OSMAN KOCAOĞLU KİMDİR?
OSMAN KOCAOĞLU KİMDİR?

Kurtuluş Savaşı'nı yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin parasal olanakları çok azdı. Türk ulusunun sömürgeci ülkelere karşı açtığı savaşı utkuyla taçlandırabilmesi için paraya ve silaha gerek vardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Azerbaycan'dan ve Rusya'dan yardım istemek durumunda kalmıştı. Lenin, Atatürk'ün bu isteğini Buhara Cumhurbaşkanı Osman Hoca'ya duyurdu. 1402'de Osmanlı İmparatorluğu'nu Ankara'da yenip Fetret Devri'ne sokan Timur Han'ın altınlarının bir bölümü Buhara'da Osman Hoca'nın elindeydi. Bu istek kendisine iletildiğinde, hiç düşünmeden 100 milyon altın vereceğini bildirdi. O dönemde bu kadar altın, Ankara'ya ancak Rusların trenleriyle taşınabilirdi. Osman Hoca Ruslardan aldığı söze güvenerek altınları vagonlara yükletti. Timur'un altınları önce Moskova'ya, oradan da Ankara'ya gidecekti.

Moskova 100 milyon altının 10 milyonunu altın olarak, 10 milyonunu da silah olarak vagonlara yükleyip Ankara'ya gönderdi. Timur Han'ın 80 milyon altını da Ruslara kaldı. İşte Ruslar'ın Kurtuluş Savaşı'nda Türklere para ve silah yardımı yaptığı yolundaki söylentinin gerçeği budur.

Ankara'ya gönderilen paralar, Timur Han'ın paralarıdır. Bu paraları gönderen de Üsküdar'daki Özbekler Tekkesi'nde yatmakta olan Buhara Cumhurbaşkanı Osman Kocaoğlu'dur. Osman Kocaoğlu, bugün varlığıyla Türkçemizin koruyucusu, savunucusu değerli Prof. Dr. Timur Kocaoğlu'nun babasıdır.

Buhara Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Osman Kocaoğlu'nun tini kutlu, yurdu UÇMAĞ olsun!

Yorumlar (1)
Veysel Selen 5 yıl önce
Daha önce de adını duymuş ancak fazla bir bilgi edinememiştin. Ayrıntılı bilgiye ulaşıp tanıdığım için mutluyum. Ülkemize yaptığı katkı büyüktür, huzur içinde uyusun.