AZERBAYCAN TÜRKÇESİYLE CÜMLELER (Azerice – Türkçe Cümleler, Azerice Konuşmalar)

AZERBAYCAN TÜRKÇESİYLE CÜMLELER (Azerice – Türkçe Cümleler, Azerice konuşmalar)

AZERBAYCAN TÜRKÇESİYLE CÜMLELER (Azerice - Türkçe Cümleler, Azerice konuşmalar)


Sabahın(ız) xeyir.  Günaydın.
Axşamın(ız) xeyir. Axşamınız xeyrə qalsın İyi akşamlar
Hər gününüz (vaxtınız) xeyrə qalsın.  İyi günler.
Buna Azərbaycanca nə deyirsiniz?  Buna Azericede ne denir (dersiniz)?
Azərbaycanca … necə demək lazımdır?  Azerice nasıl denir?
Mənə kömək ede bilərsiniz? Bana yardım edebilir misiniz?
Mən indi səni başa düşdüm.    Ben şimdi seni anladım.
Harada yaşayırsan?             Nerede yaşıyorsun?
Haradan bilirsən?                Nereden biliyorsun?
Dünənki cücə bugünkü xoruza dimdik atır. Dünkü civciv bugünkü horoza gaga atıyor.
Eyibsiz gözəl olmaz.   Kusursuz güzel olmaz.
Qaz vurup qazan doldurmaq   Havanda su dövmek
Pişiyin ağzı ətə çatmayanda deyər iy verir. Kedi erişemediği ciğere mundar der.
Cidanı çuvalda gizlətmək olmaz  Mızrak çuvala sığmaz
Qohum qohumun ətini yesə də sümüyünü çölə atmaz.    Akraba akrabanın etini yese de kemiğini dışarıya atmaz.

Keçən günü geri qaytarmaq olmaz     Giden zaman geri gelmez
Gözəllik ondur, doqquzu dondur.      Güzelliğin onda dokuzu elbisedir.
Bir güllə bahar olmaz   Bir çiçəklə yaz olmaz  Az miktarla uzun zaman idare edilmez
Yayda isti, qışda da soyuq.    Yazın sıcak kışın da soğuk.
Yayda işlə, qışda dincəl.          Yazın çalış, kışın dinlen.
Halva, halva deməklə ağız şirin olmaz  Lafla peynir gemisi yürümez (veya: ne kadar ekmek o kadar köfte)
Sarımsağın iyi ətdə qalmır.     Sarımsağın kokusu ette kalmaz.
Onun ağzından kəlbətinlə bir kəlmə də söz çəkmək olmaz  Ağzından kerpetenle söz alınmaz
Balıq başdan iylənər.        Balık baştan kokar.

Bir piroqu iki dəfə yemək olmaz   Yediğin şey artık senin değildir
Gaş gabaq tökme bele   Öyle yüzünü asma
Bir əldə iki qarpız tutmaq olmaz Bir koltuğa iki karpuz sığmaz
Çörək itirən çörək tapmaz.      Ekmek yitiren ekmek bulmaz.
Axtaran tapar        Arayan bulur
Axtardığımı tapa bilmirəm.         Aradığımı bulamıyorum.
Hər şeydə bir zarafat axtarırsan. Her şeyde bir eğlenceli taraf ararsın.
Nisye verilmir.         Veresiye yoktur.
Necə görsənir?         Nasıl görünüyor?
Sənin neçə yaşın var?    Sen kaç yaşındasın?
Siz nə danışırsınız?      Siz ne konuşuyorsunuz?
O, ondan soruşa bilər  Onu sorabilir
Məndən heç nə soruşma.     Bana hiçbir şey sorma.
İki maşını sel aparıb.             İki arabayı sel götürdü.
Bir köhnə maşınım var, onu sürürəm.  Bir eski arabam var, onu sürüyorum.
Maşınını işə saldı.             Arabasını çalıştırdı.
Maşınını saxladı.     Arabasını durdurdu.
Yas saxlayır.      Yas tutuyor.
Evdə pişik saxlayırsanmı?   Evde kedi besliyor musun?
Bu yaxınlarda Türkiyənin Yalova adasında türk yazarlarının muzeyi açılacaq. Türkiye’nin Yalova ilinde önümüzdeki dönemlerde Türk Yazarları Müzesi açılacak.

O, bunu əlavə etdi    Bunu ekledi
O, əlavə edir ki    O ….ekler
Biz bunu dünən etdik    Bunu dün yaptık
Mən onu dünən göndərdim
O, onu dünən aldı            Onu dün aldı
Onlar ona məsləhət verdilər  Ona akıl verdiler
O, buna imkan verir    O buna izin verir
Biz bunu elan edirik  Bunu açıklıyoruz
O, bu gün gəlib çıxır  O bugün görünür
Onlar bunu təşkil etdilər  Onlar bunu düzenlediler
O da onun kimidir    O da onun gibi
Biz buna qalib gəlirik  Bunu yenebiliriz
Onlar xoşbəxt oldu  Onlar mutlu oldu
Mən səni başa düşmürəm.     Ben seni anlamıyorum.
Mən bununla başlaya bilərəm ki,
Onlar hava ilə nəfəs alır  Onlar havayı teneffüs ederler

O, ərzaq alır O yiyecek alıyor
Biz bunu hesablayırıq   Bunu hesabederiz
Özünü bizim kimi aparır.     Bizim gibi davranıyor.
O, ona təşəkkür etdi
Mən üzr istəyə bilərəm  Affınızı rica edebilirmiyim?
Biz onu bağışladıq
Biz bunu bağlayırıq   Bunu kapatırız
O, buraya gəlir  Buraya geliyor
O, mənimlə rəqabət aparır  Benimle rekabet eder
Biz bu barədə şikayət edirik  Onu şikayet ediyoruz
Onlar oxumağa davam etdilər
O, bununla bağlı ağladı  Onun için ağladı
O, bunu mənə təsvir etdi  Bunu bana tarif etti
Biz bununla razılaşmırıq  Bununla mutabık değiliz
Onlar tez bir zamanda yoxa çıxdılar  Kısa sürede gözden kayboldular

