk’ünün uluslararası görünürlüğünün desteklenmesi çalışmalarına çağrı yapar, uluslararası toplumun Ada’nın gerçekleri temelinde Kıbrıs Türk’ünün egemenliğini her alanda kabul etmesi gerekliliğini hatırlatırız. Bu çerçevede garantör devlet olan Türkiye’nin ada üzerinde ve Kıbrıs Türk’ünün hak ve menfaatlerini ve Akdeniz’de kendi haklarını ve çıkarlarını koruma adımlarının devam etmesi en büyük arzumuzdur. Kıbrıs’ta tek devlet projesi Türkiye’yi bölme planı ve Türkiye’nin Akdeniz’deki egemenlik haklarının yok edilme projesidir. Akdeniz’de sınırı olmayan ülkelerin Türkiye’yi enerji kaynakları alanındaki çalışmaları konusunda engellemeye yönelik çabalarını asla kabul etmiyor ve Akdeniz’deki egemenlik haklarımızı beka sorunu olarak görüyoruz.

2- Türkiye’yi sözde soykırımlarla suçlayan ülkeler; kendi geçmişlerine, Bosna - Hersek’te Srebrenitsa ve Azerbaycan’da Hocalı gibi dünyanın farklı coğrafyalarında yaptıkları soykırımlara bakmalıdır. Yüzyıllardır mazlum halkların koruyuculuğunu yapan Türk milletinin sözde soykırım iddialarıyla küresel siyasetlere malzeme yapılması kabul edilemez bir durumdur. Dağlık Karabağ sorununun çözülmesinde kardeş Türkiyenin; Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ile ilgili Birleşmiş Milletler ’in kabul ettiği dört maddenin uygulanmasında Azerbaycan Cumhuriyeti’nin yanında yer alması arzumuzdur.

3-Türk Kültür Coğrafyası’ndaki Soydaş ve Akraba Toplulukları’nın yaşadıkları bölgelerde kültürel, sosyal ve eğitim haklarının İnsan Hakları Evrensel Beyanamesi çerçevesinde koruma altına alınması; tüm sorunlarımızla ilgili Türk Devlet ve Toplulukları’nda “ortak kamuoyu”nun oluşturulması ile yeni dünya düzeninde “Türk Birliği Ülküsü”nün sürekli gündemde tutulması ana hedefimiz olarak belirlenmiştir.

4- Balkanlar’da Türkçe’nin yaygınlaşması ve Türk kimliğinin korunması; Afganistan, Pakistan, İran, Irak ile Suriye’deki mülteci kamplarında Türkçe kursların düzenlenmesi için ilgili kurumların teşvik edilmesi ve medya aracılığı ile kamuoyunun bilgilendirilmesi YAFEM Türk Dünyası Basın Mensupları üyelerinin ortak isteğidir.

5- Türk Kültür Coğrafyası’nda Türkçe yazı ve konuşma dilinin teşvik edilmesi, konuyla ilgili ders araç ve gereçlerin kurs yerlerine ve kursiyerlere ücretsiz ulaştırılması, Latin harfleriyle Türkçe yayınlanan dergi ve gazetelerin her bakımdan desteklenmesi konularında ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunulması ve medya aracılığı ile ilgili kişi ve kurumların dikkatlerinin çekilmesi konusunda çalışmalar yapılması kararlaştırılmıştır.

6- Türk Dünyası’nda medyaya yönelik sansürün son bulması, medya mensuplarının haber yapma, hak ve mahremiyetinin ve ifade özgürlüğünün korunması için tüm kamuoyunun her türlü iletişim vasıtalarıyla bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik çabaların desteklenmesi; bu çerçevede Avrasya Coğrafyası’nda Türk medyasına sansür uygulayan kişi ve kurumların tarafsız ve objektif davranması konusunda girişimlerde bulunulması tavsiye edilmektedir.

7- Çin Halk Cumhuriyeti egemenliği altındaki Doğu Türkistan’da, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’da, Irak Türkmeneli ve Suriye Bayır Bucak bölgesi ile İran Türkmen Sahra bölgesinde yaşanan insani sorunların çözüme kavuşturulması ve insani taleplerin karşılanması noktasında kamuoyunun medya aracılığı ile bilgilendirilmesi ve bu çabaların desteklenmesi kararlaştırılmışdır.

8-Doğu Türkistan’da 2016 yılından bu yana yaklaşık 3 milyon insanın ceza ve toplama kamplarında tutulması, uluslararası kamuoyunda kaygı ve endişe ile takip edilmekte olup, bölgedeki 30 milyon kardeşimizin insani taleplerinin karşılanması ve kampların kapatılması için Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne; 3 yıldan bu yana kendilerinden haber alınamayan TC vatandaşlarının akibetlerinin ne durumda olduğu konusunda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na Türk

Yorumlar (0)