Türk Dünyasını Tanıyalım: 'Çuvaşistan'


Çuvaşistan


Rusya Federasyonunun Avrupa bölümünün orta kesiminde kalan özerk bir Türk cumhuriyeti. Volga Irmağının sağ yakasında yer alır. Türkçenin bir lehçesini konuşan Çuvaşların toprakları 16. yüzyılda Rusların eline geçti. Bölge Rus İhtilalinden sonra Çuvaş Muhtar bölgesini meydana getirdi. Nisan 1925’te yapılan bir düzenlemeyle Özerk Cumhuriyet oldu. Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra Rusya Federasyonuna bağlı kaldı ve Çuvaş Muhtar Cumhuriyeti olarak yeniden örgütlendi.

 

Çuvaş Cumhuriyetinin yüzölçümü 18.300 km2dir. Topraklarının büyük bölümünü hafif engebeli Çuvaş Platosu meydana getirir. Ülke topraklarını Volga’nın kolları olan Sura, Bolşoy, Tsivil, Mali Tsivil, Kubnia çayları sular. Sura boyunca alüvyonlu kumluklar bulunur. Bu kumluklarda sık çam ormanları vardır. Ülkenin kuzeyinde yaprakdöken ve karışık ağaçların meydana getirdiği ormanlar yer alır. Ormanlık alanların büyük bölümü kesim sebebiyle tükenmiştir. Bölgede ılıman kara iklimi hüküm sürer. Yazları ılık, kışları ise uzun ve soğuktur. Yıllık ortalama yağış miktarı 400-500 mm’dir.

 

Çuvaş Cumhuriyetinin nüfusu 1.400.000 civarındadır. Cumhuriyetin 9 şehri vardır. Başşehri Çeboksar’dır. Önemli şehirleri Kanaş, Alatır, Şumerlya ve Novoçeboksarsk’tır.

 

Ülkenin ekonomisi tarıma dayalıdır. Başlıca tarım ürünleri; tahıl, kenevir, keten, patates, şekerpancarı, sebze ve tütündür. Volga Nehri boyunca meyve bahçeleri vardır. Bölgede ayrıca küçük ve büyük baş hayvan yetiştiriciliği yapılır. Hayvancılık giderek gelişmektedir. Rus İhtilalinden önce sınırlı olan sanayisi, İkinci Dünya Harbinden sonra önemli gelişmeler göstermiştir. Bir nehir limanı olan Çeboksar’da elektrikli araç makina parçaları, dökme demir, çeşitli dokuma, alkol ve deri eşya fabrikaları vardır. Ülke genelinde kereste, kimyevi madde, elektromekanik fabrikaları, lokomotif ve otomobil atölyeleri yer alır.

 

Ulaşımı sağlayan demir yolu ve karayolları gelişmiştir.Moskova’dan gelen Trans-Sibirya demiryolu ülke topraklarından geçer. Bütün şehirler arasında düzgün bir karayolu vardır. Volga Irmağında nehir taşımacılığı yapılır.

 

Ülkede halen 3 üniversite, 702 ortaokul, 24 teknik lise bulunmaktadır. Eğitim Çuvaş-Rus dilerinde yapılır. Öğrencilerin % 68’i Çuvaş’tır.


Yorumlar (0)