15. YÜZ YIL, ESKİ TÜRKİYE TÜRKÇESİ İLE SALGINA KARŞI ÖNLEMLER

15. YÜZ YIL, ESKİ TÜRKİYE TÜRKÇESİ 

[OÑAT : İyi, iyice, yakşı, yakşırak.

YATIVİR : Yatıver, en kısa sürede yat.]

ÉLLERÜÑİ OÑAT YŪ.
ĠALEBELİGE GİRME.
SELÂMI UZAKÇA VİR.
ÉYÜ Yİ VÜ ÉYÜ İÇ
HASTE İSEÑ YATIVİR:
TAŞRA ÇIKMA YÜZİN ÖRT.
BİİZNİLLAH NESNE TOKUNMAZ.

MÜCERREBNAME (ﻢﺠﺭﺒﻦاﻤﻪ)

Bu değerli sözler, 15. yy.dan günümüze ulaşıyor.

XV. yüzyılda yetişen değerli bilgin hekimlerimizden Amasyalı Sabuncuoğlu Şerefüddin bin Ali’nin 1468 (873) yılında yazdığı hekimlik üzerine eseridir.

İstanbul kitaplıklarının birçoğunda nüshaları vardır.


Ayasofya kitaplığında 3729 numara ile kayıtlı nüsha taranmıştır. Tarayan Zahir Hasırcıoğlu’dur.] (M. Na. XV.)

İldeniz Turan hocamızdan...

Yorumlar (0)