17.04.2022, 22:18

TDSP-Türk Dünyası STK’lar Platformu Kırım Bildirisi

TDSP-Türk Dünyası STK’lar Platformu Kırım Bildirisi

Rusya-Ukrayna Savaşı Gölgesinde Kırım ve Kırım Türkleri

Kadim Türk yurdu olan ve 1783 yılında işgal edilen Kırım, Sovyetler Birliği’nin tüm Türklere uyguladığı soykırım ve asimilasyon uygulamalarından nasibini almıştır. 1944 yılında 200 bin Kırım Türkü etnik temizlik hareketi ile soykırıma maruz kalmış ve büyük çoğunluğu sürgün edilmiştir. Kırım; Sovyetler Birliğinin bugünkü temsilcisi Rusya’nın çeşitli baskıları altında acı çeken kadim Türk yurdudur ve gönül coğrafyamızın ayrılmaz bir parçasıdır.

1954 yılında Ukrayna’ya bağlanan Kırım, 1991 yılında yapılan referandum ile “Özerk Cumhuriyet” statüsünü kazanmıştır. 2014 yılında ise Rusya tüm uluslararası anlaşmaları ihlal ederek, haksız ve hukuksuz bir şekilde Kırımı işgal etmiştir. Bu işgalden sonra Rusya baskı, zulüm ve asimilasyon politikalarını Kırım Türkleri üzerinde yeniden uygulamaya koymuştur. 2014’te başlayan bu haksız işgal derhal durdurulmalı, Rusya kendi sınırlarına çekilmeli, yeni bir Kırım Türk’ü soykırımına izin verilmemelidir.

Gelinen konjonktür dolayısı ile Rusya – Ukrayna savaşında Kırım ve Kırım Türk’lerinin statüsünün masaya yatırılması son derece önemlidir. Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri, Kırım'ın statüsü konusunda inisiyatif almalıdır. Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri, Kırım'a garantör devlet olmayı tarihi bir görev olarak kabul etmelidir.

Rusya ve Ukrayna savaşı devam ederken Türkiye’nin etkinliği ve güvenilir ülke konumu tarafımızdan gurur ve sevinçle takip edilmektedir. Savaş sürerken Kırım Türklerinin ve Kırım’ın unutulduğu, yapılan çalışmaların yeterli olmadığı tarafımızdan hissedilmektedir. Rusya Ukrayna savaşı sürerken Kırım ve Kırım Türklerini unutmak, savaş süresince ve sonrasında 1944’ten beri süren acılarımıza, Kırım Türklerinin hatıralarına ve mücadelesine değer verilmediği izlenimi vermektedir.

Kırım yukarıda da belirtildiği üzere apaçık bir şekilde kadim Türk yurdudur, var olmaya da devam edecektir. Ne Rusya ne de Ukrayna Kırım’ın kadim Türk yurdu olduğunu hatırlarından çıkarmamalıdır. Türkiye; kadim Türk yurdu olan Kırım konusunda Kırım Türklerinin yeni acılar yaşamaması için garantör devlet olmalıdır. Kırımda yaşayan ve dünya üzerine yayılmış Kırım Türklerinin gözü Türkiye’nin atacağı adımlardadır. Dünya üzerinde kıymetli bir ülke olduğunu ispatlayan Türkiye’nin, milletimizin öz evladı olan Kırım Türklerine ve Kırım’a gönül borcu bulunmaktadır.

Özetle; Kırım Türkleri ve Türk Dünyası gönüllüleri olarak fikriyatımız, Rusya-Ukrayna Savaşı gölgesinde kalmaksızın, Kırım ve Kırım Türkleri, Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere Türk Devletler Teşkilatının en önemli gündemi olmalıdır. Kırım'ın, Türkiye Cumhuriyeti’nin önderliğinde, Türk Devletler Teşkilatının garantörlüğüne ihtiyacı vardır. Kırım üzerinde oynanacak uluslararası oyunların durdurulması ve Kırım Türklerinin gelecekte yeni acılar yaşamaması için her alanda adımlar atılmalıdır. Türkiye; Rusya-Ukrayna savaşında Kırım Türkleri adına tarihin yüklediği görev ve sorumluluğunun gereğini yapmalıdır.

Kadim Türk yurdu Kırım ve Kırım Türkleri sahipsiz değildir!

