SÖZCÜK TÜRETMEK KİMİN İŞİ?-Suat Özer

SÖZCÜK TÜRETMEK KİMİN İŞİ?


Suat Özer

Türkçemiz üzerine söz söyleme hakkı yalnızca dilbilimcilere, aydınlara ve okur yazarlara özgü değildir. Türkçe konuşan herkesin bu konuda söz söyleme hakkı vardır.


Kurallara uygun olmak koşuluyla; köylü-kentli, çocuk-yetişkin, okumuş-okuyamamış herkesin sözcük türetmeye hakkı vardır.
Yüce Yaradan biz Türklere öyle güzel bir dil vermiş ki ek ve kökleri kurallara uygun biçimde kullanarak milyonlarca sözcük türetebilmemiz olanaklı.
Dilbilgisi hakkında hiçbir birikimi olmayan köylü/taşralı atalarımız öyle güzel sözcükler türetmişler ki değme dilbilimciler bunu başaramaz!


Örneğin yerel ağızlarda;
Kulak+sa- eki kullanılarak KULAKSAMAK (Dinlemek) sözcüğü var çok eskilerde.

Eski Türkçede aşık, seven anlamlarına gelen körtük sözcüğünden bir güzellik çıkartılarak bugün sıkça kullandığımız “kör kütük sarhoş olmak” deyiminin temeli olan “kör körtük” (kör aşık) söylemi ortaya konmuş.

Yüzerken bir düşünce geliştirmiş atalarımız.
Her kol attıklarında buna bir kol açımı demek üzere KOLAÇ sözcüğünü ortaya koyarak bugün kullandığımız KULAÇ sözcüğünü bize armağan etmişler.

Örnekler yığınla…
Kimse de çıkıp onlara "uydurukçu" dememiş.
Dilimizi özgürce geliştirip yüceltmişler…
Bu güzellik, bu varsıllık, bu bolluk hangi dilde var?

Türkçemiz dipsiz bir denizdir.
Derinlere daldıkça, bin bir güzellikle su yüzüne çıkarsınız.
Onu anladıkça, kavradıkça coşkun bir ırmak olur akarsınız...

Dilimizi korumak yetmez.
Onu güçlendirelim ve taçlandıralım.
Kökleri atalarımızın gönlüne dolaşsın…
Dalları çiçeklensin, göklere ulaşsın...

Suat Özer

Yorumlar (0)