AVŞAR SÖZCÜĞÜNÜN KÖKENİ. AVŞARLAR HAKKINDA BİLGİLER

AVŞAR SÖZCÜĞÜNÜN KÖKENİ. AVŞARLAR HAKKINDA BİLGİLER


AVŞAR ADI ÜZERİNE

Avşarlar, Türk tarihine damga vurmuş, pek çok yönetici çıkarmış, bugün de varlığını büyük güçle sürdüren bir Oğuz boyudur. Avşar sözcüğünün anlamı “çevik, yaban hayvan avlamaya istekli”dir. Buna ek olarak “Ava, canavara ve kuşa istekli” ve “işini çabuk işleyen” anlamları da türlü kaynaklarda yer almaktadır. Zeki Velidi Togan, Avşar sözcüğünün “avcı er”den geldiğini söylemektedir.

Kaşgarlı Mahmut Avşarların Oğuz boylarından olduğunu belirtmiştir. Ebulgazi Bahadır Han da Avşarlarla ilgili önemli bilgiler vermiştir. Bu kaynağa göre İslamiyet öncesinde de Avşarlar çok önemli devlet adamları çıkarmış ve kurulan Türk devletlerinin beylerine kız vermiştir.

Geçmişte, Anadolu, Huzistan (bugün İran’da), Irak’ta ve Suriye’de yaşamışlardır ve bu bölgelerin Türkleşmesinde önemli işler yapmışlardır. Türklerde en az Kayı ve Kınık boyu gibi güçlü ve köklüdür.

Avşar yiğidi Dadaloğlu’nun bir koçaklaması ile bu yazıyı bitirelim:

Kalktı göç eyledi Avşar elleri
Ağır ağır giden eller bizimdir
Arap atlar yakın eyler ırağı
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir
Belimizde kılıcımız kirmani
Taşı deler mızrağımın temreni
Hakkımızda devlet vermiş Fermanı
Ferman padişahın dağlar bizimdir
Dadaloğlum yarın kavga kurulur
Öter tüfek davlumbazlar vurulur
Nice koç yiğitler yere serilir
Ölen ölür kalan sağlar bizimdir

EKLEME: Avşarların tarihi ile ilgili daha çok bilgi için Faruk Sümer’in Oğuzlar / Tarihleri - Boy Teşkilatı – Destanları adlı betiğini salık veririz.

Yorumlar (0)