UYGURCA, UYGUR TÜRKÇESİ DERSLERİ, UYGURCA DERSLER 2

UYGURCA, UYGUR TÜRKÇESİ DERSLERİ, UYGURCA DERSLER 2

TÜRK LEHÇELERİ KOLAY ERİŞİM ÇİZELGESİ

Türk lehçeleri, Türk dilleri, Türkçenin şiveleri, Türkçenin lehçeleri,  AZERBAYCAN TÜRKÇESİ, KAZAK TÜRKÇESİ, KIRGIZ TÜRKÇESİ ÖZBEK TÜRKÇESİ, TÜRKMEN TÜRKÇESİUygur Türkçesinde Adın Halleri
 Yalın Hâl (Bash Kélish)
meydan  meydan
öy  ev
 İlgi Hâli (İgilik Kélish)
meydanning  meydanın
öyning  evin
 Yaklaşma Hâli (Yöneliş Kélish)
meydangha  meydana
öyge  eve
 Yükleme Hâli (Chüshüm Kélish)
meydanni  meydanı
öyni  evi
 Bulunma Hâli (Orun Kélish)
meydanda  meydanda
öyde  evde
 Uzaklaşma Hâli (Chiqish Kélish)
meydandin  meydandan
öydin  evden
 Belge Hâli ( Orun Belge Kélish)
meydandiki  meydandaki
öydiki  evdeki
 Sınırlama Hâli (Chek Kélish)
meydanghiche  meydana kadar
öyghiche  eve kadar
 Benzetme Hâli (Oxshatma Kélish)
meydandek  meydan gibi
öydek  ev gibi
 Denkleştirme Hâli (Tengleshtürme Kélish)
meydanchilik  meydancılık
menchilik  bencillik

Yorumlar (0)