Mən aşkar etdim ki,  …keşfettim
Bu, onun xoşuna gəlmir  Onun hoşuna gitmiyor
Biz ondan həzz aldıq  Ondan haz aldık
Biz bunu edirik  Bunu yaparız
Onlar bunu arzu edirlər  Bunu istiyorlar
Onlar bunu yuxuda görürlər  Bunu rüyada görürler
Yuxum gəlib.                 Uykum geldi.
Xəyal kimi hər gün girdin yuxuma. Hayal gibi hergün girdin rüyama.
Onlar buraya daxil oldular  Buraya girdiler
Mən buna nifrət edirəm  Bundan nefret ediyorum
O, bunu təsəvvür edir  Bunu tahayyül ediyor

Ötən günləri yadına salır.    Geçmiş günleri hatırlıyor.
Bu gecə birdən yadıma düşdün. Bu gece birden hatırıma geldin.
Elə belə yadıma gəlirsən. Seni şöyle böyle hatırlıyorum.
O, onu itirdi    Onu yitirdi
Onlar onunla görüşdülər   onunla görüştüler
onu qarşıladılar            onu karşıladılar
Mən onu səhv yazıram    Onu yanlış yazıyorum
Mən həmişə dua edirəm   Ben daima dua ederim
Həmişə belə olur.               Hep böyle oluyor.
O, buna üstünlük verir  Bunu tercih eder, üstün tutar
Biz onları müraciət etdik
Siz onu oxuyacaqsınız
Biz onu aldıq

Etiraf etməkdə çətinlik çəkirik  İtiraf etmekte zorlanırız
Onlar danışmaqdan imtina edir   Konuşmaktan kaçınırlar
Mən onu xatırlayıram      Onu hatırlıyorum
O, saqqalını qırxdı      Sakalını traş etti
O, tez büzüşdü    (Cildi) çabuk kırıştı
Biz bunu oxuyacağıq    Biz (şarkıyı) söyleyeceğiz
Onlar orada oturmuşdular  Orada oturmuşlardı
O, pul xərcləyir    Para harcıyor
Biz ondan əziyyət çəkdik
Mən onu təəcübləndirdim.  Ona sürpriz yaptım.
O, onu götürdü.      Onu aldı.
Biz bunu öyrədirik.    Bunu öğretiriz.
Onlar bizə dedilər.

Mən bu barədə düşünə bilərəm.   Bunun hakkında düşünebilirim
Mən bu barədə danışacağam.  Bu konuda konuşacağım
Biz bu barədə danışırıq.       Bunun hakkında konuşuruz
Mən ona baxdım.     Onu seyrettim
O, onu atdı.      Onu attı
Fəhlə olmaq asan iş deyil.     İşçi olmak kolay iş değil.
Yeraltı təkanlar episentrdə 4,5 bala qədər hiss olunub. Titreşimler, deprem merkezinde 4,5 büyüklüğünde hissedildi.
Asta-asta həm çox gedərsən, həm də benzini az yandırarsan. Yavaş yavaş hem çok gidersin, hem de benzini az yakarsın.
Qeyd olunub ki, Ankara və İzmir şəhərlərində keçiriləcək  tədbir iki ölkənin nazirlikləri arasında imzalanmış mədəni əməkdaşlıq protokoluna əsasən həyata keçirilir.       Ankara ve

İzmir’de düzenlenecek etkinliğin, iki ülkenin ilgili bakanlıkları arasında imzalanan kültürel işbirliği protokolü çerçevesinde gerçekleştirildiği vurgulandı.
Azərbaycan və Türkiyə xalqları bir milləti təmsil edirlər.  Azerbaycan ve Türk halkları tek bir milleti temsil ediyor.
Axı belə də olmur.        Ama böyle de olmuyor.
Yox. Axı sabah dərs yoxdu(r).    Hayır. Yarın ders yok ki.
Sən nə deyirsən axı?     Sen ne diyorsun (yahu)
Axırın çatdı.                 Sonun geldi.
Dalımızca danışırlar.            Arkamızdan konuşuyorlar.
Dala qayıtdım.           Geriye döndüm.
Sən tapşırıqları həll eləmisən?    Sen ödevleri hallettin mi?
Ötən gün Şəkidə 4 bal gücündə zəlzələ baş verib. Geçen gün Şeki ilinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Balaca qız küçədə anası ilə gedir.    Küçük kız sokakta annesiyle gidiyor.

Bir balaca sus.          Biraz sus.
Mənə hər şeyi başa sal.        Bana herşeyi anlat (açıkla)
Bəsdir daha!             Yeter artık!
Google bilə tapa bilmədi bəs mən nə edim?  Google bile bulamadı, ya ben ne yapayım?
Məni biabır elədin.            Beni rezil ettin.
Bu biabırçılığa son verin.      Bu rezilliğe son verin.
Mənim ağlım çaşıb.          Benim aklım şaştı.
Məni çaşdırırsan.             Beni şaşırtıyorsun.
Sadəcə uşaqlara çatacaq qədər yemək var. Sadece çocuklara yetecek kadar yemek var.
Hörmetli tamaşaçılar…        Sayın seyirciler…
Hər gün daha çox darıxırdım.      Her gün daha çok özlüyordum (sıkılıyordum).
Sənin üçün (sənden ötürü) darıxmışam.     Seni özledim.
Vitrinin qabağında dayandım.     Vitrinin önünde durdum.
Fəaliyətimi dayandırmışam.         Faaliyetimi durdurdum.
O kamançanı məndən yaxşı çalır. O kemençeyi benden iyi çalar.

Ürəyim dincəldi.                    Yüreğim sakinleşti.
Sən gedib qayıdana qədər dözə bilmərəm.    Sen gidip dönene kadar dayanamam.
Bu səhər erkən durdum.          Bu sabah erkek kalktım.
Elə bil yuxudayam.            Sanki rüyadayım.
Naz eləmə.           Naz eyleme.
Niyə elə elədin?               Niye öyle yaptın?
Gördüyümüz işlərlə fəxr edirik.          Gördüğümüz işlerle gurur duyuyoruz.
Siz bu barədə necə fikirləşirsiniz?      Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Gic-gic danışma.                   Aptal aptal konuşma.
Qadınlar ömürlərinin iki ilini güzgü qabağında keçirirlər.  Kadınlar ömürlerinin iki yılını ayna önünde geçiriyorlar.
Hərdən səni düşünürəm.     Bazen seni düşünüyorum.
Hərənin öz düşüncəsi var.   Herkesin kendi düşüncesi var.
Hərəsi bir yerdə.                  Her biri bir yerde.
Bu sistem avtomatik işə düşür. Bu sistem otomatik çalışıyor.