İmzalar

Türkiye’nin; Kırım ve Kırım Türkleri konusunda garantör olmasını isteyen imzacılar aşağıdaki gibidir.

1- Serdar Şahin - TDSP Başkanı

2- Doç. Dr. Yalçın Bay - Akademik Kurul Başkanı

3- Hakan Dikmen – Basın ve Medya Kurul Başkanı

4- Prof. Dr. Ali Akdemir – TDSP Üye

5- Prof. Dr. Mevlüt Uyanık – TDSP Üye

6- Abdulmetin Keskin – TDSP Üye

7- Şeref Kocakaya – TDSP Üye

8- Bestami Erdem – TDSP Üye

9- Dr. İskender Daşdemir – TDSP Üye

10- Durak Turan Düz – TDSP Üye

11- Erol Yolcu – TDSP Üye

12- Ertolkun Gayretullah – TDSP Üye

13- Ferhat Avşar – TDSP Üye

14- Halit Gökalp Küçük – TDSP Üye

15- Hüseyin Delibalta – TDSP Üye

16- Mensur Yakup – TDSP Üye

17- Nurbala Avcı – TDSP Üye

18- Serhat Doğan – TDSP Üye

19- Yasin Berber – TDSP Üye

20- Yunus Bayatlı – TDSP Üye

Akademisyenler

21- Prof. Dr. Yücel Ogurlu

22- Prof. Dr. Şahin Akıncı

23- Prof. Dr. Rüstem Aşkın

24- Prof. Dr. Hayati Durmaz – Hekim

25- Prof. Dr. Azmi Özcan

26- Prof. Dr. Mustafa Delican

27- Prof. Dr. Vahit Türk

28- Prof. Dr. Selahattin Avşaroğlu - Kızılelma Aydınları Başkanı

29- Prof. Dr. Ali TİLBE

30- Prof. Dr. Mehmet Özaslan

31- Prof. Dr. Ceyhun Karpuz

32- Prof. Dr. Kaya Yıldız

33- Prof. Dr. Ali Meydan

34- Prof. Dr. Eren Yürüdür

35- Prof. Dr. Dağıstan Şimşek

36- Prof. Dr. Yücel Öksüz

37- Prof. Dr. Abdullah Selçuk Gurbanlı

38- Prof. Dr. Hüseyin Muşmal

39- Prof. Dr. Cihan Bayındır

40- Prof. Dr. Serdar Yücesu

41- Prof. Dr. Kürşat Karacabey

42- Prof. Dr. Ümit Gürbüz

43- Prof. Dr. Ahmet Demirtaş

44- Prof. Dr. Adem Sezer

45- Prof. Dr. Emre Ünal

46- Prof. Dr. Ahmet Aypay

47- Prof. Dr. Ahmet Şahin

48- Prof.Dr. Ahmet Gökhan yazıcı

49- Prof.Dr.Ahmet Çetin

50- Prof. Dr. Hasan Kara

51- Prof. Dr. Salih Aynural

52- Doç. Dr. Faik Elekberli 

53- Doç Dr Yener Özen

54- Doç. Dr. Galip Afşin Ravanoğlu

55- Doç. Dr. Fikret Güllaçtı

56- Doç. Dr. Erkan Akgöz

57- Doç. Dr. Neslihan Bay

58- Doç. Dr. Hüseyin Bulut

59- Doç. Dr. Ersin Karaman

60- Doç.dr.Selahattin Ateş - Bakdef Başkanı 

61- Dr. Muzaffer Yıldız

62- Dr. Timur Devletov

63- Dr. Babek Cavanşir

64- Öğr. Üy. Dr. Zekeriya Kökrek

65- Dr. Hüseyin Kozanoğlu

66- Öğr. Üy. Dr Abdulkadir Akıl

67- Dr. Fadıl Şiraz

68- Öğr. Üy. Dr. Kürşad Özkaynar

69- Öğr. Gör. Kadir Akpınar

70- Arş. Gör. Murat Has

71- Arş. Gör. Erdem Umudum

72- Arş. Gör. Ahmet Cihan Bulundu

73- Öğr. Gör. Çetin Topuz

74- Öğr. Gör. Onur Yayla

75- Öğr. Gör. Uğur Tozkoparan

76- Öğr. Gör. Aykut Balcı

Bireysel Katılımcılar

77- Dr. Bünyamin Aksungur – Sanatçı

78- İsmail Hakkı Erdoğmuş - Sanatçı

79- Şefik Yıldırım – Yargıtay Onursal Üyesi

80- İsmail Güneş – Yönetmen

81- Ahmet Erdoğan – Gazeteci

82- Okan Yetkin – Turan Haber Ajansı

