UYGURCA, UYGUR TÜRKÇESİ DERSLERİ, UYGURCA DERSLER 1

UYGURCA, UYGUR TÜRKÇESİ DERSLERİ, UYGURCA DERSLER

TÜRK LEHÇELERİ KOLAY ERİŞİM ÇİZELGESİ

Türk lehçeleri, Türk dilleri, Türkçenin şiveleri, Türkçenin lehçeleri,  AZERBAYCAN TÜRKÇESİ, KAZAK TÜRKÇESİ, KIRGIZ TÜRKÇESİ ÖZBEK TÜRKÇESİ, TÜRKMEN TÜRKÇESİ

Kişi Zamirleri


Uygur Türkçesi-Türkiye Türkçesi
Men Ben
Sen Sen
Siz Siz
Sili Siz
U O
Biz Biz
Siler Siz
Senler Siz
Ular Onlar
Çoğu kişi zamirleri benzer olmasına karşın, Uygur Türkçesi’ndeki kişi
zamirleri biraz daha ayrıntılıdır. Bu ayrıntılar şu şekilde açıklanabilir;
 Uygur Türkçesi’ndeki Siz ve Sili sözcükleri, 2. tekil şahıslar için
kullanılır ve Türkiye Türkçesi’ndeki gibi kibarlık ifade eder. Ancak
Uygur Türkçesi’ndeki Siz, Türkiye Türkçesi’nde kullanıldığı gibi çoğul
anlamda kullanılmaz.
 Uygur Türkçesi’ndeki Siler ve Senler sözcükleri 2. çoğul şahıslar için
kullanılır. Senler sözcüğü ile nadir olarak karşılaşılır. Olağan
durumlarda Siler sözcüğü kullanılmaktadır.

Adın Hallerine Göre Kişi Zamirleri
Uygur Türkçesi Türkiye Türkçesi
Manga -----------> Bana
Sanga------------> Sana
Sizge------------>Size
Silige----------->Size
Uninggha--------->Ona
Bizge------------>Bize
Silerge---------->Size
Senlerge--------->Size
Ulargha---------->Onlara
----------------------------------
Meni------------->Beni
Seni------------->Seni
Sizni------------>Sizi
Silini----------->Sizi
Uni-------------->Onu
Bizni------------>Bizi
Silerni---------->Sizi
Senlerni--------->Sizi
Ularni----------->Onları
----------------------------------
Mende, Meningde-------->Bende
Sende, Seningde-------->Sende
Sizde------------------>Sizde
Silide----------------->Sizde
Unda, Uningda, Anda---->Onda
Bizde------------------>Bizde
Silerde---------------->Sizde
Senlerde--------------->Sizde
Ularda----------------->Onlarda
----------------------------------
Mendin, Meningdin------>Benden
Sendin, Seningdin------>Senden
Sizdin----------------->Sizden
Silidin---------------->Sizden
Undin, Uningdin, Andin->Ondan
Bizdin----------------->Bizden
Silerdin--------------->Sizden
Senlerdin-------------->Sizden
Ulardin---------------->Onlardan

 

Örnekler;
yol: yol
Mening yolum  Benim yolum
Sening yolung  Senin yolun
Sizning yolunguz  Sizin yolunuz
Silining yolunguz  Sizin yolunuz
Uning yoli  Onun yolu
Bizning yolimiz  Bizim yolumuz
Silerning yolunglar  Sizin yolunuz
Senlerning yolunglar  Sizin yolunuz
Ularning yoli  Onların yolları
qérindash: kardeş
Mening qérindishim  Benim kardeşim
Sening qérindishing  Senin kardeşin
Sizning qérindishingiz  Sizin kardeşiniz
Silining qérindishingiz  Sizin kardeşiniz
Uning qérindishi  Onun kardeşi
Bizning qérindishimiz Bizim kardeşimiz
Silerning qérindishinglarSizin kardeşiniz
Senlerning qérindishinglarSizin kardeşiniz
Ularning qérindishi  Onların kardeşi
ishler: işler
Mening ishlirim  Benim işlerim
Sening ishliring  Senin işlerin
Sizning ishliringiz  Sizin işleriniz
Silining ishliringiz  Sizin işleriniz
Uning ishliri Onun işleri
Bizning ishlirimiz  Bizim işlerimiz
Silerning ishliringlar  Sizin işleriniz
Senlerning ishliringlar  Sizin işleriniz
Ularning ishliri  Onların işleri
bash: baş
Mening bashim  Benim başım
Sening bashing  Senin başın
Sizning bashingiz  Sizin başınız
Silining bashingiz  Sizin başınız
Uning bashi  Onun başı
Bizning bashimiz  Bizim başımız
Silerning bashinglar  Sizin başınız
Senlerning bashinglar  Sizin başınız
Ularning bashi  Onların başı

kırgızca alfabe, kırgızca çeviri, kırgızca kelimeler, kırgızca öğren, kırgızca cümleler, kırgız alfabesi çeviri, kırgızca rakamlar, kırgızca günlük konuşmalar, kırgızca öğrenmek istiyorum, kırgızca nasıl öğrenilir, kırgızca sayılar nasıl okunur, kırgızca kelimeler ve anlamları, kırgızca öğrenelim, kırgızca 22, kırgızca alfabesi, kırgızca sayılar okunuşları, özbekçe öğrenmek, özbekçe cümleler, özbekçe alfabe, özbekçe türkçe çeviri, özbekçe kelimeler, özbekçe kelimeler ve anlamları, özbekçe günlük konuşma, türkçe özbekçe sözlük indir, kazakça öğreniyorum, kazakça alfabe, kazakça çeviri, kazakça cümleler, kazakça günlük kelimeler, kazakça kelimeler ve anlamları, kazakça gramer, kazakça türkçe sözlük indir, türkmence öğrenmek, türkmence dili, türkmence çeviri, türkmence öğren, türkmence konuşma, türkmence alfabe, türkmence güzel sözler, türkmence translate, uygurca alfabesi, uygurca çeviri, uygurca kelimeler, eski uygur Türkçesi, uygur türkçesi ders notları, uygur türkçesi grameri, uygurca kelimeler ve anlamları, uygurca türk yazısı

Yorumlar (0)
27°
parçalı bulutlu