Kâbe Türklere Emanettir!-Deniz Güzelay

Kâbe Türklere Emanettir!


Deniz Güzelay

Kutsal topraklarımızın koruyucuları dolara secde eden Arap Krallarının değil, önce Allah, sonra Kâbe'nin Anahtarını yüzyıllarca elinde bulunduran, İslam'ın sancaktarı Yüce Türk Milleti'dir...

Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) Mekke'yi feth etmiş, o gün Kâbe'deki putları kırmış ve Kâbe'nin anahtarlarının getirilmesini istemiştir.

Kâbe'nin anahtarları, o an içim müşrik olan, Osman Bin Talha'dadır. Mekke'nin fethi 11 Ocak 630 tarihidir. (Osman Bin Talha, Türkistan'dan kervanlarla Arabistan'a gelen TÜRK Süreyc ailesine mensuptur.)


Peygamber Efendimiz Kâbe'nin anahtarlarının getirilmesini EMREDİYOR!

Hz.Ali emir üzerine gider, Osman Bin Talha'yı bulur. Anahtarları ister. Osman Bin Talha anahtarları vermeyi kabul etmez. "Kâbe'nin anahtarlarının yıllardır kendi soylarında olduğunu ve Hz.Muhammed'in peygamberliğine inanmadığını" söyler. Hz. Ali ısrar eder. Çünkü 'emri' Peygamber Efendimiz'den almıştır ve zorla anahtarı alır.

Hz. Peygamber Efendimiz anahtarları teslim alır.. Ve şaşılacak bir şeklide Hz.Ali'ye tekrar anahtarları uzatır, şöyle buyurur:

"Ali, bu anahtarları git Osman Bin Talha'ya teslim et" der. Hz.Ali şaşırır ve sorar:

"Ey Allah'ın Resulü, az önce emrinizle gittim, anahtarları aldım, getirdim size teslim ettim. Şimdi de emrinizle aynı şahsa anahtarları teslim etmemi emir buyurdunuz. Bunun hikmeti nedir ki?" diye sorar.

Peygamber Efendimiz şu ibret verici sözleri söyler:

"Ya Ali, sen anahtarları yolda bana getirirken, Yüce Allah, dostum Cibril ile bana vahiy gönderdi: " EMANETİ EHLİNE VERİNİZ! "

"Allah size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla görendir." (NİSA-58)

Kâbe'nin anahtarları uzun yıllardır Osman Bin Talha ve soyundadır. Onlar Kâbe'nin nasıl temizleneceğini, nasıl sahip çıkılacağını çok iyi bilirler. Emanetin ehilleri onlardır. Bu Allah buyruğudur: "Git ve teslim et!"

Hz. Ali bu emir üzerine hemen geri döner ve Osman Bin Talhâ'yı bulur ve anahtarları eliyle Osman Bin Talha'nın eline uzatır.

Bu sefer şaşırma sırası Osman Bin Talha'dadır. Anahtarları alır ve sorar:

"Ya Ali, az önce anahtarları elimden zorla alan sen değil miydin? Niye geri getirdin?" der.

Hz.Ali olanları anlatır: "Bu konuyla ilgili Peygamber Efendimiz'e Ayet geldiğini, Peygamberimizin'de anahtarları geri yolladığını" söyler.

Osman Bin Talha, müşrik iken bu hadise üzerine koşa koşa Peygamber Efendimiz'in yanına varır ve Efendimizin şahitliğinde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olur.

Burada anlatmak istenen, Kâbe'nin anahtarları: Allah'ın 'emri', Peygamber Efendimizin tatbiki ve Hz.Ali Efendimizin eliyle, Türk olan Osman Bin Talha'ya verilmiştir. Bunun manadaki karşılığı, Kâbe'nin anahtarları: KIYAMETE KADAR TÜRKLERDEDİR.

Yüce Allah, İslâm'ın Sancaktarı Türk Milletini, Türk Devletini ve Türk Ordusunu muzaffer kılsın!

Deniz Güzelay

Yorumlar (0)
21°
parçalı az bulutlu