83- Aybek Koçkorov – Gazeteci – Kırgızistan

84- Metin Köse – Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı

85- Mustafa Karapınar – Ankara

86- Hamit Göktürk – Doğu Türkistan

87- Asim Veliyev – Bakü

88- Süheyla Akdere - TEKBAYRAK İzmir

89- Av. Oğuzhan Sucu

90- Fikret Seyfi Kaçar – Konya

91- Av. Hülya Karadeniz

92- Av. Ahmet Lütfi Akkuş

93- Av. Eyüp Arıcan

94- Av. Ferruh Özdemir

95- Faruk Soysal

96- Bayram Gökhan.

97- Av. Hayrettin Altuncu

98- Av. Aziz Demir

99- Av. Veysel Aşkın - Yusuf Yüzlüler Derneği Başkanı

100- Av. Canbey AVŞAR

101- Av. Ahmet Dalgıç Em. Alb

102- Ahmet Polatdemir

103- Tahsin Özgül

104- Seyfettin Bora – Şanlıurfa

105- Murat Solukanoğlu

106- Durali Fakıoğlu – Antalya

107- Şebnem Karslı

108- Aynur Alsan – Mersin

109- Kenan Açıkgöz

110- Engin Yaman

111- Toğrul Abbasov - Kıbrıs Azerbaycan Diaspora Merkezi Genel Sekreteri

112- Mecit Kara 

113- Günay Akdeniz

114- Mustafa Nuri Gezer

115- Özel Kayalı

116- Emrullah Duygun

117- Elçin Eliyev - Genç Azərbaycanlılar Derneği

118- Mehmet Yaprak

119- Musa Dursun

120- Süheyl Çobanoğlu

121- Hasan Tülkay

122- Mehmet Kaya

123- Ali Onur Demirel - Anadolu Türkistanlılar ve Nogay Türkleri Dernekleri

124- Alparslan Koç – İzmir

125- Av. Muhsin Karaman

126- Miktat Çelik

127- Nasuf Abalı – Aydın

128- Sebika Ağıral 

129- Yaşar Karapınar 

130- Afet Hasenova 

131- Şahin Kaynar

132- İrfan Turan Acar

133- Lütfi Sarı – Almanya

134- Hakkı Karadaş - İsmail Gaspıralı Kırım Eğitim ve Kültür Derneği

135- Murat Altan

136- Mustafa Gökçeoğlu – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

137- Dr. Hasan Ali Arıkan

138- Lütfi Özalp

139- Haydar Eski

140- Musa Kulluk – TEKBAYRAK Derneği

141- Kerim Akmeşe – Avusturya

142- Yusuf Oruk – Hatay

143- Musamettin Unutan

144- Seyit Bozkurt

145- Yüksel Çelik

146- Nihat Sivakcigil

147- Ahmet Yenidoğan

148- Mehseti Yunusova – Azerbaycan Türkiye Gıda Tehlikesizliği Derneği

149- Nurullah Ağrı - Dünya Türk birliği 

150- M. Hakan Ağrı

151- Çağrı Muhammed Ağrı

152- Meryem Akın

153- Dr. Özlem Demir

154- Alparslan Oğuzhan – TEKBAYRAK Derneği

155- Mikail Develioglu 

156- İrfan Tetik

157- Bayram Yelen – Şair

158- Mahir Özel - Turan Bilimler Akedemisi Derneği 

159- Mehmet Kındap – İlesam – Şair

160- Serdar Güneş - Kırşehir Karacakurt Türkmen Derneği

161- Zekeriye İlkdoğan

162- Aydın Kologlu - Milli Düşünce Merkezi

163- Cumali Kahraman - Diyarbakır Türkmenleri Derneği 

164- Ahmet Uçaral 

165- Bahaddin Dinç

166- Ali Türk 

167- Adem Yazır - Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı 

168- Necati Balta - Yozgat -Sarıkaya Çıkrikci Köyü Dernek Başkanı

169- Orhan Çınar 

170- Veysel Turgut - İlesam - Şair.

