Svastika Nedir? Ne anlama gelir? Svastika'nın kökleri.

İnsanlığın bilinen en eski sembollerinin başında gelen "Svastika" hakkında ne kadarını biliyorsunuz? Tarihten bugüne tüm bilinmeyenleriyle "Svastika":
SvastikaHinduizm, Budizm ve Cainizm'e göre kutsaldır. Kökeni Mayalar, Navarrolar veSümerler gibi pek çok antik uygarlığa dayanır. Bilinen ilk kullanımı ise M.Ö. 12.000'li yıllara kadar gider. Vişnu'nun 108 sembolünden biridir ve kolları saat yönünde dönük olan şekliyle, başarı ve uğurun yanı sıra hayatın kaynağı olan güneş ışığını simgeler. Kolları ters yöne dönük şekli ise geceyi ve uğursuzluğu ifade eder.

Svastika'nın dört kolu; dört kozmik gücü (ateş, su, hava, toprak) simgeler. Efsanelere göre, eski çağlarda bu sembol sayesinde, dört kozmik gücün etki altına alınması ve büyüler yapmak mümkünmüş...

 1. Bilinmeyen Svastika


Bilinmeyen Svastika


Svastika (Sanskrit dilinde) "mutluluk getiren" olarak da bilinir. Bütün kolları eşit uzunlukta olan ve aynı yönde (genellikle saat yönü) dik açılarla kıvrılan haç; başarı ve iyi talih simgesi olarak antik çağdan günümüze, dünyanın hemen her yerine kullanılır. Eski Mezopotamya uygarlıklarının metal paralarında yaygın biçimde kullanılan bir simgedir. İskandinavya'da ise kolları sola dönük gamalı haç Tanrı Thor'un çekicini (Mjolnir) simgeliyordu. Erken Hristiyan ve Bizans sanatlarının yanı sıra Güney ve Orta Amerika'da; Mayalar, Kuzey Amerika'da da özellikle Navaholar tarafından kullanılır..
2. Hint Kültürü'nde Svastika


Hint Kültürü'nde Svastika

 


Hindistan'da HindularCaynacılar ve Budacıların hala en çok kullandığı güzel talih simgesidir. Aynı zamanda Caynacılar'da yedinci Tirthankara'nın (Kurtarıcı) simgesidir. Dört kollu oluşuyla, ibadet eden kişiye yeniden doğabileceği dört yeri (hayvanlar ya da bitkiler dünyası, cehennem, ölümlüler dünyası ve ruhlar dünyası) anımsattığı da söylenir.


3. Sauvastika'dan Farkı


Sauvastika'dan Farkı


Hindular (ve Caynalar) muhasebe defterlerinin ilk sayfalarına, kapı eşiklerine, kapılarına ve tanrılarına sundukları nesnelerin üzerine gamalı haç işareti koyarlar. Sağa dönük, yani kolları saat yönünde dönen gamalı haçla sola dönük gamalı haç (sauvastika)arasında kesin bir ayrım yapılır. Sağa dönük gamalı haç güneşle ilgili bir simge olarak kabul edilir ve kollarının dönüşü güneşin günlük hareketini (Kuzey Yarıküre'de güneş doğudan güneye, daha sonra da batıya geçer) temsil eder. Sola dönük gamalı haç ise daha çok geceyi, ürkütücü tanrıça Kali'yi ve büyücülüğü simgeler.


4. Buda ve Svastika


Buda ve Svastika


Budacılıkta; Buda'nın ayaklarını ya da ayak izlerini simgeleyen Svastika, yazıtların başına ve sonuna konur. Günümüzde Tibetli Budacılar gamalı haçı giysilerde süs olarak kullanırlar. Budacılığın yayılmasıyla birlikte gamalı haç Çin ve Japonya'da çokluğu, bereketi, bolluğu ve uzun ömrü simgeleyen görsel öğe olarak kullanılmıştır


5. Svastika Kullanan Coğrafyalar


Svastika Kullanan Coğrafyalar


 

Tibet’ten, Roma’ya, Antik Yunan dan, Japonya’ya kadar bir çok kültür ve medeniyet bir süre simge ve süsleme olarak "Svastika"yı kullanır
6. Güneş Sembolü Svastika


Güneş Sembolü Svastika


Birçok bilim insanı, bu işareti güneşin sembollerinden biri olarak kabul eder. Bu araştırmacılara göre Svastika, insanoğlunun güneşle olan büyüleyici ilişkisini veya güneş kültürünü sembolize eder. İşte bu sebepten ötürü Svastika işareti ile güneş tarifinin birbirine benzemesi, hiç de tesadüfi değildir.


7. En Eski Svastika


En Eski Svastika


 

En eski Swastika, Ukrayna’da fil dişinden yapılmış bir heykelcikte bulunur. Bu heykelciğin tam olarak 12 bin yıl öncesine ait olduğu ve Neolitik zamandan beri kullandığı saptanır.


8. Hristiyanlıkta Svastika


Hristiyanlıkta Svastika


 

Hristiyanlıkta svastika haçın çengelli versiyonu olarak düşünülür. İnsanın ölüme karşı zaferini sembolize eder. Bazı Romanesk ve Gotik çağlarda inşa edilen Hristiyankiliselerinde önceki Roma süsleri etkisiyle bu forma rastlanır. İlk Hristiyanlar gamalı haçı zulüm ve işkenceden koruması maksadıyla takmışlar. Eski Yunanlılar ve Persler, bu sembolü mutluluk ve başarı sembolü olarak kullanmışlar.


