ÇAGATAY TÜRKÇESİ SÖZLÜKLERİ > KİTAB-I ZEBAN-I TÜRKÎ

ÇAGATAY TÜRKÇESİ SÖZLÜKLERİ > KİTAB-I ZEBAN-I TÜRKÎ

KİTAB-I ZEBAN-I TÜRKÎ

Fazlullah Hanın çağdaşlarından, Hint bilginlerinden Muhammed Yakub Çingi tarafından, Babur Şahın beşinci göbekten torunu Hindistan padişahı Evrengzip zamanında (1658-1707) yazılmıştır. On dört kısma ayrılıp oldukça kalınca bir lûgattir. Yegâne nüshası British Museumdedir. Aslında Çağatay-Fars dili lûgati olup kendine göre anlaşılması o kadar da kolay olmayan bir tertip tarzına maliktir[1].

[1] Daha fazla bilgi için bk. Turi Yojef, Millî Tetebbular Mecmuası I, sayı 2 (1331/1912) s. 215

Yorumlar (0)