Hajra Turan Ne Demek? Hajra Turan Anlamı

Hajra Turan Ne Demek?


Macaristan'da yaşayan Türk soydaşlarımızın en büyük sözlemi ve dileğidir.


Macarca "Haydi Turan!" anlamına gelir.


Kurultay-Macar Soylar Toplantısı


Macaristan’da her iki yılda bir düzenlenen Macar Soylar Toplantısı-Kurultay eski Macar-Hun ve Türk kültürlerinin ayrıca doğudaki bozkır atlı göçebe kültürlerinin en büyük tanıtım organizasyonu ve şölenleridir. 2010’dan beri dünyanın en büyük gelenek yaşatıcı kutlamasıdır.


2010 yılındaki Kurultay’da 3 binden fazla gelenek yaşatıcı (100’den fazla atlı) eski göçebe giyim kuşam tarzıyla yer almışlardır. 135 göçebe çadırı kurulmuştur. 3 gün içinde savaşçıların oluşturduğu gelenek yaşatıcı 42 program ve gösteri, göçebe savaş oyunları, at yarışları, okçuluk yarışları ve müzik konserleri gerçekleştirilmiştir. Asıl kutlama gününde 140 binden fazla izleyici ziyaret etmiştir Kurultay’ı (Üç gün içindeyse 220 binden fazla izleyici ziyaret etmiştir)


Anma törenleri ve diğer programlar eski Macar inancı geleneklerine göre düzenlenmiştir. Şaman davul gösterileri ve merasimleri. Macar eski inanç sistemi şaman inancı (Macarca:táltos) ndan oluşturulmuş Tengricilik idi.


Macarlar ve Macar gelenek yaşatıcıların yanında bütün Hun ya da Türk bilincine sahip halklar kendilerini burada temsil etme imkanını buldular.
Macarlarda doğu (Asya) kökenli bir gelenek bugün hala yaşamaktadır.
XIX. Yüzyıl ortalarından beri- farklı bilimsel bakış açıları arasında Macarların kökeniyle ilgili bir tartışma şiddetli bir şekilde devam etmektedir. Son yarım yüzyılda (özellikle rejim değişikliğine kadar), çoğu zaman varolan deliller dikkatlerin dışında bırakılıp Macarların ’ Fin-Ugor ’ kökenli olduğu düşüncesi kuşku duyulmadan inanmaya mecbur bırakılmıştır.


Macarların kökenine ilişkin arkeolojik, dilbilimsel çalışmalar yanında etnografya ve antropoloji araştırmaları da bu konuda daha ayrıntılı ve daha karmaşık bir manzara ortaya çıkarmaktadır.


Artık birçok araştırmacı (özellikle arkeologlar ve antropologlar), Macarların antropolojik niteliklerinin ayrıca kültürlerinin de daha çok İran ve İskit geleneklerini yaşatan Orta Asyalı ’Türk’ nüfuslarıyla benzerlik gösterdiğini kabul etmektedir.


Macar tarihinin en önemli evrelerinden biri de "Honfoglalas” yani "Yurt Tutma” anlamına gelen 10. Yüzyılda Macarların Karpat Havzası’na göç etmesidir. Atlı göçebe kültürleri içinde Macarlarınki en batıda Avrupa’nın kalbinde kurulmuş bin yıldır ayakta duran bir devlettir. Kabilelerin birleştirilmesi ve kan kardeşliği Macar millet geleneğinin temel taşlarından biridir.


Hükümdar Arpad, Karpat Havzası’na göçü sağlayan daha sonraki yüzyıllarda da hükmedecek olan Macar krallık hanedanının kurucu atasıdır. Macar tarihinin en önemli kahramanlarından biri, ulusun varlığının ve birliğinin sembolüdür. Yani bu milletin tarihi Arpad zamanında ve onun soyundan gelenlerin yöneticiliği zamanında yazılmıştır.


Doğuda kalan Macarların arayışı daha „Yurt Tutma” zamanında başlamış ve bu iki halk uzun zaman boyunca aralarındaki iletişimi ayakta tutma imkanı bulabilmiştir. Bilim adamlarından sıradan insanlara kadar yüzyıllar boyunca bir çok Macar yaşamının büyük amacını bu kardeş arayışı sırasında görmüştür.


Bu programın temellerini Andras Zsolt Biro adlı Macar antropolog ve beşeri biyolog ( aynı zamanda Doğa Bilimleri Müzesi araştırmacısı ) bir Kazakistan seyahati sırasında atmıştır. 2006 yılında Kazakistan’dayken veriler ve genetik örnekler toplayarak analiz etmiş, daha sonra şu anda Kazakistan sınırları içinde varlığını devam ettiren Madjar kabilesi ve Karpat Havzası Macarları arasında sadece isim benzerliği olmadığını aynı zamanda genetik bağlarının da olduğunu kanıtlamıştır. Araştırma sonuçları dünyanın en önemli bilimsel dergilerinden birisi olan “American Journal of Pysical Anthropology” de yayımlandı. Bu araştırma diğer ulusların da dikkatini çekti ve araştırma grubuna da büyük bir ün kazandırdı. Ayrıca Kazakistan ve Orta Asya ülkelerinin dikkatleri Macaristan üzerine çevrildi. 2007 yılı aralık ayında Andras Zsolt Biro Kazakistan Kültür Bakanı Yermukhamet Yertisbayev’den bir nişan alarak ödüllendirildi. Ayrıca Madjar halkı fahri üyeliği de verildi.
2007 yılında Kazakistan’da ilk “Madjar-Macar Kurultay” ı Andras Zsolt Biro önderliği ve bir Macar heyeti eşliğinde düzenlenmiştir.

Yorumlar (0)