23.02.2021, 16:58

TÜRK GENÇLİĞİ

Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Atatürk’ün;

“Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz” sözlerini sahiplenerek Devletimizin kuruluşunun yüzüncü yılına giden yolda ‘ben de varım’ diyecek milletimizin en muazzam hazinesi Türk Gençliği!

Şairin “Kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciğerim,
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!
Adam aldırma da geç git, diyemem aldırırım.
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!
” mısralarını yüreklerinde meşale yaparak tutuşturan ve üstad Necip Fazıl’ın gençliğe seslenişinde “kim var denildiğinde, etrafına bakmadan ‘ben varım’ diyebilen” ve bu bilinçle çevresinde gelişen olaylara ve düşüncelere duyarsız kalmadan ses verebilen, millet olma özelliğini kavramış ve tarihinden bakışlarla geleceği inşa etmeyi ülkü edinmiş yarınlarımızın ümidi, gözbebeklerimiz ve gönlü aydınlık yüzü aydınlık Türk gençliği.

Ata’sının Gençliğe Hitabında “Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk İstiklalini ve Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir” seslenişini ve “Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız” sözlerini daima hatırında tutan Türk gençliği.

‘Gençlerle Başbaşa” adlı eserinde “Gençliği eğlenmekle geçiren, ihtiyarlığı ağlamakla geçirir”, “Gençliğinde iyi arkadaş kazan, yaşlılıkta kazanılan arkadaş sağlam olmaz. Çünkü paslı teneke lehim tutmaz” ve Gençlik güzelliğine şans denilen kör kuvvet bile aşıktır. Gençliğini boş yere harcama, onu kıymetlendirmeyi bil” diyerek gençliğe sesleniyor Ali Fuad Başgil.

Ne güzeldir Atasözleri ve der ki;

“Gençlikte taşırsın taşı, kocalıkta yersin tatlı aşı.”

“Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir.”

“Gençliğin kıymeti bilinse ihtiyarlığın şikâyeti azalır.”

Bir düşünürün ifade ettiği gibi “Gençlikte günler kısa, yıllar uzundur.”

İşte bu sebeple değerini gitmeden, kaybetmeden bilmek ve hedeflerle yeşertmek gerek gençliğin.

Gençlik;

Her şeyden önce gelecektir, yarınlardır, umuttur ve başarmaktır.

Cesarettir ve atılganlıktır.

Güvendir, hatadır ve mücadeledir.

Eğlenmektir, hoyratça yaşamaktır, enerjidir ve spordur.

Taze ve canlı kandır, bu sebeple delikanlıdır.

Bilgidir ve teknolojidir.

“Gelecek değişimdir ve yarın yalnız değişebilenler ayakta kalabilir” bu yüzden değişim ve yeniliktir.

Sevinçtir, neşedir, azimdir, heyecandır, aşktır ve sevgidir.

Geçmişe saygı ve geleceğe sevgiyle hizmettir.

“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” sözünü ülkü edinen ve hür düşünendir.

Şehit kanlarıyla sulanmış bu mukaddes vatan toprağında;

“Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik / Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik.

Haykırdı ak tolgalı beylerbeyi ‘ilerle’ / Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle.
Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan / Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan.” mısralarını yüreklerine işleyerek geçmişi geleceğe taşıyandır ve damarlarında millet olma bilincini dolaştırandır.

Gençlik, aynı yaşlarda ‘çağlar açıp çağlar kapatan’ bir ecdadın evlatları olduğunu unutmayan ve Arif Nihat Asya’nın mısralarında ifade ettiği;

“Elde sensin, dilde sen, gönüldesin baştasın / Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!

Delikanlım, işaret aldığın gün Atandan / Yürüyeceksin...Millet yürüyecek arkandan!
Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan’dan / Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın;
Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!” şuuruna sahip ve istediğinde bunu başarabilendir.

Gençlik;

Yeni bilgi ve donanımla geçmişin tecrübelerini harmanlayıp, dinamizmi ile yarınlara yön verendir. Geçmiş ile gelecek arasında köprüdür.

Muhafazakâr değerlerini kaybetmeden teknolojiyi en iyi kullanarak yeni ve büyük hedeflere yönelendir.

Türk gençliği millet düşmanlarının oyunlarını bozacak ferasettedir, bilim ışığında yürüyerek ve tarihinden aldığı kudretle geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’si inşasında yerini alacaktır.

Yüce Türk milleti gençliğine güvenmekte ve inanmaktadır.

Çünkü Türk gençliği, Ata’sının emaneti olan Cumhuriyeti, O’nun “Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur” sözünü bedeninin her zerresinde hissederek sahiplenendir.

Selam olsun bunun bilincinde yetişerek geleceğe mühür vuracak Türk gençliğine…

Yorumlar (0)