Etrüskler, Etrüskçedeki Türkçe Sözcükler / Kâzım Mirşan 

Etrüskler, Etrüskçedeki Türkçe Sözcükler / Kâzım Mirşan


Alfabetik Yazı Başlangıcı KitabındanPiacenza-Settina'da bulunmuş olan bronz yazıt (Haruspex) bize etrüsklerin o çağdaki Avrupa halklarını ve konumlarını ne kadar isabetli olarak belirlediklerini gösteriyor. Gerçekten ЁDİTİZ UNULT-OÑUNUDUT (Yadigâr edilen şey pusuladır) yazıtından, Etrüsklerin pusulayı bildiklerini öğreniyoruz.

UB-UÇUL ЁLİÇİZ ONUTUZ ( Hanlık'ın (En yüksek makam) insan iyileştiricisiyiz) ve ЁSİÇ ЁSİNİT ЁSİÇ ЁLİÇİZ OTUNUTUZ ( saygı gören namımız insan doktorluğudur) cümlelerine göre Etrüskler, tıb alanınında da yüksek bir seviyede bulunuyorlardı.

Kap kacak, anahtar, ayna, silah imalâtı ve heykelcilik ve resim sanatında da Etrüsklerin çok ileri bir sevyede olduklarını görüyoruz. Bıraktıkları türbeler ve resmini yaptıkları binalar, onların inşaat alanında da söz sahibi olduklarını gösteriyor.

Etrüskler bugünkü demokratik unsurların hepsine sahip idiler. Aşağıdaki deyimler bunu ispat ediyor:

OYUL ALTI ÜY : Büyük Millet Meclisi
OYUNUT : Milletvekili
OYUNUÇ : Kadın Milletvekili
ALTURUÑUS : Erkek Bakan
ALTURUÇ : Kadın Bakan
OP-OY ORUNUÇUS ALTURUZUT: Millet Meclisi Başkanı
OÑUTUNUS : Başbakan
AT-ATA : Cumhurbaşkanı
ATALAM UÇ UP-URUYUN : Baş Hâkim
BASINIÑ USUTUL AP-AT UQUSUD OY OLUÇUZ : Jüri
ЁSİD UYUTULUY : Sanık
ЁSİD UYUTULUY : Tebligat
UQUD UYUSUTULUZ : Mahkûm
AT USUTUZU ЁSİLTİPPİZ : Hüküm Tebligatçısı
URUNUÇ : Mahkeme Kararı Meleği
ЁSÜY : Zekâ
Ёl-UYUSUNUZ: Seferberlik
UÇUDUT : Askeri bölük
AÑIQ : Anıt
ODUZ : Zafer tanrısı
ЁSİÇİN-ЁLİZ : Etrüsk
ODUYUZ : Ordu
ODUÇ : General
ODUQ : Asker
UÇUD : Vilâyet
UÇ-OQ UYUQ : Vali
UYULUY ANT : Federal devlet
UÇUDUÑ ANTIZ: Müstemleke
ALTUÇ : Krallık
OÑ-ÖDÜS : Para
ULUT : Melek
UQUÇ : Yazı

Yorumlar (0)