Türkçe ile Fincenin ilişkisi ve benzerliği

Türkçe ile Fincenin ilişkisi ve benzerliği

Türkçe ile Fincenin ilişkisi ve benzerliği...

Fince ile Türkçe arasındaki en önemli ilişki aynı dil ailesinin farklı kollarına üye olmalarıdır.

Kısa Örnekler

Türkçe -Fince
Ben- Minä 
Sen -Sinä
O-Hän
Dokuz-Yhdeksän 

Fincenin Türk dilleri ile akrabalığı düşüncesinin oluşmasında dillerin genel dilbilgisi yapıları etkendir, iki dil arasında dilbilimsel değeri bulunan benzer sözcüklere rastlanmaktadır ve karşılaştırmalı Fince-Türkçe araştırması yapılmaktadır. 

Her iki dil de Ural-Altay dil ailesi içerisindedir ve bitişimli dil yapısına sahiptir. Ancak Fince Ural grubunun Fin-Ugor altkolunun Fin Dilleri grubuna dahilken; Türkçe, Altay grubunun, Türk dilleri kolunun, Oğuz alt grubuna dahildir. 

Ural dilleri Kuzey Sibirya kökenli, Altay dilleri ise Güney Sibirya kökenlidir. Dilbilgisi yapılarındaki pek çok paralellik Ural ve Altay dillerini bir üst grupta Ural-Altay Dilleri adı altında birlikte sınıflandırmaya olanak verir.

Hatta bazı yabancı dilbilimciler Ural-Altay ayrımı yapılmaksızın tüm Ural dillerinin, Altay dil ailesi içerisinde yer alması gerektiği savunur. Bu görüşe göre Türkçe ile Fincenin on binlerce yıl önceki geçmişi aynı köklere dayanabilir.

Birçok dilbilimciye göre Fince, Tatarca ve Çuvaşçaya çok yakın bir dildir. Öte yandan, Japonca ve Fince arasında da benzer sözcükler bulunmaktadır.

Fincede de ‘olla’ eylemi, ana yardımcı eylem olarak kullanılmaktadır: 
Minä olen opettaja. ‘Ben öğretmenim.’

Te olette oppilaita. ‘Siz öğrencisiniz.’

Jos (sinä) olisit opettaja… ‘Sen öğretmen olsaydın...’

Jos te olisitte ulkona… ‘Siz dışarıda olsaydınız.’

Ole kunnolla. ‘Sen uslu ol.’

Olkoot kunnolla. ‘Onlar uslu olsun.’

Yorumlar (0)
23°
az bulutlu