UYGURCA, UYGUR TÜRKÇESİ DERSLERİ, UYGURCA DERSLER 4

UYGURCA, UYGUR TÜRKÇESİ DERSLERİ, UYGURCA DERSLER 4

TÜRK LEHÇELERİ KOLAY ERİŞİM ÇİZELGESİ

Türk lehçeleri, Türk dilleri, Türkçenin şiveleri, Türkçenin lehçeleri,  AZERBAYCAN TÜRKÇESİ, KAZAK TÜRKÇESİ, KIRGIZ TÜRKÇESİ ÖZBEK TÜRKÇESİ, TÜRKMEN TÜRKÇESİ


Görülen Geçmiş Zaman
Türkiye ve Uygur Türkçesi’nde geçmiş zaman kullanımı neredeyse
birbirlerinin aynısıdır.

Uygur Türkçesi Türkiye Türkçesi
Men keldim Ben geldim
Sen kelding Sen geldin
U keldi O geldi
Biz kelduq Biz geldik
Siler keldinglar Siz geldiniz
Ular keldi Onlar geldiler
Siz keldingiz Siz geldiniz

5.d. Öğrenilen Geçmiş Zaman
Türkiye Türkçesi’nde kullanılan “–miş” eki Uygur Türkçesi’nde “-ken/gen”
ekine dönüşmüştür.

Uygur Türkçesi Türkiye Türkçesi
Men kelgenmen Ben gelmişim
Sen kelgensen Sen gelmişsin
U kelgen O gelmiş
Biz kelgenmiz Biz gelmişiz
Siler kelgensiler Siz gelmişsiniz
Ular kelgen Onlar gelmişler
Siz kelgensiz Siz gelmişsiniz

Yorumlar (0)