Yitirdiğimiz Tarihsel Sözcüklerimizden TALAY ne demektir?-Suat Özer

Yitirdiğimiz Tarihsel Sözcüklerimizden TALAY ne demektir?-Suat Özer

Yitirdiğimiz Tarihsel Sözcüklerimizden TALAY ne demektir?-Suat Özer

TALAY ne demektir?


TALAY ne demektir?

Yitirdiğimiz Tarihsel Sözcüklerimizden TALAY.

Türk tarihinde ve söylencelerinde yer alan önemli bir kavramdır.

{ TALAY: Okyanus Tanrısı.

Eşdeğer: DALAY

Okyanuslar ve denizler onun sorumluluğundadır ve onları yönetir, içindeki canlıları korur. 19 denizin birleştiği yerde yaşar. Uzun beyaz bıyıkları olan yaşlı bir adam görünümündedir. İstediği zaman devasa bir balık (balina) biçimine girebilir. Denizlerin yükselip alçalmasına (gel-git) karar verir.

(Anlamı) Talay: Okyanus, deniz demektir. Talmak/Dalmak eyleminden gelir. Enginlik, derinlik, genişlik, sonsuzluk anlamları vardır.

Talaz sözcüğü dalga anlamına gelir.

Daluy/Taluy sözcükleri de yine okyanus anlamında kullanılır.

Macarca’da Taltos sözcüğü şaman anlamı taşır.

Dipçe: Moğol Budizmi ile yakın ilişki içinde bulunan Tibet Budizmi’nin (Lamaizm) tinsel önderi olan kişilere verilen “Dalai Blama” (Dalay Lama) sanının ilk kısmını oluşturan Dalai/Dalay sözcüğü Moğolca’dan Tibet diline geçmiştir ve okyanus anlamı taşır. Bu san engin bir bilgeliği ve şefkati anlatmak için kullanılır.

TÜRK TARİHİ VE SÖYLENCELERİ (Efsaneleri) sözlüğümüzü yayınladık. Lütfen inceleyiniz.
Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2017, 08:37
YORUM EKLE