TİGEM'in, yerli tohumların Türkçe adlarını değiştirme girişimine tepki yağdı

TİGEM'in, yerli tohumların Türkçe adlarını değiştirme girişimine tepki yağdı

TİGEM'in, daha önce tescil ettirilen Türkçe tohum adlarını değiştirmek istemesi tohumculuk sektöründe büyük bir krize neden oldu.

Peçenek, Karakalpak, Kıpçak, Ahıska, Başkurt gibi adların nesi sizi rahatsız etti?

TDH Derneği olarak buna şiddetle karşı çıkacağız, sonuna dek yerli Türk tohumunu ve Türkçe adları savunacağız...

Yerli tohumların adları değişmesin!

Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. S. Ahmet Bağcı, tohumculukta yerli ve milli bir atağın başladığını belirterek, TİGEM’in yerli tohum isimlerini değiştirmemesi gerektiğini söyledi.

YERLİ TOHUM ADLARI KESİNLİKLE TÜRKÇE OLMALI

“28 Nisan 2020 tarihinde yapılacak tescil toplantısında yeni çeşitlerin tescilinin yanında bazı çeşitler için isim değişikliği de görüşülecek” diyen Prof. Dr. Bağcı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Özel sektörden de üç çeşidin olduğu isim değişikliği talebi ağırlıklı olarak Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) çeşitlerine ait. Değiştirilmek istenen isimlere baktığımızda genellikle yerlinin ötesinde kökleri tarihin derinliklerine dayanan Peçenek, Karakalpak, Kıpçak, Ahıska, Başkurt gibi Türk boylarının isimlerinden ve diğer ikisi ise şahıs isimlerinden oluşmaktadır. Yerli ve millîliğin ‘sözde’ de olsa yoğun bir şekilde savunulduğu bu günlerde hatta ülkemizde faaliyet gösteren yabancı tohum firmaları bile geliştirdikleri çeşitlerine ‘Türkçe’ isim seçerken birinci vazifesi çeşit geliştirmek olmayan TİGEM tescil edilmiş çeşitlere daha önce verilen Türkçe isimleri, ilgili yönetmeliğin gerekli kıldığı hangi ‘teknik ve hukuki’ gerekçe ile değiştirmek istemektedir. Biz de bir ziraatçı, ıslahçı, eğitimci, vatanını ve milletini seven bir tohumcu olarak gerçekten çok merak ediyoruz.”

Islahçılar ve tohumcular duruma sert bir dille tepki gösterirken, gelen tepkiler üzerine TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece’nin yazısı olmadan ad değiştirme talebi geri çekildi. 

HUKUKİ VE TEKNİK BİR HATA OLMADAN ADLAR DEĞİŞTİRİLEMEZ

Peki, “yerli tohum yerli çeşit” söyleminde yanlışlık mı var? Hayır, sonuna kadar doğru ve biz bunu son 20 yıldır dillendiriyoruz ve nasıl yapılacağını da yazıyor, söylüyor ve açıklıyoruz. Memleketin yokluk ve yoksulluk zamanlarında bile önceliği tarıma veren bir anlayışla 1925 yılında kurulan Tarımsal Araştırma Enstitüleri (Tohum Islah Enstitüleri) ülkemize “yerlilik ve millîlik” konusunda başka hiçbir sektörde olmadığı kadar, çalışanları ve onların emeklerinin teknolojik ürünü olan çeşitleri kadar hizmet etmemiştir” dedi. 

TOHUMUN YERLİLİĞİ ADINDAN BAŞLAR

Geliştirilen bir tohumun yerliliğinin öncelikle adından başladığına dikkat çeken Prof. Dr. Bağcı, şunları kaydetti: “Hatta bugünlerde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)’nün hazırlattığı ve sosyal medyada dolaşan verilere göre Türkiye’de üretilen ekmeklik buğday tohumluklarının yüzde 60’ı TAGEM’in Araştırmaları tarafından geliştirilen çeşitlere ait, işte “Yerli çeşit, yerli tohum.” Tabii bir çeşidin yerliliği adından başlar elbette. Geliştirilen çeşitlere ad verilirken ıslahçının görüşü doğrultusunda kurumun oluru ile Tarımsal Araştırma Enstitülerinde daha önce emeği geçen kişilerin adları veya yöreyi ve bölgeyi temsil eden adlar seçilirdi. Daha sonraları özellikle üniversitelerde ve sonradan bazı Tarımsal Araştırma Enstitülerinde ve de aile şirketi özelliğindeki özel sektör kuruluşlarında kendi aile bireylerinin adları verilmeye başlandı, bununla beraber kurumsal özel sektör kuruluşları bu konuda daha bilinçli ve sistematik davranmaktadır. Çeşitlerin adlandırılması 5553 sayılı Kanun çerçevesinde çıkartılan ‘Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği’ne uygun yapılmaktadır. İlgili Yönetmeliğin 10. maddesi adın nasıl verileceği ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Verilen isimler teknik ve hukuki bir hata ve gerekçe olmadan değiştirilemez.”

TDH TÜRK HABER olarak konunun peşini bırakmayacağız! 

Yaşasın yerli tohum, yerli ad, yerli ürün...

Saygılarımızla...

TDH TÜRK HABER 

Dipçe: Haber kaynağı MERHABAHBAER.COM'a sevgiler sunuyoruz. 

Yorumlar (1)
Şükrü ŞAHİN 5 ay önce
Türkçemiz ses bayrağımızdır.
27°
az bulutlu