Kar yoxdur, eşidirik.        Sağır yok, duyuyoruz. (Not: kar: kâr okunur)
Oxucularımızdan bizə bunun kimi maraqlı suallar gəlib.   Okuyucularımızdan bize bunun gibi ilginç sorular geldi.
Bir kafedə ofisiant kimi işləyir. Bir kafede garson (kız) olarak çalışıyor.
İndiyə kimi nəyi düz deyib ki?    Şimdiye kadar neyi doğru söylemiş ki?
Atan yaşında kişiyəm, məni ələ salırsan?   Baban yaşında adamım, beni alaya mı alıyorsun?
Mənə kömək edin.  Bana yardım edin.
Küçə uşaqlarına yardım edilir. Sokak çocuklarına yardım ediliyor.
Azərbaycanda külək dəyirmanları tikiləcək.     Azerbaycan’da rüzgar değirmenleri inşa edilecek.
Məkkədə Kəbə əl-Beyt əl-Həramın yuyulma mərasimi keçirilib. Mekke’de  Kabe El-beytü’l-haram’ın yıkanma töreni yapıldı.

Bu gün səhər namazından sonra yüz minlərlə dindarın iştirakı ilə Kəbənin qızıl qapıları açılıb. Bugün sabah namazının ardından yüz binlerce Müslüman’ın katılımıyla Kabe’nin altın kapıları açıldı.
80 litr gülab (qızılgül suyu) və Zəmzəm bulağının müqəddəs suyu ilə yuyulub.   80 litre gül suyu ve Zemzem Çeşmesi’nin kutsal suyuyla yıkandı.
Papağını qabağına qoyub fikirləş.    Şapkanı önüne koyup düşün.
Kreditlə almışam ha, heç bilmirəm necə verəcəm.    Borçla almışım, nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum.
Xalça sexində işləyən adam oturaraq işlədiyi üçün onun qıçı ağrımır.   Halı atölyesinde çalışan adam oturarak çalıştığı için onun bacağı ağrımıyor.
Radioya qulaq asırdı.          Radyo dinliyordu.
Bunu istəsəm də bacarmaram.     Bunu istesem de yapmam.

Men bacara bilmerem        Ben yapamam
Mən bunu eşidə bilirəm  Bunu duyabilirim
Anam körpəyə laylay dedi.   Annem bebeğe ninni söyledi.
Küçədə lüt gəzir.              Sokakta çıplak geziyor.
Ədəbiyyata olan marağım daha da artdı.  Edebiyata olan ilgim daha da arttı.
Çox maraqlıdı!           Çok ilginç!
Çörəkdə yeni dövr başlayıb.    Ekmekte yeni dönem başladı.
Bu gün etibarilə qüvvəyə girən… Bugünden itibaren yürürlüğe giren…
Bu sözləri eşidəndə mat qaldım.   Bu sözleri duyunca şaşırıp kaldım.
Ailədə səkkiz nəfərik.        Ailede sekiz kişiyiz.
Oğrular yaxalandı.       Hırsızlar yakalandı.
Azərbaycanlı xaker Türkiyədə 5 milyon dollar pul oğurlayıb.    Azerbaycanlı hacker Türkiye’de 5 milyon dolar para çalmış.

Sən yaxşı birinə oxşayırsan.    Sen iyi birine benziyorsun.
1,8 faiz olan duz nisbəti 1,5  faize endirilib. Yüzde 1.8 olan tuz oranı yüzde1.5 a düşürüldü.
Günlər, aylar ötdü.     Günler, aylar geçti.
Bakıya öyrəşə bilmisənmi?    Bakü’ye alışabildin mi?
Özümü itirdim.              Kendimi kaybettim.
Bibərləri, pamidoru, soğanı doğradım ve badımcanlarla qarışdırdım.. Biberleri, domatesi, soğanı doğradım ve patlıcanlarla karıştırdım.
Ankara Türkiyənin paytaxtıdır.        Ankara, Türkiye’nin başkentidir.
SSRİ boyda pəzəvəng imperiya dağıldı.    SSCB kadar büyük imparatorluk dağıldı.
Adamın yediyi-içdiyi burnundan piltə-piltə tökülər. Adamın yediği içtiği burnundan fitil fitil dökülür.
Vəziyyət o qədər də pis deyil.         Vaziyet o kadar da kötü değil.
Ona 20 min manat pul veriblər. Ona 20 bin manat para vermişler.

Pula görə sevgilisinin qıçını sındırdı. Para için sevgilisinin bacağını kırdı.
Qapının şüşəsi sınacaq.      Kapının camı kırılacak.
Televizoru söndür.          Televizyonu kapat.
Sutka ərzində zəng eləyə bilərsiniz.    24 saat boyunca arayabilirsiniz.
Qardaş ölkələr arasında tarixi əlaqələr və sıx əməkdaşlıqdan bəhs ediblər. Kardeş ülkeler arasındaki tarihi ilişkilerden ve sıkı işbirliğinden bahsettiler.
Sənin sümüklərini sındıraram! Senin kemiklerini kırarım!
Bizə tələ qururlar. Bize tuzak kuruyorlar.
Muzeyin direktoru muzeyin tarixi, şairin həyatı haqqında ətraflı məlumat verib.  Müze müdürü, müzenin tarihi, şairin hayatı konusunda ayrıntılı bilgi verdi.
Bir az televizora baxıram. Biraz televizyon seyrediyorum.
Türkiyədə qardaş Azərbaycanın zəngin mədəniyyəti çox yaxşı tanınır və sevilir. Türkiye’de kardeş Azerbaycan’ın zengin kültürü çok iyi biliniyor ve seviliyor.
Tora bir balıq düşüb. Ağa bir balık takıldı.
Hirsindən uşaq kimi ağlayırdı. Sinirinden çocuk gibi ağlıyordu.
Valideynimi məktəbə çağırdılar. Ebeveynimi okula çağırdılar.
Mədəniyyət günləri iyunun 21-də İzmir şəhərində başa çatacaq. Kültür Günleri, 21 Haziran’da İzmir’de sona erecek.
Mənim vecimə deyil.     Benim umrumda değil.
Yaxşı dostu yaman gündə sına. İyi dostu kötü günde sına.
Dahi Azərbaycan şairi Hüseyn Cavidin anadan olmasının 130 illik yubileyi çərçivəsində Türkiyənin Bakı səfirliyinin mədəniyyət və təbliğ üzrə müşaviri Seyyid Əhməd Arslan Hüseyn Cavidin Ev Muzeyində olub. Ünlü Azerbaycan şairi Hüseyin Cavit’in 130. doğum

yıldönümü çerçevesinde Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Seyit Ahmet Arslan, Hüseyin Cavit’in Ev Müzesi’ni ziyaret etti.
Budu bizim yarağımız!      İşte bizim silahımız!
Əfqan yaraqlıları iki pakistanlı jurnalisti oğurlayıb.    Afgan silahlıları iki Pakistanlı gazeteciyi kaçırdı.
Qışa hazırlıq yayda başlayıb. Kışa hazırlık yazdan başlamış.
Nənə sənin gözlərin niyə belə yekədi? Büyükanne senin gözlerin neden bu kadar büyük?
Mən ona qulaq asa bilərəm  Ben onu dinleyebilirim
Mən bunu geyinə bilərəm.    Ben bunu giyinebilirim
İnsan təlafatı yoxdur.   Can kaybı yok.
Telefonumu alıb mənə zəng elədi. Telefonumu alıp beni aradı.

