12. Dünya Doğu Türkistanlılar kardeşlik buluşması ve 3. Milli Birlik Şurası

DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI ve 3. MİLLİ BİRLİK ŞURASI DEKLERASYONU

 
12. Dünya Doğu Türkistanlılar kardeşlik buluşması ve 3. Milli Birlik Şurası, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'da dayanışma beyannamesi ve özet raporla sona erdi.
 
Buluşmada son gününde Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği Başkanı aynı zamanda Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Hidayullah Oğuzkhan, Doğu Türkistan Gündemi ve Maarif cemiyetinin hizmetleri hakkında detaylı bir sunum yaparak katılımcıların sorularını yanıtladı.
Daha sonra Buluşmada hazır bulunan 28 örgütün başkanları tarafından hazırlanan Doğu Türkistan davasında teşkilatları arası dayanışma beyannamesini yayınladı
 
DAYANIŞMA BEYANNAMESİ İLAN EDİLDİ


12. Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması ve 3. Doğu Türkistan Milli Birlik Şurasına katılan dava öncüleri sivil toplum kuruluşları başkanları, aksakallılar ve kanaat önderleri ve akademisyenlerin fikir birliği ve ortak kararıyla Buluşmaya katılan 28 kuruluş adına "Doğu Türkistan Dostluk ve Dayanışma Beyannamesi " açıklandı.
 
Milli Birlik Şurasında Doğu Türkistanlı teşkilat başkanlarının ortak müzakereleri neticesinde değişmez ilkeleri esas alan konulara dayanan ortak bir amaç uğuruna dayanışma içerisinde birlikte çalışmak, Fikri ayrılıkları ve çelişkileri önlemek için ortak anlayış oluşturmak; Doğu Türkistan davasının prensipleri, Doğu Türkistan halkının maddi, manevi ve kültürel değerlerine aykırı olmayan her türlü hizmet ve kullandığı metodu sebepli bir biri ile zıtlaşmaması aynı zamanda Milli menfaat noktasından bir birini kabul etmek ve eksik yönlerini tamamlaması, Anlaşmaya varılan noktalarda ortak hareket etmek, anlaşmazlık noktalarında ise dışlamaktan kaçınmak, görüş, tavsiye ve fikirlerini paylaşmak ve ortaya atılan görüşlere hürmet etmek.
Yukarıdaki noktaları esas alarak düzenli veya olağanüstü toplantılar, müzakereler ve istişareler yürüterek stratejik ve acil eylem planları hazırlayabilecek, birlikte çalışan öncü gurupların oluşturulması.
 
 
 
3. MİLLİ BİRLİK ŞURASI ÖZET RAPORU


Milli Birlik Şurası uluslararası siyasi durumun talepleri doğrultusunda stratejik kararlar almayı, Doğu Türkistan davasında faaliyet gösteren kuruluşlar arasındaki dayanışma farkındalığını daha da artırmayı, davamızın ilkelerini netleştirmeyi ve davamızın geleceği ile ilgili bazı acil kararlar almayı hedeflemektedir.
Toplantıda masaya yatırılan konular şu şekildedir:
1. ABD-Çin ilişkileri ve Doğu Türkistan Davasının gelişme yönü.
2. AB-Çin ilişkileri ve Doğu Türkistan Davası
3. Türkiye-Çin ilişkileri ve Doğu Türkistan davasında yapılması gerekenler.
4. Doğu Türkistan davasında medyanın rolü.
5. Uygurların mevcut ekonomik zorlukları ve çözüm önerileri.
6. Doğu Türkistan davasının değişmez ilkeleri ve kırmızı çizgilerimiz.
7. İslam'da dayanışmanın rolü.
8. Doğu Türkistan davasında teşkilatlanma ve dayanışmanın önemi ve faktörleri
 
ŞURADA ORTAYA KONULAN ÖNEMLİ KONULAR


1. Mevcut uluslararası siyasi vaziyeti kullanarak Uygurlarla ilgili her türlü yasa tasarılarının hazırlanması ve kabulüne kadar varan sürecin peşinden gidilmesi.
2. Avrupa ülkelerinde Doğu Türkistan davasının geliştirilmesi ve lobi faaliyetlerini canlandırmak.
3. 82 milyon Türkiye halkına Doğu Türkistan halkının din ve soy kardeşliği bağlamından medya aracılığıyla Doğu Türkistan davasının anlatılması.
4. Doğu Türkistan davasının ana ilkelerini savunmak adına toplumsal ve bireysel dayanışma içerisinde her türlü fitne ve dış güçlerin zorluklarını aşmak.
5. Doğu Türkistan davasında dini ve milli değerlerimiz temelinde dayanışma tesis edilmesi
6. Teşkilatlar arasındaki işbirliği ve dayanışmayı engelleyen tüm faktörleri yeniden gözden geçirip Yapisallaşan ve modernize edilmiş, geliştirilmiş teşkili organizmaya sahip yapıları geliştirmek.
Şura sırasında bağımsızlık idealinin etrafında birleşerek tüm Doğu Türkistan teşkilatlarının dayanışmayı güçlendirmek için aşağıdaki temel prensiplerin değişmez kırmızı çizgi olduğu vurgulandı.
 
1. Vatanımız Doğu Türkistan’dır
2. Vatanımızın toprak bütünlüğü.
3. Doğu Türkistan halkının milli ve dini kimliği.
4. Doğu Türkistan bayrağı, içinde ay ve yıldız bulunan Gök (mavi) bayraktır.
5. Devlet arması Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti tarafından onaylanan Armadır.
 
ÖNERİLER
Teşkilat temsilcileri ve Şura katılımcıları sıradaki önerileri ortaya koydu.
1. Teşkilat çıkarlarının Milli menfaatten ayrı tutulması.
2. Teşkilatların zayıf ve güçlü yönlerinin iyi bir analizi ve diğer kuruluşların tamamlayıcı olarak görülmesi, Avantaj ve dezavantajlarının belirlenmesi
3. Kuruluşlara arasında karşılıklı saygı duyulması. Çeşitli Sorunları Yüz yüze çözebilecek vaziyetin şekillenmesi, dayanışma kapsamını daha da genişleterek bir sonraki Doğu Türkistan Milli Birlik Şurasına Doğu Türkistan'daki Kazak, Kırgız, Özbek ve diğer halklarımızın temsilcilerini dahil etmek.
4. dayanışma içinde ortak alınan kararların ortak uygulanması.
 
 
Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması ve 3. Doğu Türkistan Milli Birlik şurası 26-28 Eylül 2020 tarihleri arasında Türkiye'nin başkenti Ankara'da başarıyla sonuçlandı.
Şurada alınan kararların ve taslak kararların eksiksiz uygulanması ve bunun Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı için atılan önemli adımlardan olması, katılımcı Teşkilat liderlerinin, kanaat önderlerinin, aksakallıların, araştırmacı, akademisyen, dini ulema ve aydınların ortak umududur. Yüce Allah'tan bizi bu mübarek gaye peşinde koşanlardan ve maksadına erenlerden eylemesini diliyoruz.

Yorumlar (0)
10°
açık