Türk Keneşi (Türk Konseyi) için bir sıçrama ve bütünleşme dönemi

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi – TDİK), Türk dili konuşan ülkeler arasında kapsamlı işbirliğini teşvik etmek amacı ile uluslararası bir örgüt olarak 2009 yılında kurulmuştur. Türk Konseyi`nin kurucu üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye`dir. 

Türk Konseyi’nin temel belgeleri olan 3 Ekim 2009 tarihli Nahçıvan Anlaşması ve 16 Eylül 2010 tarihli İstanbul Bildirisi’ne göre, TDİK üyesi ülkeler, Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın amaçları ve ilkelerinin yanı sıra uluslararası hukukun diğer evrensel olarak tanınan ilkelerini benimsemiştir. Barış ve güvenliğin korunması ile iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine ilişkin uluslararası normlar, Türk Konseyi çatısı altında yürütülecek işbirliğinin zeminini oluşturmaktadır.

Türk Konseyi, 1992 yılından beri toplanan, “Türkçe Konuşan Devletler Devlet Başkanları Zirveleri” sonucunda ortaya çıkan ortak siyasi irade üzerine kurulmuştur. Bu zamana kadar 10 Zirve gerçekleşmiş olup, bunlardan İstanbul’da düzenlenen 16 Eylül 2010 tarihli son Zirvede TDİK’nın kuruluşu resmen ilan edilmiş, öncelikleri ve yol haritası ortaya konulmuştur. Türk Konseyi’nin daimi bir yapı olarak kurulmasıyla birlikte yapılan Zirveler, Türk Konseyi Zirveleri olarak yeniden adlandırılmıştır.

Amaçlar

Nahçıvan Anlaşmanın önsözünde üye devletler, Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın amaç ve ilkelerine bağlılıklarını teyit ederek, Türk Konseyi’nin temel amacını, Türk Dili Konuşan devletler arasında kapsamlı işbirliğini derinleştirmek, bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkıda bulunmak olarak tanımlamışlardır. Üye ülkeler ayrıca, demokrasi, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü ve iyi yönetişim gibi temel ilkelere bağlılıklarını ifade etmişlerdir. Türk Konseyi kapsamındaki işbirliği, üye ülkeler arasındaki ortak tarih, kültür, kimlik ve Türk dili konuşan halkların dil birliğinden kaynaklanan özel dayanışma temelinde inşa edilmektedir.

Örgütün, Nahçıvan Anlaşması’nın 2. Maddesinde ortaya konulan temel amaç ve görevleri şunlardır: 

– Taraflar arasında karşılıklı güvenin güçlendirilmesi;
– Bölge ve bölge dışında barışın korunması;
– Dış politika konularında ortak tutumlar benimsenmesi;
– Uluslararası terörizm, ayrılıkçılık, aşırılık ve sınır ötesi suçlarla mücadele için eylemlerin koordine edilmesi;
– Ortak amaçlarla ilgili her alanda etkili bölgesel ve ikili işbirliğinin geliştirilmesi;
– Ticaret ve yatırım için uygun koşulların yaratılması;
– Kapsamlı ve dengeli bir ekonomik büyüme, sosyal ve kültürel gelişimin amaçlanması;
– Hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ve insan haklarının korunması konularının tartışılması;
– Bilim, teknoloji, eğitim ve kültür alanlarında etkileşimin genişletilmesi;
– Kitle iletişim araçlarıyla etkileşimin ve daha yoğun bir iletişimin teşvik edilmesi;
– Hukuki konularda bilgi değişimi ve adli işbirliğinin teşvik edilmesi.

Kurucu Devlet Başkanları’nın Mesajları

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın İlham Aliyev’in mesajı

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın İlham Aliyev’in mesajı

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin müraciəti
Bəşər sivilizasiyasının tarixində türk dövlətləri bütün dövrlərdə mühüm yer tutmuşlar. Tarixin müxtəlif dövrlərində qarşılaşdıqları çətinliklərə baxmayaraq, türkdilli xalqlar hər zaman öz dövlətçilik ənənələrini qoruyub saxlamışlar.

devamı »

Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın Nursultan Nazarbayev’in mesajı

Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın Nursultan Nazarbayev’in mesajı

Sevgili Dostlar!
Altay Dağlarından, Akdenize kadar uzanan geniş topraklar üzerinde, müttefik Türk halkları, aralarındaki bağları güçlendirmekte ve işbirliğini derinleştirmektedirler. Yüzyılların derinliğinden doğan zengin kültür mirasımız ve önemli tarihi değerlerimiz, bizleri kırılamaz bir birliğe çağırmaktadır.

devamı »

Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Roza Otunbayeva’nın mesajı

Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Roza Otunbayeva’nın mesajı

Sitemizin Saygıdeğer Ziyaretçileri,
Türk Konseyi Genel Sekreterliği internet sitesine hoş geldiniz. Eminim ki yüz binlerce insan Türk devletlerinin işbirliği potansiyeli ve çalışmaları ile yakından ilgileneceklerdir. Site bugün, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryası (TDİK) için bir başlangıç sayfası açmış ve Nahçıvan Anlaşmasının yürürlüğe girmesinin altını çizmiştir. Bu da çok iyi bir başlangıç olmuştur.

devamı »

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün mesajı

Binlerce yıldır çok sayıda güçlü devletler kuran Türk milleti, medeniyetin gelişmesine her alanda önemli katkılar yapmıştır. Tarih boyunca Türk devletleri, Avrasya coğrafyasında Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ekseninde siyasi, ticari, kültürel ve beşeri iletişim ve etkileşimin arttırılmasında büyük rol oynamıştır.

Yorumlar (0)