ÇAGATAY TÜRKÇESİ SÖZLÜKLERİ > EL-TAMĞA-YI NASIRÎ

ÇAGATAY TÜRKÇESİ SÖZLÜKLERİ EL-TAMĞA-YI NASIRÎ

EL-TAMĞA-YI NASIRÎ

Senglaò’tan istifade ve örnek olarak alınan bu lûgat, Şeyh Muhammed Salih tarafından düzenlenmiş, Nasureddin Şaha [1849-1896] ithaf edilmiştir. Lûgat Farsça-Türkçe olup al-Tamğayì Naåırî adını taşımaktadır. Giriş kısmı âdeta Mebaniü’l-Lûgat’ı andırmaktadır. Adı dolayısıyla eser, bir aralık, yanlışlıkla Rıza-Kulı Hanla Mirza-Kulı Hidayet’e mal ettirilmiştir. Gerçekte ise hiç birisine ait değildir.

Yorumlar (0)