Ekrem Akurgal Kimdir?

Ekrem Akurgal (30 Mart 1911 - 1 Kasım 2002)


Türk kazıbilimci Akurgal, Almanya'da öğrenim gördü. 1935 yılında Soyadı Yasası çıkınca, babasının isteği üzerine, bir Sümer kralının adı olan ve Sümerce'de a- (baba), kur- (ülke) ve gal- (büyük) sözcüklerinin yan yana gelmesinden oluşan Akurgal (büyük ülkenin babası) soyadını aldı. Atatürk'ün kurduğu DTCF'de görev yaptı.

Ege'de Foça (Phokaia), Çandarlı (Pitane), Çeşme - Ildırı Erytrai ve Smyrna/Bayraklı-Tepekule Höyüğü) eskil kentlerini ortaya çıkarmıştır. Ölümüne dek uzun süre Bayraklı-Eski İzmir kazılarını yürüttü. Eski Yunan, Hitit – Hatti ve eski Anadolu Uygarlıkları üzerine çeşitli dillerde sayısız yapıtı yayınlanmıştır. Akurgal, Türkiye'de kazıbilim bölümlerinde akademik olarak görev yapmış ve yapmakta olan birçok kazıbilimcinin hocasıdır. Bu yüzden "Hocaların Hocası" olarak anılır.

Yorumlar (0)