Sina Yarımadası'nda Yaşayan Unutulmuş Türkler

Sina Yarımadası'nda Yaşayan Unutulmuş Türkler

Sina Yarımadası'nda Yaşayan Unutulmuş Türkler

Sina Yarımadası, Asya ve Afrika’nın bağlantı noktası üzerindedir. Günümüzde Mısır ve İsrail arasında kalan bu yarımada bugün taşıdığı stratejik önemi geçmişte de taşımaktaydı.

Geçmişte birçok büyük gücün sınırları içinde yer alsa da bölgede yaşayan kabilelerin varlığı kesintisiz olarak günümüze kadar devam etti. Osmanlı Devleti’nin ve bir dönem Mısır’ın yöneticileri bölgede etkin bir otorite kurmak için gayret gösterseler de kurulan otoriteler devamlılık göstermedi.

Selçuklular ve Osmanlılar döneminde Sina Yarımadası'nı yurt tutan Türkler bugün unutulmuş durumdadır.

Gerçekten de bu Türk soylu insanların dilleri çoktan değişmiş ancak kültürel Türk izleri neredeyse hiç silinmemiştir.

İşte o buram buram Türk kokan yöresel giysiler...

Neticede günümüze kadar gelen ve yarımadanın değişik yerlerine dağılan kabileler yarımadanın esas sahipleri olmaya devam ettiler.

Yarımada, Süveyş Kanalı’nın yapımıyla birlikte oldukça önemli hale geldi. Bölge oldukça kurak ve çöl iklimine sahip olmasına rağmen ticari ve askeri açıdan değer kazandı.

Öneminden dolayı ve 1882’de Mısır’a İngilizlerin yerleşmesiyle birlikte kendi haline bırakılamayacak kadar önemli görülen bir yer olmaya başladı. Birçok askeri uzmanı bölgeye gönderecek olan İngilizler yarımada ve üzerinde yaşayan kabilelerle ilgili bilgisini arttırmak için uğraştı. Elde edilecek sonuçların bölgedeki İngiliz çıkarlarını korumak bakımından pratik sonuçları olacaktı.

Bu sonuçlar ilk önce 1882 işgalinde ve ardından tahmin edilenden çok sonra I. Dünya Savaşı sırasında İngilizlere çok fayda sağladı. İngilizlerin bu faaliyetlerine karşı Osmanlı Devleti ise yarımada üzerinde son derece bulanık olan hâkimiyet alanını tamamıyla yitirdi.

Yorumlar (2)
Aysen Köse 5 yıl önce
Yùreģim sizlada .Gelecekte korkulu.
Ufuk Akyüz 5 yıl önce
Türk'ün yurt edinmedigi toprak mi? Var.