UYGURCA, UYGUR TÜRKÇESİ DERSLERİ, UYGURCA DERSLER 5

UYGURCA, UYGUR TÜRKÇESİ DERSLERİ, UYGURCA DERSLER 5

TÜRK LEHÇELERİ KOLAY ERİŞİM ÇİZELGESİ

Türk lehçeleri, Türk dilleri, Türkçenin şiveleri, Türkçenin lehçeleri,  AZERBAYCAN TÜRKÇESİ, KAZAK TÜRKÇESİ, KIRGIZ TÜRKÇESİ ÖZBEK TÜRKÇESİ, TÜRKMEN TÜRKÇESİGelecek Zaman
Geniş zaman kullanılması gerekli yerlerde daha çok geniş zaman
kullanılmasına rağmen, bu biçim de kullanılmaktadır.

Uygur Türkçesi Türkiye Türkçesi
Men kelmekchi Ben geleceğim
Sen kelmekchi Sen geleceksin
U kelmekchi O gelecek
Biz kelmekchi Biz geleceğiz
Siler kelmekchi Siz geleceksiniz
Ular kelmekchi Onlar gelecekler
Siz kelmekchi Siz geleceksiniz

5.f. Yeterlilik Fiil Çekimi

Uygur Türkçesi Türkiye Türkçesi
Men kéleldim Ben gelebildim
Sen kélelding Sen gelebildin
U kéleldi O gelebildi
Biz kélelduk Biz gelebildik
Siler kéleldingler Siz gelebildiniz
Ular kéleldi Onlar gelebildiler
Siz kéleldingiz Siz gelebildiniz

Yorumlar (0)