171- Feyyaz Solmaz

172- Av. Hakan Kurbetci

173- Turgay Saraç – Makedonya

174- Veysel Saraç – Makedonya

175- Türker Emrullah – Makedonya

176- Berun Atalko – Makedonya

177- Aziz Abedin – Makedonya

178- Daut Vreskala – Makedonya

179- Zekeriya Kamber – Makedonya

180- Siyam Islami – Makedonya

181- Yusuf Boles – Makedonya

182- Burhan Ali – Makedonya

183- Keram Deari – Makedonya

184- Cavit Beadin – Makedonya

185- Husrev Dogan – Makedonya

186- Erol Karpuz - Makedonya 

187- Menaf Dauti – Makedonya

188- Mulahim Zendel – Makedonya

189- Av. Hasan Emre Okumuş

190- Ergün Sevimsoy – İstanbul Kırım Derneği

191- Hurşit Şendem – Hatay

192- Vedat Meral

193- Püryani Fidannaz

194- Metin Aydemir

195- Nurhan Gedik Mıstanoğlu

196- Hakan Kırımlı

197- Metin Üzerlik

198- Hamida İskenderova

199- Cana Akyürek Özdemir

200- Köksal Portakal

201- Bayram Sönmez

202- Timur Özen

203- Şevket Kasap

204- Cengiz Birim

205- Venera Lukmanova

206- Salih Ayten

207- Murat Arslan

208- Ali Taşpına

209- Selahattin Türkmen

210- Bahri Köse

211- Ali Torun

212- Ömer Keleş – Uluslararası Akil Dost Konseyi

213- Sabahattin Uygun - Mega TV

214- M. Mustafa Atalay

215- Kudret Menderes Şenbil

216- Ali Türkmendağ Türkmen Boyları Platformu

217- Oya Canbazoğlu Dünya Türkleri Eğitim ve Kültür Derneği

218- Nağı Nağıoğlu 

219- Ülfer Memmedli  

220- Hikmet Seyhan   

221- Hasan Barın Göyçe - Zengezur Dışişleri Bakanı     

Dünya Avşarlar Derneği

Şeref Kocakaya - Dünya Avşarlar Derneği Genel Başkanı (TDSP Üyesi)