Nümayiş edən Türk ulduzları tamaşaçıları ovsunladı.  Gösteri yapan Türk yıldızları izleyenleri büyüledi.
Sənsizlikdən təngə gəldim.    Sensizlikten bıktım (usandım, bezdim)
İyul 3-də Türkiyə nümayəndələri ilə müzakirəli görüş nəzərdə tutulur. 3 Temmuz’da Türkiye temsilcileri ile görüşme düzenlenmesi öngörülüyor.
Bu xoruz məni təngə gətirdi. Gedin, başını kəsin, bişirib plovun üstünə qoyun.   Bu horoz beni bıktırdı. Gidin, başını kesin, pişirip pilavın üstüne koyun.
Biz bunu etiraf edirik
Onu yeyəcəyəm.   Onu yiyeceğim.
Biz onlara hücum edirik
Finlandiyanın paytaxtı Helsinkidə təşkil edilən Avropa Atletizm Çempionatında, qadınlar 1500 metrdə mübarizə edən Türk Milli Komandası sporcularından Aslı Çakır Alptekin qızıl medal qazanarkən, Gamze Bulud da gümüş medalın sahibi oldu.      Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda, bayanlar 1500 metrede mücadele eden Türk Milli Takımı sporcularından Aslı Çakır Alptekin altın madalya kazanırken, Gamze Bulut da gümüş madalyanın sahibi oldu.
Biz okuyuruq         okuyoruz, okuruz
Biz oxuruq            okuruz
Biz onu görürük    onu görüyoruz

Mən qəbul edə bilərəm ki,   …… kabul ederim
Mən onu tanıyıram  Onu tanıyorum
Onlar ondan qaçınırlar   Ondan kaçınıyorlar
Onlar bunu daşıyırlar   Bunu taşıyorlar
O, oraya gedir  oraya gidiyor
O, onu təkrar edir
Onlar onu satır  Onu satarlar
O çox yeyir o çok yiyor
O, bundan canını qurtardı
O, da bunu hiss edir
Onlar aldatmır   onlar aldatmaz
O məni unutdu
O, onu seçdi
Biz onları salamladıq
Biz oradan qaçdıq
Biz bunu tamamladıq
Biz onları dəvət etdik
Onlar onun haqqında yalan söylədilər.
Mən insanları bütə çevirməyin qəti əleyhdarıyam. İnsanları putlaştırmanın kesinlikle karşısındayım.
O, bunu öyrəndi.

Gürcüstan prezidenti Azərbaycana səfərini yarımçıq qoydu         Gürcistan Cumhurbaşkanı Azerbaycan Ziyaretini yarıda kesti (yarım bıraktı, yarıda bıraktı)
İyunun 29-u saat 20:00-da             29 Haziran saat 20 de
Adam döymək maddəsinin Cinayət Məcəlləsindən çıxarılması düzgündürmü? Adam dövme maddesinin Suç Yasasından çıkarılması doğru mudur?
Səhərə qədər köpüb qalıbdır.  Sabaha kadar yatıp kaldı
Sən olmasan axı neylərem    Yahu (ya) ben sensiz ne yaparım
Yaxşı dost yaman gündə tanınar          İyi dost zor günde belli olur.
qapı çölə açılır                     kapı dışarıya açılır
qapı özünə açılır                 kapı kendine doğru açılır
qoy belə olsun                     amin (temenni arkasından söylendiğinde)
qoy belə olsun                 bırak öyle olsun
Allah qoysa                       Allah izin verirse

Ətri öpdürülmək istədiyiniz yerə vurun    parfümü öpülmesini istediğiniz yere sürün
Gözəllik – silahdır! Təvazökarlıq – zəriflikdir! Zinət – elmdir!  Təvazökarlıq = mütevazılık
dama-dama göl olar         damla damla göl olur
sən gedəndə mən səndən ötrü çox darıxıram    sen gidince ben senin için çok özlem duyuyorum (seni çok özlüyorum)
Heç olmamaqdansa gec olmağı yaxşıdır    hiç olmamasındansa geç olması daha iyidir (güç olmasın da geç olsun)
Cibinə beş qram anaşa atdırıb tutdurram səni      cebine 5 gram afyon koydurup seni yakalatırım
Tükdən nazik, qılınc tiyəsindən iti kıldan ince kılıçtan keskin
Nə Xoşbəxtdi Türkəm Deyən    Ne Mutlu Türküm Diyene
Kənardan içki, yemək gətirmək qadağandır     Dışardan içki getirmek yasaktır
Siqaret çəkmədiyiniz üçün təşəkkür edirik
Hürən it dişləməz     Havlayan köpek ısırmaz
Ordu qərbə yeridi Ordu batıya hücum etti
Bu işlər bizim ölkədə yeriməz Bu işler bizim ülkede yürümez

Xəstə indi-indi yeriməyə başlamışdır Hasta yeni yeni hareket etmeye başlamıştır
İstanbulu dinləyirəm, gözlərim qapalı,
Öncə xəfif bir rüzgar əsir,
Yavaş-yavaş sallanır, yarpaqlar ağaclarda,
Uzaqlarda, çox uzaqlarda,
Suçuların səs-küy salan şırıltıları,
İstanbulu dinləyirəm, gözlərim qapalı.

