Farabi Kimdir?

Farabi (872 – 951)


Yorumları ve incelemeleri ile Farabi ortaçağ aydınları arasında Muallim-i Sânî ya da Hace-i Sâni (İkinci Usta) olarak bilinen Türk bilginidir. Düşün, gökbilim, doğabilimleri ve müzik ile ilgilenmiştir. Farabi, bütün yapıtlarını Arapça yazmıştır. Farabi Aristo'nun temel yapıtlarının birçoğunu Arapçaya yeniden çevirmiştir. Bu durum, Arapçanın bir düşün dili biçimine gelmesine büyük bir katkı yapmıştır.

Farabi, El-Kindi'nin kurucusu olduğu kabul edilen ve İslam felsefesi içinde usçu eğilimi ile Meşşaîlik akımının ikinci kurucusudur. Pek çok artçısı olduğu için bazı düşün tarihçilerine göre bir Farabi okulundan sözedilebilir. Yahudi bilgin Maymonides etkilendiği bilgeler içinde en büyük övgüyü ona yapar: "Mantık hakkındaki eserlere gelince, sadece Ebu Nase el-Farabi'nin eserlerinin çalışılması yeterlidir. Onun tüm eserleri kusursuz ve mükemmeldir. O eserler incelenmeli ve anlaşılmalıdır. Çünkü o büyük bir adamdır."

Yorumlar (0)