222- Fatih Küpeli - Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 

223- Gültekin Parlak 

224- İbrahim Duran 

225- Ali Alptekin 

226- İbrahim Avşaroğlu 

227- Ferhat Adamhasan 

228- İsmail CİNGÖZ

Uluslararası Siyaset Uzmanı

TDPB Basın Kulübü Başkanı

229- Serhat Bayraktutan 

230- Fatih Çelik 

231- Arif Öztürk

232- Oktay Karadayı 

233- Kazım Yılmaz 

234- Tamer Kılıç

235- Suna Kocakaya

236- Naime Kılıç

237- İdris Toklu 

238- Av. Nazan Akça Subaşı - Dünya Avşarlar Derneği Kadın Kollar Başkanı

239- Mehmet Açık 

240- Serdar Güneş 

241- Hasan Hüseyin Akıl

242- Dündar Büyükhan

243- Pusathan Yörük 

244- Ömer Tunç

245- Hacı Kocakaya

246- Av. Cemal Alptekin Tokatlı 

247- Hüseyin Karabulut 

248- Mulla Şahin 

249- Esat Gezer

250- Süleyman Eroğlu 

251- Aşan Soyubelli 

252- Adem Arık

253- Yalçın Buğra

254- Ahmet Savaş Erdemir 

255- Ali Halakçayır

256- Şaban Kişin

257- Bahtiyar Gökçek

258- Turgut Kaygısız

259- Gökhan Avşar

260- Mehmet Kara 

261- Mehmet Öztürk Uğur

262- Mehmet Nedim Bayram  

263- Mehmet Sezer 

264- Fevzi Uçkun

265- Ahmet Boz

266- Harun Veli Dinçözoğlu

267- İrfan Kılıçkaya

268- Ahmet Demiray

269- İsmail Bunduk

270- Tuncay Kaygısız

271- Temel Kocakaya

272- Tugay Kocakaya

273- Tayyip Akkoyun

274- Faruk Karakoyunlu

275- Atakan Yavuz

276- Cuma Kılıç

277- Hazım Dağlı

278- Musa Gök

279- Av. Yakup Bulut

280- Hasan Halakçayır

281- Yusuf Demir

282- Yüksel Kocakaya

283- İbrahim Yavuz

284- Sultan Düşmez

285- Sevgi Ağca

286- Raşit Kocakaya

287- Mehmet Zengin

288- Zühal Özke

289- Göker Çelik

290- Mustafa Kayacan

291- İsmail Türksev - Dünya Avşarlar Derneği Sarıçam 

292- Erhan Altunok - Dünya Avşarlar Derneği Mersin Şube 

293- İsmail Bayrak - Dünya Avşarlar Derneği Kayseri 

294- Salih Avşar - Dünya Avşarlar Derneği Şanlıurfa 

295- Ebubekir Mağara - Dünya Avşarlar Derneği Erzin 

296- Ali Kocakaya - Dünya Avşarlar Derneği Antalya 

297- Emrah Kahraman - Dörtyol 

298- Şhemsi Akhundov - Azerbaycan

299- İbrahim Teber - Amerika

300- Sibel Gençler - Amerika

301- Musa Mitil - Magosa

302- Hüseyin Türksev - Lefkoşe

303- Yusuf Bozkurt - Gabon

304- Eluca Atalı - Belçika

305- Kasım Turan - Afganistan

306- Bülent Gözen - İsviçre

307- Murtaza Kocakaya - İngiltere

308- Menderes Saraç – Ahın - Almanya

309- Mehmet Korkmaz – Köln - Almanya

310- İsa Habibbaylı - Ukrayna

311- Recep Çekiç - Avustralya

312- Olcay Kundakçı - Avustralya

313- Ramazan Kafkas - Gürcistan

314- Hatap Türkmenoğlu - Kerkük

315- Yıldız Saadettin - Bağdat

316- Cemal Şan - Halep

317- Sabrije Terçid - Kosova

318- Alişir Avşar - Afganistan

319- Ferhat Avşar - İran

Çukurova Oğuz Boyları Derneği Üyeleri

320- Mehmet Hayati Özkaya - Başkan

321- Kenan Turaç

322- Çiğdem Behrem Çaycı

323- Hüseyin İmir

324- Erol Alat

325- Emin Yarımoğlu

326- Veli Çiftçi

327- Buğra Gülderen

328- Müştebey Çelik

329- Ayşe Gök

330- Emrullah Buldur

331- Hasan Kasım Kestir

332- Mehmet Alişan

333- Ünver Kaya

334- Cafer Sarı

335- Arif Bozok

336- Veli Kahraman

337- İsmail Akça

338- Tahsin Etike

339- Mukadder Avcı

340- Mehmet Otluoğlu

341- Perihan İmir

342- Hacer Karaslan

343- Erdem Bozdoğangil

344- Mehmet Turan Diler

345- Abdullah Evren

346- Arif Efe

347- Fuat Duymaz

348- Yüksel Bucak

349- Ali Türkmendağ Türkmen Boyları Platformu                                                              

350- Oya Canbazoğlu Dünya Türkleri Eğitim ve Kültür Derneği

351- Nağı Nağıoğlu 

352- Ülfer Memmedli  

353- Hikmet Seyhan   

354- Hasan Barın Göyçe - Zengezur Dışişleri Bakanı      

Medya Grupları

355- Turaz.org        

356- Ajansturkhaber.com.                          

357- Turan Haber Ajansı                             

358- AzadMedia.az                                  

359- Türkmenli. com                                        

360- Ulusal Basın Ajansı                              

361- Aksaray Hamle                                          

362- Uşak 64 Ajansı                                      

363- Malatya Altın Haber                        

364- Haberderin                                        

365- Adıyaman İlk Haber          

366- Sonnoktahaber.com         

367- Erzurumpolitik.com        

368- Koridorgazetesi.com                            

369- Türkiye Medya                                      

370- Beysehir İlk Haber 

371- Kadir Resulzade

372- Ramid Kasımov

373- Ülviyya İbrahimova

Not: Sivil toplum kuruluşlarının imzacı üyeleri, kurumların bildirimine göre alınmıştır.

Yorumlar (6)
Berlin Türk Gücü 2 yıl önce
Türklük yolunda çalışanlara başarılar dileriz!
Arda Karay 2 yıl önce
Siz de Almanya’da yapsanıza kardeş.
Azer Hunova 2 yıl önce
Azərbaycandan salamlar, hörmətimizi bildiririk.
Кыргызстан 2 yıl önce
Биз Кыргызстандан колдойбуз
Arda Karay 2 yıl önce
Helal olsun be!
Aygerim 2 yıl önce
Kırımdan selam