Azerice Kelimeler, Azerice kelimeler ve okunuşları, Azerice güzel kelimeler, Azerice öğrenmek istiyorum

Konumuz: Azerice Günlük Konuşmalar, Azerice Dersler, Azerice Öğren, Azerice Aylar, Azerice Mevsimler, Azerice Günler, Azerice Alışveriş, Azerice Ticaret, Azerice Cümleler, Azerice Kelimeler, Azerice kelimeler ve okunuşları, Azerice kelimeler komik, Azerice kelimeler, Azerice güzel kelimeler, Azerice öğrenmek istiyorum

Merhaba – Salam
• Güle güle – Sağ olun
• Görüşürüz – Görüşenedek, Hüdahafiz
• Günaydın – Sabahınız heyir
• İyi günler – Salam
• İyi akşamlar – Ahşaminiz heyir
• İyi geceler – Geceniz heyre galsin
• Evet – Beli
• Hayır – Heyir
• Teşekkürler – Sağ olun
• Bir şey değil – Deymez
• Lütfen – Zehmet olmasa
• Pardon; özür dilerim – Bağışlayın
• Anne – Ana
• Baba – Ata
• Eş; karı – Arvad

• Eş; koca – Er
• Erkek çocuk – Oğul
• Kız çocuk – Gız
• Arkadaş – Dost
• … konuşuyor musunuz – …. danışırsınız?
• Ingilizce – Ingilis dilinde
• Almanca – Alman dilinde
• Ispanyolca – Ispan dilinde
• Fransızca – Fransız dilinde
• Çince – Çin dilinde
• Ben – Men
• Biz – Biz
• Sen – Sen
• Siz (tekil) – Siz
• Siz (çoğul) – Siz
• Onlar – Onlar

Azerice Cümleler (Azerbaycanca Cümleler)

• Bu [Azerice] nasıl soylenir? – Buna [azerbaycanca] ne deyirsiniz?
• Tuvalet nerede? – Ayağ yolu haradadır?
• Adınız nedir? – Adınız nedir?
• Tanıştığımıza memnun oldum – Çoh şadam.
• Çok teşekkürler – Çoh sağ olun
• Anlamıyorum – Başa düşmürem
• Nasılsınız? – Necesiniz?
• Iyi – Yahşı
• Kötü – Pis
• Şöyle böyle – Ele bele


Azerice Sayılar

• sıfır – sıfır
• bir – bir
• iki – iki
• üç – üç
• dört – dörd
• beş – beş
• altı – altı
• yedi – yeddi
• sekiz – sekkiz
• dokuz – dogguz
• on – on
• on bir – on bir
• on iki – on iki
• on üç – on üç
• on dört – on dörd
• on beş – on beş

• on altı – on altı
• on yedi – on yeddi
• on sekiz – on sekkiz
• on dokuz – on dogguz
• yirmi – iyirmi
• yirmi bir – iyirmi bir
• otuz – otuz
• kırk – gırh
• elli – elli
• altmış – altmış
• yetmiş – yetmiş
• seksen – seksen, heştad
• doksan – dohsan
• yüz – yüz
• bin – min
• bir milyon – milyon

Azerice Yönler ve Danışma

• Sol – Sol
• Sağ – Sağ
• Düz – Düz
• Aşağı – Aşağıya
• Yukarı – Yuharıya
• Uzak – Uzag
• Uzun – Uzun
• Yakın – Yahın
• Kısa – Gısa
• Harita – Herite
• Turizm Danışma Bürosu – Turizm Melumat Bürosu

• Kapalı – Bağlı
• Açık – Açıg
• Posta Kartı – Açıgca, Otkrıtka
• Pul – Poçt markası
• Bir az – Bir az
• Kahvaltı – Seher yemeyi
• Öğle yemeği – Nahar
• Akşam yemeği – Şam yemeyi
• Vejeteryen – Et yemeyen
• Ekmek – Çörek
• Içecek – Içki
• Kahve – Gehve
• Çay – Çay
• Meyve suyu – Meyve şiresi
• Bira – Pive

• Su – Su
• Şarap – Şerab
• Tuz – Duz
• Biber – Istiot
• Et – Et
• Dana eti – Mal eti
• Domuz eti – Donuz eti
• Balık – Balıg
• Kümes hayvanı – Toyug-cüce eti
• Sebze – Terevez
• Meyve – Meyve
• Patates – Kartof
• Salata – Salat
• Tatlı – Desert
• Dondurma – Dondurma

Azerice Alışveriş, Azerice Ticaret

• Bu ne kadar? – Bu neçeyedir?
• Bu ne? – Bu nedir?
• Alıyorum. – Bunu alıram.
• Almak istiyorum … – …… almag isteyirem
• … var mı? – Sizde …… varmı?
• Şerefe! – Sağlığınıza!
• Kredi kartı kabul ediyormusunuz? – Kredit kartı gebul edirsinizmi?
• Lütfen hesabı getirin. – Zehmet olmasa hesabı verin.

Azerice Ulaşım, Azerice Kurum ve Kuruluşlar

• Tren – Gatar
• Otobüs – Avtobus
• Metro – Metro
• Hava limanı – Aeroport
• Tren istasyonu – Vağzal
• Otogar – Avtovağzal
• Metro istasyonu – Metro stansiyası
• Kalkış – Yola düşme
• Varış – Geliş
• Kiralık araba şirketi – Maşın kiralamag
• Otopark – Avtopark
• Hotel – Mehmanhana
• Oda – Otag
• Rezervasyon – Evvelceden sifariş etmek
• Pasaport – Pasport
• Kule – Gala
• Köprü – Körpü
• Tuvalet – Ayag yolu

• Banka – Bank
• Postane – Poçt
• Müze – Muzey
• Polis karakolu – Polis şöbesi
• Hastane – Hestehana
• Eczane – Aptek, Eczahana
• Dükkan – Mağaza
• Lokanta – Restoran
• Okul – Mekteb
• Kilise – Kilse
• Cadde – Küçe
• Meydan – Meydan
• Dağ – Dağ
• Tepe – Tepe
• Göl – Göl
• Okyanus – Okean
• Nehir – Dere
• Yüzme Havuzu – Baseyn

• … nerede? – … haradadır?
• Bilet ne kadar? – Bilet neçeyedir?
• … e bir bilet, lütfen. – … e bir dene bilet verin, zehmet olmasa.
• Nereye gidiyorsun(uz)? – Hara gedirsiniz?
• Nerde oturuyorsun(uz)? – Harda yaşayırsınız?
• Bu akşam için boş odanız var mı? – Bu ahşam üçün boş otag varmı?
• Boş yer yok. – Yer yohdur.

