ÇAGATAY TÜRKÇESİ SÖZLÜKLERİ > FAZLULLAH HAN LÛGATİ

ÇAGATAY TÜRKÇESİ SÖZLÜKLERİ FAZLULLAH HAN LÛGATİ

FAZLULLAH HAN LÛGATİ

XVII. yüzyıl başlarında Hindistan İmparatoru Babur Şahın halefi Muhammed Evrengzib’in (1658-1707) tavsiyesi üzerine Fazlullah Han tarafından yazılmıştır. Yazar aslen o devrin hükümdarlarından Şeyh Hanın amcazâdesi idi. Yazdığı esere Lûgati Türki adını vermişse de daha fazla Risalei Fazlullah Han adıyla tanınmaktadır. 1825 tarihlerinde Münşi abdürrahim tarafından Kalküta’da yayınlandığından, ayrıca Kalküta Lûgati adını da almıştır. Ne yazık ki bu yayın pek hatalıdır[1].

Lûgat tümü ile üç kısma ayrılmıştır. Sarfavait bir giriş dışında birinci kısma alfabetik sıraya göre fiiller, ikinci kısma isimler, nihayet son üçüncü kısma grup hâlinde sayı, hayvan, nebat, maden, Türk kabile ve aşiret adları ile askerî deyimler ve sâire alınmıştır.

[1] Daha fazla malûmat için bk. Vambery, Cagataische Sprachstudien, s. 200

Yorumlar (0)
22°
açık