KAZAKÇA, KAZAK TÜRKÇESİ DERSLERİ, KAZAKÇA DERSLER 1

KAZAKÇA, KAZAK TÜRKÇESİ DERSLERİ, KAZAKÇA DERSLER

TÜRK LEHÇELERİ KOLAY ERİŞİM ÇİZELGESİ

Türk lehçeleri, Türk dilleri, Türkçenin şiveleri, Türkçenin lehçeleri,  AZERBAYCAN TÜRKÇESİ, KAZAK TÜRKÇESİ, KIRGIZ TÜRKÇESİ ÖZBEK TÜRKÇESİ, TÜRKMEN TÜRKÇESİ

 Kazak Abecesi

А а => a
Ә ә => a
Б б => bı
В в => vı
Г г => g
Ғ ғ => ğ
Д д => dı
Е е => e
Ё ё => yo
Ж ж => jı
З з => z
И и => i
Й й => ıy
К к => k
Қ қ => q
Л л => lı
М м => m
Н н => n
Ң ң => na
О о => o
Ө ө => ö
П п => p
Р р => r
С с => s
Т т => t
У у => uv
Ұ ұ => u
Ү ү => ü
Ф ф => f
Х х => ha
Һ һ => h
Ц ц => c
Ч ч => ç
Ш ш => şı
Щ щ => şşı
Ы ы => ı
І і => i
Э э => e
Ю ю => yu
Я я => yaKazakça Sayılar
 

Нөл (Nöl) : Sıfır
Бір (Bir) : Bir
Екі (Eki) : İki
Үш (Üş) : Üç
Төрт (Tört) : Dört
Бес (Bes) : Beş
Алты (Altı) : Altı
Жеті (Jeti) : Yedi
Сегіз (Segiz) : Sekiz
Тоғыз (Toğız) : Dokuz
Он (On) : On
Жиырма (Jïırma) : Yirmi
Отыз (Otız) : Otuz
Қырық (Qırıq) : Kırk
Елу (Elw) : Elli
Алпыс (Alpıs) : Altmış
Жетпіс (Jetpis) : Yetmiş
Сексен (Seksen) : Seksen
Тоқсан (Toqsan) : Doksan
Жүз (Jüz) : Yüz
Мың (Mıñ) : Bin
Миллион (Mïllïon) : Milyon
Миллиард (Mïllïard) : Milyar
 

Көктем (Köktem) : Bahar
Жаз (Jaz) : Yaz
Күз (Küz) : Güz
Қыс (Qıs) : Kış

Yorumlar (0)
27°
parçalı bulutlu