Azerice Günler

• Gün – Gün
• Hafta – Hefte
• Ay – Ay
• Yıl – Il
• Pazartesi – Bazar ertesi
• Salı – Çerşenbe ahşamı
• Çarşamba – Çerşenbe
• Perşembe – Cüme ahşamı
• Cuma – Cüme
• Cumartesi – Şenbe
• Pazar – Bazar

Azerice Mevsimler


• Ilkbahar – Yaz
• Yaz – Yay
• Sonbahar – Payız
• Kış – Gış

Azerice Aylar

• Ocak – Yanvar
• Şubat – Fevral
• Mart – Mart
• Nisan – Aprel
• Mayıs – May
• Haziran – Iyun
• Temmuz – Iyul
• Ağustos – Avgust
• Eylül – Sentyabr
• Ekim – Oktyabr
• Kasım – Noyabr
• Aralık – Dekabr
• Bugün – Bu gün
• Dün – Dünen
• Yarın – Sabah

Azerice Saatler

• Saat kaç? – Saat neçedir?
• 7:13, Yedi on uç – Saat yeddi on üç
• 3:15, Üç on beş – Saat üç on beş
• 3:15, Üçü çeyrek geçiyor – Saat dörde on beş degige işleyir
• 11:30, On bir otuz – Saat on ikinin yarısıdır
• 11:30, On bir buçuk – Saat on bir otuz
• 1:45, Bir kırk beş – Saat bir gırh beşdir
• 1:45, Ikiye çeyrek var

ALFABETİK AZERİCE KELİMELER

Azeri kelimeler ve Türkçe anlamları (alfabetik sıra)
 

A
Türkiye Türkçesi - Azerbaycan Türkçesi

Ağustos böceği — Cırcırama

Ahtapot — Sekkiz ayaq

Akıncı — Hücumçu

Akraba — Qohum

Altıgen — Altıbucaqlı

Ambülans — Təcili yardım maşını

Amino asit — Amin turşu

Anahtar — Açar

Ana okulu — Uşağ bağçası

Anırmak — Anqırmaq

Anlamak — Başa düşmək

Apışmak — Çaşıb qalmaq

Araba — Avtomobil

Arızalanmak — Xarab olmaq

Artı — Müsbət, üstə gəl

Arka — Dal

Arkaarkaya — Dalbadal

Aramak — Axtarmaq

Asansör — Lift

Aşçı — Aşbaz

Aşçıbaşı — Baş aşbaz

Ateş — Od

Ateşböceğı — İşıldaquş

Atlet (sporcu) — Qaçışcı

Atmak — Tullamaq

Anlaşma — Saziş

Avcı — Ovçu

Avize — Çılçıraq


Ayva — Heyva

Azeri kelimeler ve Türkçe anlamları Azeri kelimeler ve Türkçe anlamları Azeri kelimeler ve Türkçe anlamları B


B
Türkiye Türkçesi Azerbaycan Türkçesi

Baba — Ata

Bacak — Qıç

Bağırmak — Qışqırmaq

Bam teli — Yaralı yer

Bardak — Stəkan

Barfiks çekmek — Turnikdə dartınmaq

Bari — Heç olmasa

Basket — Zənbil

Bayağı kesir — Adi kəsir

Başka — Özgə

Bebek — Körpə, çağa

Bebek maması — Uşaq yeməyi

Becayiş — Dəyiş-düyüş

Bej (renk) — Sümük rəngi

Bek — Müdafiəçi, (futbolda)

Bekar — Subay

Bekçi — Gözətçi

Beklemek — Gözləmək

Beklenti — Umacağ

Belgesel film — Sənədli film

Bellek — Yaddaş, hafizə

Benzemek — Bənzəmək, oxşamaq

Beşgen — Beşbucaqlı

Bezelye — Noxud

Bilgiç — Çox bilikli, savadlı

Boyacı — Rəngsaz

Boynuz — Buynuz

Bozmaq — Pozmaq, xarab etmək

Bozuk — Xarab

Bozuk (para) — Xırda (pul)

Böbrek — Böyrək

Böylece — Beləcə

Bulaşıkçı — Qab yuyan

Bulmak — Tapmaq

Bulmaca — Tapmaca

Bunak — Hərif

Buram-buram (terlemek) — İnci-inci (tərləmək)

Buzdolabı — Soyuducu

üyük anne — Nənə

Büyük baba — Baba

Büyükbaş (hayvan) — Qaramal


Azeri kelimeler ve Türkçe anlamları , Azeri kelimeler ve Türkçe anlamları , Azeri kelimeler ve Türkçe anlamlarıC


Türkiye Türkçesi Azerbaycan Türkçesi

Cadaloz — Çox danışan qadın

Cafcaflı — Təmtərağlı

Cam — Şüşə

Cambaz — Kəndirbaz

Cetvel — Xətkeş

Cırcır böceği — Cırcırama

Cırlamak — Cırıldamaq

Cıvata — Şurup

Cingöz — Diribaş

Coplamak — Kötəkləmək

Cüzdan — Pul kisəsi
Ç
Türkiye Türkçesi Azerbaycan Türkçesi

Çakışmak — Toqquşmaq

Çakıl — Çınqıl

Çalçene — Zəvzək

Çalım — Badalaq

Çalımlamaq — Badalaq atmaq

Çalımlanmaq (futbolda) — Aldanmaq (futbolda)

Çalmak (hırsızlık) — Oğurlamaq

Çam — Şam ağacı

Çamaşır makinası — Paltar yuyan maşın

Çan — Zınqırov

Çapkın — Arvadbaz, şörgöz

Çarpma (matematik) — Vurma

Çatal — Çəngəl

Çeşid — Cür

Çıkık — Sınıq

Çırçır — Pambıq təmizləyən maşın

Çocuklaşmag — Uşaqlaşmaq

Çorba — Şorba

Çökmek (yıkılmak) — Uçmaq

Çocuk — Uşaq, bala

Çuval — Kisə

Çüş — Çoş


Azeri kelimeler ve Türkçe anlamları Azeri kelimeler ve Türkçe anlamları Azeri kelimeler ve Türkçe anlamları


D

Türkiye Türkçesi Azerbaycan Türkçesi

Dağıtıcı — Paylaşdırıcı

Daktilo — Çap maşını

Dalavere — Fırıldaqlıq

Dede — Baba

Defnetmek — Basdırmaq (ölünü)