9. Selçuklu ve Osmanlı'da Svastika


Selçuklu ve Osmanlı'da Svastika


Svastika, Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerinde, halı ve kilim motiflerinde, süsleme resimlerinde de kullanılır. İran’daki Cuma Camii ile Lübnan Tiripoli’deki Taynalcamilerinin her ikisinde de Svastika motifleri bulunur. Kazakistan’ın Türkistan kentinde bulunan Ahmet Yesevi (1093-1156) Türbesi’nin ana kapısının iki tarafında da birer Svastika vardır.


10. Kapitalizm ve Svastika


Kapitalizm ve Svastika


Sanayi devriminden sonra makineleşmenin yaygınlaşması ve giderek daha çok hissedilen kapitalizmin baskısı sonucunda insanoğlu yeni bir arayış dönemine girer.  Geleneksel inanç sistemleriyle çelişen modernitenin, yarattığı kaos ortamını yaşayanlar, sonunda gelenekselden yüz çevirip; mistisizme, ezoterizme, okültizme yönelmeye başlarlar.


11. Svastika'nın Dönüşümü


Svastika'nın Dönüşümü


Tibet’teki Himalaya Krallığı, bu dönemde, makinelerin hükmettiği dünyada aradığını bulamayan pek çok gezginin Kabe’si olur.. Bu gezginlerden biri de 1875’te New York’ta medyumluk ve parapsikoloji konuları hakkında araştırma yapmak üzere, Theosophical Society’yi kuran Helena Petrovna Blavatsky'dır


12. Madame Blavatsky ve Svastika


Madame Blavatsky ve Svastika


Alman bir baba ve Rus bir annenin çocuğu olan “Madame Blavatsky” Nazi ideolojisinin temelini oluşturan kitabı The Secret Doctrine’i (1888) bu seyahatinin sonunda yazar.


13. Yedi Ezoterik Sembolden Biri Svastika


Yedi Ezoterik Sembolden Biri Svastika


Kitabın temel tezi, doğunun bilgeliğini modern bilimle kaynaşmasıdır. Madame Blavatsky,  içeriğinin kaynağı olarak, insanlık tarihinin tüm bilgisine sahip “mahatmaları” (Büyük Ruh/ Budist Azizleri) gösterir. Bu bilgiler ona Tibet’te yedi ezoterik sembol aracılığıyla aktarılmıştır. Bu semboller arasında en önemli olanı ise Svastika’dır.Madame Blavatsky, her sembolü insanlığın bir evrim aşamasıyla özdeşleştirir. Yedi ırk insanlık tarihinde önemli roller üstlenecektir. İnsanlığı karanlıktan ışığa taşıyacak ve insan evriminde yeni bir dönem açacak ırk ise Aryan'lardır. Paranormal güçleri olan Aryan ırkının sembolü ise Svastika’dır.


14. Şans Tılsımı Svastika


Şans Tılsımı Svastika


Sonuçta Svastika, tarihte bilinen en eski semboldür. Nazilerin sembolü benimsemesinden 30-40 yıl öncesine kadar, tüm dünyada Svastika'nın iyi şansı temsil ettiği düşünülüyordu. Hatta 1911’de şanslı bir şekilde altın bulunmasının ardında Ontario’daki bir kasabaya Swastika adı verilmişti.Sembolü Almanlarla tanıştıran gene Madame Blavatsky olue. Almanya’da “Theosophical Society” derneği tarafından hazırlanan haftalık derginin adı “Swastika” dır.


15. İkinci Dünya Savaşı'nda Svastika


İkinci Dünya Savaşı'nda Svastika


Alman askerleri, İkinci Dünya Savaşı boyunca Svastika’yı bir uğur nesnesi olarak bağırlarına bastılar. Bu uğurların üretimini yapan ise Nazi ideolojisinin oluşmasında etkili olan, Guido Von List’in anısına kurulan dernek List Society idi.


16. Aryanizm ve Svastika


Aryanizm ve Svastika


Alman gizemcilerin en ünlüsü olan Guido Von ListCermen MistisizmiCermen Paganizmi, konusunda bir uzmandı. Çeşitli tezleri kendi düşünceleri ile birleştirerek ‘’Aryanizm’’ adını verdiği inanç sistemini ortaya çıkarttı. Listrünlerin (runik harfler) büyülü gücü olduğuna inanıyordu. Yıllarca süren araştırmaları sonrası bu düşünce doğrultusunda bir rün alfabesi hazırladı. 1908’de The Secrets of the Runes(Rünlerin Sırrı) adlı kitabında 18 harflik rün alfabesini yayınladı. Akademisyenlerin reddettiği bu çalışma, sonradan başta SS’in başı Himmler olmak üzere tüm Nazilertarafından kabul gördü. Naziler kullandıkları çoğu sembolleri bu alfabeden seçtiler.


17. Nefret Sembolü SvastikaNefret Sembolü Svastika


Svastika, günümüzde hala nefret edilen bir simgedir. Naziler yüzünden, bir zamanlar tüm dünyada iyiliği, şansı temsil eden bu sembol; artık insanlar için sadece vahşeti, savaşı ve kanı çağrıştırmaktadır.

Yorumlar (0)
27°
parçalı bulutlu