ÇAGATAY TÜRKÇESİ SÖZLÜKLERİ > HULÂSE-İ ABBASÎ

ÇAGATAY TÜRKÇESİ SÖZLÜKLERİ HULÂSE-İ ABBASÎ

HULÂSE-İ ABBASÎ

XIX. yüzyılın ilk yarısında büyük bir ihtimalle Mirza Mehdi Hanın tesiriyle Mehmed Hoyî adlı bir zat tarafından yazılmış ve İran şahı Feth-Ali’nin oğlu Abbas Mirza’ya ithaf edilmiştir. Eserde, yazarının kendisine dair hiç bir bilgiye rastlanmıyor, bununla beraber Vambery’nin faydalandığı bir Tahran nüshasında yazar, bu işe çok büyük emek sarfettiğini bir çok yanlışları düzelttiğini ve bu yüzden eserinin Senglaò’ın ancak onda biri kadar olabildiğini itirafla kendi mesaisini değerlendirmeğe çalışmıştır.

Üç yazma nüshası bulunmakla beraber, müstansihler yüzünden doğan fâhiş hatalar dolayısıyla, yayım mesuliyetini kimse üzerine alamamıştır.

Yorumlar (0)