UYGURCA, UYGUR TÜRKÇESİ DERSLERİ, UYGURCA DERSLER 8

UYGURCA, UYGUR TÜRKÇESİ DERSLERİ, UYGURCA DERSLER 8

TÜRK LEHÇELERİ KOLAY ERİŞİM ÇİZELGESİ

Türk lehçeleri, Türk dilleri, Türkçenin şiveleri, Türkçenin lehçeleri,  AZERBAYCAN TÜRKÇESİ, KAZAK TÜRKÇESİ, KIRGIZ TÜRKÇESİ ÖZBEK TÜRKÇESİ, TÜRKMEN TÜRKÇESİ


Uygur Türkçesi -Türkiye Türkçesi


oyghanmaq uyanmak
ichmek içmek
yemek yemek
tutmaq tutmak
achmaq açmak
körmek görmek
qoymaq koymak
chökmek çökmek
chömmek çömmek
üzmek yüzmek
anglamaq duymak
uchmaq uçmak
chüshmek düşmek
chüshenmek anlamak
barmaq varmak / gitmek
bermek vermek
oqumaq okumak
olturmaq oturmak
eymenmek utanmak
qoghdimaq korumak
yoqatmaq yok etmek
oruqlimaq zayıflamak
semirmek semirmek / kilo almak
chayqimaq çalkalamak
toymaq doymak
qush püttürmek mezun olmak
türmek dürmek
biylimek oynamak, dans etmek
toy qilmaq düğün yapmak
eslimek hatırlamak
dastixan salmaq sofra kurmak
chunguldashmaq cıvıldaşmak
yorghilimaq hızlı yürümek
tingshimek dinlemek

Yorumlar (0)