Defol — Rədd ol

Defterdar — Kargüzar

Degajman — Qapıçının zərbəsi

Delecek — Deşikaçan

Demlik — Çaynik

Denizaltı (gemi) — Sualtı qayıq

Deplasman — Rəqib meydançası

Deterjan — Yuyucu toz

Dezavantaj — Cür

Çıkık — Xeyirsiz

Dişarı — Çöl

Dikiz aynası — Yan güzgü

Dinlemek — Qulaq asmaq

Doğurgan — Çox bala verən

Doğuştan — Anadan gəlmə

Dolandırıcı — Fırıldaqçı

Dört nala koşmak — Dörd nala çapmaq

Duayen — Ağsaqqal

Duruşma — Mehkeme çekişməsi

Düdüklü tencere — Fıştırıqlı qazan

Düşmek — Yıxılmaq

Düzenbaz — Kələkbaz

Dügün — Toy

Dönmek — Qayıtmaq


Azeri kelimeler ve Türkçe anlamları Azeri kelimeler ve Türkçe anlamları Azeri kelimeler ve Türkçe anlamları


E
Türkiye Türkçesi Azerbaycan Türkçesi

Ekmek (isim) — Çörək

Elbise — Paltar

El bombası — Qumbara

Elebaşı — Quldurbaşı

Elektrik süpürgesi — Tozsoran

Elma — Alma

Elmacık kemiği — Yanaq sümüyü, almacığ sümüyü

Elveda — Əlvida

Emekli — Təqaüdçü

Emniyet (Güvenlik) — Əmin amanlıq, təhlükəsizlik

Emsal (yaşıt) — Yaşıd, tay-tuş

Enfiye — Burun otu

Enik — Pişik balası, küçük

Enselemek — Günahkarı yaxalamaq

Entel — Ziyalı

Entellektüel — Ziyalı, münəvvər

Enteresan — Maraqlı

Erkek — Kişi

Eski — Köhnə

Espri — Zarafat

Eş (karı-koca) — Həyat yoldaşı

Dört nala koşmak — Dörd nala çapmaq

Eşarp — Yaylıq

Ev — MənzilF

Türkiye Türkçesi Azerbaycan Türkçesi

Fare — Siçan

Farzımuhal — Tutaq ki

Faul (saç) — Birçek

Fazla — Artıq

Fenalaşmak — Pisləşmək

Fetva — Fitva

Fıkırdamak — Fıqqıldamaq

Fıkır fıkır — Pıq-pıq

Fısıldamak — Pıçıldamaq

Fısıldaşmak — Pıçıldaşmaq

Fiks mönü — Sabit menyu

Fiske — Çırtma

Fotograf — Fotoşəkil

Fotograf makinası — Şəkilçəkən

Fritöz — Kartof qızardan

Futbolsever — Azarkeş

Futbolcu — Komando

Azeri kelimeler ve Türkçe anlamları Azeri kelimeler ve Türkçe anlamları Azeri kelimeler ve Türkçe anlamları


G
Türkiye Türkçesi Azerbaycan Türkçesi

Gaga — Dimdik

Gagalamak — Dimdiklemek

Gala — Təntənəli

Gammaz — Aravuran

Gamze — Batıq (üzdə

Gardiyan — Həbsxana nəzarətçisi

Genç — Cavan

Gerici — Köhnə pərəst

Gıcır gıcır — Təp-təzə

Gösteri — Tamaşa

Götürmek — Aparmaq

Gözlük — Eynək

Gurk — Kürk

Gümbürdemek — Gupbuldamaq

Gümlemek — Guplamaq

Günaydın — Sabahın xeyir

Güruh — Xoşagəlməz adamlar

Gürüldemek — Guruldamaq

Gürül gürül — Gurhagur

Güvenoyu — Etimadlı səs

Güzaf — Boş söz

Güzəl sanatlar — İncəsənətH
Türkiye Türkçesi Azerbaycan Türkçesi

Hala — Bibi

Hamal — Hambal

Hatırlamak — Yada salmaq

Havacı — Hava qüvvələrindəki əsgər

Hava durum — Hava haqqında məlumat

Havale (para) — Pul köçürməsi

Havale etmek — Tapşırmaq

Havuç — Yer kökü

Haydut — Quldur

Hayhuy — Gurultu, səs

Haykırmak — Qışqırmaq

Hayvancılık — Maldarlıq

Helikopter — Vertolyot

Helva — Halva

Hemşire — Tibb bacısı

Hezimet — Tar-mar olmaq

Hınzır — Donuz

Hızar — Mişar

Hizmetçi — Qulluqçu

Homurdanmak — Donquldanmak

Homurtu — Donqultu

Hoplamak — Hoppanmaq

Hovarda — Arvadbaz, şor göz

Huzur evi — Qocalar evi

Hırsızlıq etmek — Oğurlamaq

Havaifişek — Atəşfəşanq


Azeri kelimeler ve Türkçe anlamları Azeri kelimeler ve Türkçe anlamları Azeri kelimeler ve Türkçe anlamları


I
Türkiye Türkçesi Azerbaycan Türkçesi

Ilgıt ılgıt (rüzgar) — Mülayim külək

Isırgan — Dişləyən

Izbandut — Pəzəvəng


İ

Türkiye Türkçesi Azerbaycan Türkçesi

İhtiyar — Yaşlı, ağsaqqal

İlgilenmek — Maraqlanmaq

İllüzyonist — Gözübağlayıcı

İmam — Molla

İmza — Qol çəkmək

İpek böceği — İpək qurdu

İsevi — Xaç pərəst

İnmek — Düşmək

İndirim — Güzəşt

İzin vermek — İcazə vermək

İleri görüşlü — Uzaq görənazerice-türkce azerice-türkce azerice-türkce azerice-türkce azerice-türkce azerice-türkce azerice-türkce


