21.06.2018, 14:13

Tohum

TOHUM

Türk Dil Kurumu resmi sitesinde *tohum sözü için, Farsça *tuhm sözünden geldiğini yazmış. Kendi dilinin etimolojisini bilmeyen adamları TDK gibi bir kurumun başına getirirsen olacağı budur. Bunu gören çakma dilbilimci Sevan Nişanyan da durur mu hiç? Hemen döşenmiş ve vahşi fantazilerini dile getirmiş:

Farsça aynı anlama gelen tuχm تخم sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) tōhm veya tohm "tohum, sülale, bir kişinin soyundan gelenler" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça tauma- "aşiret, aile" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde taoχman- "tohum" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe toká तोक "bir kişinin soyundan gelenler" sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *teuk- "tohum vermek, soyunu sürdürmek" biçiminden evrilmiştir.

Sahtekarlık böyle bir şey işte. En hoşu da, "Hint Avrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan" sözleri. Yazılı örneği bulunmuyorsa nereden biliyorsun?

Türkçenin atası Sümercede *tuhum sözü, "tohum" demektir. Günümüze de olduğu gibi kalmış. Demek ki neymiş? Farsça denilen dil, Türklerin saraylarda yarattığı Türkçeden bozma bir dil imiş.

Yorumlar (0)
açık