Tengri Teg Tengride Bolmuş Türk Bilge Kağan
Satır Numarası Yazıtların Hangi Yüzünde Göktürkçe Özgün Yazı Latince Yazılışı Türkiye Türkçesi Hangi Yazıttan Olduğu
58 K1 ????: ??: ??????: ?????: ????: ?????: ???: ?????: ?????: ????: ?????: ???: ????: ??: ?????: ?????: ?????: ????: ?????: ?????: ?????: ????: ?????: ????: ?????: ????: ???: ???: ????: ???: ?????: ?????: ??: ????: ?????: ???: ?????: ?????: ?????: ???: TeŊRİ: TeG: TeŊRİDE: BOLMuŞ: TÜRK: BİLGE: KaGaN: BÖDKE: OLuRTıM: SaBıMıN: TÜKeTİ: eŞİD: ULaYU: İN: YeGÜNüM: OGLaNıM: BİRiKİ: OGuŞuM: BODuNuM: BİRiYE: ŞaDPIT: BeGLeR: YIRıYA: TaRKaT: BUYRUK: BeGLeR: OTuZ: TaTaR: TOKUZ: OGuZ: BeGLeRİ: BODuNI: BU: SaBıMıN: eDGÜTİ: iŞİD: KaTıGDI: TIŊLA: İLGeRÜ: KÜN: Tanrı dek Tanrıdan olmuş Türk Bilge kağan. Bödge [Kağan] oturdum. savımı tüketene [dek] işit. Ulayu inyeğenim, oğlum, beriki soyum, boylarım, beride Şadpıt beğleri, yırıda Tarkat Buyruk beğleri, Otuz Tatar, Dokuz Oğuz beğleri, boyları bu savımı iyice işit, katıca dinle. İleri gün Bilge Kağan Yazıtı

Yorumlar (0)