K

Türkiye Türkçesi Azerbaycan Türkçesi

Kahvaltı — Səhər yeməyi

Kahya — Eşik ağası

Kalça — Çanaq

Kale (futbol) — Qapı

Kaleci — Qapıcı

Kampus — Tələbə şəhərciyi

Kapalı — Bağlı

Kaplumbağa — Tısbağa, çanaqlı bağa

Kardelen — Novruz gülü, xəccə gülü

Karı koca — Ər arvad

Katliam — Kütləvi qırğın

Kavanoz — Banka

Kaynana — Qaynana

Kaynata — Qaynata

Kedi — Pişik

Kelebek — Kəpənək

Kendin — Özün

Kemik — Sümük

Kerahet (vakti) — Şer vaxtı

Ketçap — Ketçup

Keyfi — Özbaşına

Kıkırdamak — Hırtıldamaq

Kılıbık — Arvadağız

Kıpırdamak — Tərpənmək

Kıravat — Yataq

Kırtasiye — Dəftərxana

Kirli — Çirkli

Kispet — Pəhləvan şalvarı

Kobay (Deneydeki) — Təcrübə heyvanı

Kokoreç — Bağırsağ kababı

Konfeksiyon — Tikili paltar

Konuşma — Danışma

Korna — Siqnal düdüyü

Koruma (polis) — Can güdən

Köfte — Küftə

Kötü — Pis

Kötülemek — Pisləmək

Köy — Kənd

Kur (yapmak) — Eşqbazlıq/td>

Kurşun kalem — Karandaş

Kuzen — Əmiuşaqları, dayıuşaqları

Küçükbaş (hayvan) — Xırda dırnaqı heyvan

Kürdan — Diş çöpü

azerice-türkce azerice-türkce azerice-türkce azerice-türkce azerice-türkce azerice-türkce


L
Türkiye Türkçesi Azerbaycan Türkçesi

Laklak — Laqqırtı

Lokum — RahetülhülqumM

Türkiye Türkçesi Azerbaycan Türkçesi

Mama (bebek için) — Uşaq yeməyi

Mama (hayvan için) — Heyvan yeməyi

Mandal — Paltar asan

Mantar — Göbələk

Matador — Buğa güləşdirən

Mayo — Çimmə tumanı

Meshetmek — Sığallamaq

Mezbaha — Sallaqxana

Milli takım — Yığma komanda

Mini — Balaca

Mirasyedi — Miras dağıdan

Misafir — Qonaq

Miyavlamak — Miyovuldamaq

Moloz — Zir-zibil

Mum — Şam

Mutabık — Yekdil

Musallat — Başabəla

Mutlu — Xöşbəxt, məsud

Mütebessim — Güləyən
N
Türkiye Türkçesi Azerbaycan Türkçesi

Nara — Nərə, qışqırıq

Nasıl — Necə

Nerede — Harada

Nüfuz cüzdanı — Şəxsiyyət vəsiqəsiO
Türkiye Türkçesi Azerbaycan Türkçesi

Obur — Qarınqulu

Oda — Otaq

Oflamak — Ufuldamaq

Okşamak — Tumarlamaq

Ö
Türkiye Türkçesi Azerbaycan Türkçesi

Ön yargı — Vaxtsız hökm

Örtbas etmek — Ört basdır etmək

Örümcek — Hörümçək

Ön — Qabaq

P

Türkiye Türkçesi Azerbaycan Türkçesi

Pallet — Tırtıl

Pamuk — Pambıq

Pantolon — Şalvar

Panzer — Piyadanın döyüş maşını

Paratoner — İldırım saxlayan

Patinaj (yapmak) — Yerində fırlanmaq

Patlıcan — Badımcan

Pek — Lap

Peki — Bəli

Pezeveng: pezi — İriyarı adam

Plaj — Çimərlik

Pösteki — Qoyun və ya keçi dərisi

Pratisyen — Can həkimi

Piliç — Cücə

Puan (okulda) — Bal


Azeri kelimeler ve Türkçe anlamları Azeri kelimeler ve Türkçe anlamları Azeri kelimeler ve Türkçe anlamları


R
Türkiye Türkçesi Azerbaycan Türkçesi
Rafadan — İlıq yumurta (yarı bişmiş)
Rahatsız — Narahat
Rastgele — Necə gəldi
Revir — Tibb məntəqəsi, tibb otağı
Rezak — Ruzi verən
Roketatar — Qumbara atan
Rozet — Döş nişanı
Röntgenlemek — Pusmaq
Rüşvetçi — Rüşvətxor
Rüzgar — Külək

S
Türkiye Türkçesi Azerbaycan Türkçesi
Sabıka — Qeydiyyata alınmış günah
Salıncak — Yelləncək
Sallamak — Yelləmək
Sallapati — Qayğısız
Salt (çoğunluk) — Bir səs artıqlığ
Satranç — Şahmat
Saygıdeğer — Hörmətli
Seyirci — Tamaşaçı
Sırtarmak — Dişlərini ağardaraq gülmək
Stepne — Ehtiyat təkəriŞ
Türkiye Türkçesi Azerbaycan Türkçesi
Şalvar — Pantalon
Şıkırtı — Şıqqıltı
Şıllık — Yüngül qadın
Şişman — Kök
Şeker — QəndT
Türkiye Türkçesi Azerbaycan Türkçesi
Tahtakurusu — Taxta biti
Takim (spor) — Komanda
Taktik — Taktika
Tansiyon — Təzyiq
Tarla faresi — Çöl siçanı
Taxıl anbarı — Silo
Tatlı — Şirniyyat
Tekme — Təpik
Tencere — Qazança
Terlik — Şapşap
Tokatlamak — Şapalaqlamaq
Tıpatıp — Tam eyni
Tıraş — Üz qırxma
Tuvalet — Ayaq yolu
Tüp — Qaz balonuU
Türkiye Türkçesi Azerbaycan Türkçesi
Uçan daire — Uçan boşqab
Uçkur — Tuman bağıÜ
Türkiye Türkçesi Azerbaycan Türkçesi
Üçgen — Üç bucaq
Üryan — Lüt, çılpaqV
Türkiye Türkçesi Azerbaycan Türkçesi
Vahşi köpek — Dinqo
Vali — Şəhərin başçısı
Varmak — Çatmaq
Varoş — Şəhərə yapışıq yerlər
Vazgeçmek — Fikrindən daşınmaq
Veda — Vida
Velet — Oğlan uşağı
Vızır vızır — Vız-vız
Vızlamak — Vızıldamaq

Y
Türkiye Türkçesi Azerbaycan Türkçesi
Yamyam — Adamyeyən
Yankesici — Cibgir
Yermek — Pisləmək
Yırtık — Cırıq
Yirmi — İyirmi
Yardım — Kömək
Yemek — Xörək

Z
Türkiye Türkçesi Azerbaycan Türkçesi
Zampara — Arvadbaz
Zeballa — Pəzəvəng
Zıbın — Körpə paltarıAzeri kelimeler ve Türkçe anlamları , Azerice ne demek türkce nedemek , azeri türk kelimeler
azerice ve türkce sözlük aterice türkce ceviri azerice soru azericenin türkce karsiligi

Yorumlar (0)