Türk Konseyi Teşkilatları Koordinasyon Komitesi toplantısı yapıldı

Türk Konseyi Teşkilatları Koordinasyon Komitesi toplantısı yapıldı

Türk iş birliği teşkilatları arasında koordinasyonu ve iş birliğini artırmak, faaliyetlerde mükerrerlikten kaçınmak amacıyla kurulan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Teşkilatları Koordinasyon Komitesi toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Yapılan açıklama şöyle:

 Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, 22 Eylül 2020 tarihinde Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Teşkilatları Koordinasyon Komitesi toplantısına başkanlık etmiştir.


Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Teşkilatları Koordinasyon Komitesi, Türk Konseyi Devlet Başkanları Konseyi'nin, 15 Ekim 2019 tarihinde Bakü'de düzenlenen 7. Zirve sırasında aldığı kararla,  Türk Konseyi Genel Sekreteri başkanlığında, faaliyetlerinde mükerrerlikten kaçınmak, koordinasyon işlevlerini artırmak ve Türk İşbirliği Teşkilatları arasında daha yakın işbirliğini sağlamak amacıyla kurulmuştur.


Toplantıya Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi  (TurkPA) Genel Sekreteri Sayın Altynbek Mammayusupov, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri, Sayın Dusen Kasseinov; Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Sayın Darkhan Kydyrali ve Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Sayın Gunay Afandiyeva katılmıştır.
Türk Konseyi'nin son 2 yıldır, tarihinin en yoğun ve verimli dönemini yaşadığını ifade eden Türk Konseyi Genel Sekreteri, Türk Dünyasında artan kapsamlı işbirliğinin Türk İşbirliği Teşkilatları arasında yeni bir koordinasyon düzeyi gerektirdiğinin altını çizmiştir. Koordinasyon için daha büyük bir alan olduğunu ve bu Kurumların faaliyetlerinin etkinliğinin ancak daha iyi bir diyalog, daha iyi koordinasyon ve ortak planlama yapılarak sağlanabileceğini sözlerine eklemiştir.


Genel Sekreter ayrıca, TÜRKSOY'un yıllar içinde uluslararası bir marka haline gelerek, kardeş Türk halkları arasında kültürel bağların güçlendirilmesi için önemli bir platform görevi üstlendiğini; TurkPA’nın, Türk Konseyi Üye Ülkelerinin parlamentolar arası ilişkilerinin geliştirilmesinde çok önemli bir rol oynadığını; Türk Akademisinin, bilimsel alanda birçok başarılı projeye imza attığını; Türk Kültür ve Miras Vakfının, kültür alanındaki ortak çalışmalara değerli katkılarda bulunduğunu ifade etmiştir.


Genel Sekreter, toplantının olumlu sonuçlar doğuracağına emin olduğunu belirterek,  önümüzdeki dönemde Türk İşbirliği Teşkilatlarının faaliyet programları bazında mükerrerlikten kaçınmak ve daha iyi koordinasyon sağlamak için ortak çalışmanın belirli unsurları üzerinde ortak bir bakış açısı oluşturulmasının çok önemli olduğunu belirtmiştir. 


Türk İşbirliği Teşkilatlarının Başkanları, önümüzdeki dönemde kendi kurumları tarafından planlanan çalışmalar çerçevesinde daha iyi bir koordinasyon sağlamanın yollarını ele alarak,  2020 ve 2021 yıllarında düzenlenecek ortak faaliyetlere ilişkin görüş alışverişinde bulundular. Komite üyeleri, Türk İşbirliği Teşkilatlarının hâlihazırda faaliyet gösterdikleri ortak alanları tanımlayarak,  kurumsal etkileşimi ve çalışmaların etkinliğini mümkün olan en iyi şekilde korumak için ortak ilkeler üzerinde anlaştılar.

Toplantı sırasında üyeler tarafından belirtilen öneriler ışığında, 2020/2021 dönemi için Türk İşbirliği Teşkilatlarının yıllık yol haritası hazırlanacaktır.

Yorumlar (0)