Karga, Sonsuz ve Derin Düşüncenin İşareti

Karga, Sonsuz ve Derin Düşüncenin İşareti

Karga, sonsuz ve derin düşüncenin işareti, ömür ve ölümün arasındaki ara bağlantıdır.

Neden Kazaklar en yakın insanlarına “karğam”, “karğacım” diye hitap ederler?

Kazak bozkırlarında kargadan da başka güzel kuşlar bulunur. Ancak, sözlü ifadelerde “karğam”, “karğacım” diye başka kuş adları ile adlandırılmış kavramlara rastlanmamaktadır.

Bunun sebebi nedir?

Göktürklerde “karga” kutsal bir kuş – totem olmuştur. Karga güzelliğin işareti değil, sonsuzluğun, tokluğun, derin düşünceliliğin sembolü haline gelmiştir.

Kazaklar bir kişiye darıldıklarında bir birine “bizim de elimize karga seslenir” yani bizi de Tanrı bağışlar veya elimize kut gelir diye, içlerinden sitem etmişlerdir.

Genel olarak, karganın Türk halklarından, özellikle Kazak halkının dünya görüşüne yakın kuşlardan biri olduğu bilinmektedir. Sadece Kazak halkında karga ile ilgili birçok deyimle karşılaşabiliriz.

Kut kavramı ile ilişkili olan kuşun kurtarıcı karga olduğunu Türk-Moğol ve Proto-Türklerin sözlü edebiyatı ürünlerinden görülmektedir: Oyratlardaki “Jangar’ı kurtaran karga”; “Mancur Kağan’ı ölümden kurtaran karga”; “Vusunların kralı Kunmo’yı kurtaran karga” v.s.

Kuzey Amerika’daki Tlinkit, Atapaks kabilelerinde “el” kelimesinin bir anlamı “kargaymış”. Onlar tıpkı Paleoasya (Amur) kabileleri gibi, kargayı aydınlığı ve suyu, toprağı, ateşi ve diğer iyilikleri yaratan bir güç, tüm iyiliklerin alameti olan kutsallık olarak düşünmüşlerdir.

Onların dünya görüşünde karga alp bir kuş olarak bilinmiştir. İtelmenler kargayı kut ile karşılaştırsa, Kızılderililer kabileleri kargayı halk ile özdeştirmişlerdir. Halkın olduğu yerde hayat, kut-bereket, malmülk ve yaşam vardır.

Resimde Saka devrine ait rituel şamdan görülmektedir.
Şamdanın ortasında kurbana sunulmuş dağ keçisi, iki yanında ağızları geniş şekilde açmış olan iki börü (kurt), onların yanında iki karga, etraflarında ise on altı pars (leopar) tasvir edilmiştir.

Bu şamdan İmangali Tasmagambetov’in “At Calındağı Örkeniyet” adlı kitabında bulunmaktadır. Bu kitapta “karga, sonsuz ve derin düşüncenin işareti, ömür ve ölümün arasındaki ara bağlantıdır” şeklinde kurban tabağındaki karga tasvirine tanımlama yapılmıştır.

Kaynak:
ESKİ TÜRK DÜNYA GÖRÜŞÜNDEKİ “KUT” VE “KARGA” KAVRAMLARI
Nurbolat BOGENBAYEV - Aydın CALMIRZA
Millî Folklor, 2014.


Kargalar ne kadar zeki?

Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar sonucunda kargaların zekalarının araç gereç kullanma düzeyinde olduğu gözlemlenmiştir. İnce bir deney tüpüne yiyecek konulmuş ve kargaların bu yiyeceği nasıl alacağı gözlemlenmiş.

Karga masanın üzerinde bulunan ince teli kanca şekline getirip tüpün içindeki yiyeceğe kendi yaptığı bu olta ile ulaşmayı başarmış. Yok artık Lebron James, yaa. Kargalar haricinde bu deneyde başka hiçbir hayvanın başarılı olmadığını da ekleyelim ??

Karga mı maymun mu daha akıllı?

Bir grup bilim adamına göre maymunlar değil en zeki hayvanlar kargalar. Kargalar 5’e kadar sayabiliyor. Hayatta kalmak söz konusu olduğunda ihtiyaçlarını karşılamak için malzemeleri kullanabiliyor.

Kargaların ömrü ne kadar?

Hepimiz kargaların 100 hatta 200 sene yaşadığını zannediyoruz ama yanlış. Kargaların ortalama ömürleri 15-20 yıl arasında değişmektedir. Doğada ortalama 13 yıl olan ömürleri özel bakım altında en fazla 30-40 yıla ulaşmaktadır.

Kargalar tehlikeli midir?

Kargaların insanlara düşman hayvanlar olduğunu birisi çıkarmış ve bu konu böylece uzayıp gitmiş. Aslına bakılırsa kargalar insanlarla birlikte yaşamaktan oldukça memnun. İnsanların varlığını avantaja çeviren kargalar örneğin bir yemişin kabuğunu kıramadığında onu yoğun trafik olan bir yola bırakmayı ve arabaların kabuğu kıracağını akıl edebiliyor.

Kargalar yas tutar mı?

Hem de ne yas. Ölüm farkındalığının hayvanlar arasında nadir olduğunu biliyoruz. Kargalar da ölüleri arkasından yas tutan hayvanlardandır. Bir akrabaları öldüğünde hemen başından ayrılmazlar bir süre yanında kalırlar. Bu davranışın sebebi ölümün nedenini araştırmak ve anlamak da olabilir. Tehlike yaratan bir durum varsa anlamak ve sürüdekileri uyarma isteği de ölülerinin başında kalmaya itiyor olabilir.

Karga neyin habercisi?

Karga neyin habercisi sık sık merak edilen sorulardan biridir. Kargalar günümüzde ölümü ve kötü haberi simgeleyen hayvanlardır. Ancak Yunan mitolojisine bakıldığında kargaların ölümsüzlüğü temsil ettiğini görmektedir. Karga Yunan mitolojisinde saygı duyulan bir hayvandı. Aynı şekilde İskandinav kültüründe de kargalar neredeyse kutsal sayılan kuşlardır. Tanri Odin’in iki kargasının olmasından dolayı İskandinav kültürleri kargaya büyük saygı duyar.

Yorumlar (0)
açık