TROYA - Haluk Tarcan

TROYA


Haluk Tarcan

Bu konuda fikir yürütebilmek için, kökeni kati olarak bir türlü saptanamamış olan Hititler’den önceki Anadolu’yu keşfetmeğe çabalamak gerekir.

Sayın Prof. Dr. Afif Erzen ve ekibi, Ön-Türklerin, Ön-Atalarımızın, bir bölümünün on üç binlerde Orta Asyadan Doğu Anadolu’ya göç etmiş olduklarını ortaya çıkarmışlardır (Doğu Anadolu ve Urartular, TTK 1984 Ank).

Öte yandan, bir öteki bölüm, Ön-Türkler de İstanbul yöresine, Kemerburgaz mağarasına ve Fikirtepe’ye yerleşmişlerdir; toprak kaplar üzerindeki 5500 tarihlerini veren Ön-Türkçe OQ ve OZ damgalarından (Alpay Pasinli, İst.Archeological museum. A Turizm, 1995 İst.) bu bilgileri edinmekteyiz..

Daha ilerki dönemlerde, yaklaşık İÖ. 1980’lerde İstanbul’da İlk Ön-Türk siyasal kuruluşlarını gerçekleştirmişlerdir.
UW-ON’lar ve OY-URUM ATIN...

Başkent İstanbul’un ilk adı olan OY-OĞ’dur (Türük Bil Tarihi, Öngre-Bingabaşı, bölüm 15-Anadolu Proto-Türkleri, Kâzım Mirşan)

Bu Ön-Bilgilere ilâveten, 41 lehçeden oluşan Türkçeden (Başkakov) bu dönemlerle ilgili belgeleri okuyabilmek için gerekli Asya Lehçelerini bilmek gerekir... Çünkü, yukarda görüldüğü gibi, Anadolu’nun dip kültürü Ön-Atalarımıza aittir.

Gelelim TROYA’ya..


Tübingen Üniversitesinde, yıllardır Troya Projesini yürüten Sayın Profesör Manfred KORFMANN’ın bu konuda varmış olduğu sonuçları kısaca görelim; Sayın Arkeolog N.Bayçin’den okuduğumuza göre:
Evrensel tarih ve kültür için varmış olduğu çok önemli ilk sonuç şudur:

Troya, Antik Yunan kültürüne değil, eski bir Anadolu kültürüne aittir.

Bu konuda Sayın Profesör’ün ileri sürmüş olduğu fikirler arasında bulunan beş öğe Ön-Türk Kültürünü ilk seviyede ilgilendirmektedir.

1 ‘’...Troyalılar ölülerini yakarlar...’’, Ön-Türk kültürünün karakteristiklerin den biri olan Ateş Kültünün varlığı Troya’da görmekteyiz. Ön-Atalarımız, halkına iyi hizmet etmiş olan BUĞ (bey- Han, Qağan)u ödüllendirmek için, vücudunu ateşe verirler, Can’ı Tanrıya Uçar, külleri yeryüzünde kalır.

2 ‘’...Yunan’la olan savaşta, kentten kaçanlar arasında, TURCİ’ler vardır...’’ Bu bulgu, Türklerin Anadolu’ya (İS.1071)de değil, binlerce yıl önce gelmiş olduklarını gösterir.

3 ‘’...Troyanın esas adı WİLUŞA’dır...’’
Luvi diline ait olduğu sanılan bu ad, Ön-Türkçedir.
UW – ÏL – UŞ/A Olmalıdır: UW = kutsal; ÏL = halk; UŞ = yönetim; A = son ek ‘’İ’’... KUTSAL HALK YÖNETİMİ... Bu noktadan hareketle, Luvi dili adı altında tanınan dilin Ön-Türkçe olması olasılığı ortaya çıkar!

4 "... TRO / İA...’’
(İA, İE) son ekleri, ön-Türkçedeki İERÜÜ fiilinden gelmektedir.
Buna göre, TRO – İA, Tro’lar Ülkesi demektir; Arab/İA, Türk/İE, Greç/YA,
Mezopotam/İA gibilerden… Bundan sonra sorun TRO kelimesinin anlamına kalmaktadır? Acaba AT-UR..ONG?....’İA mı dır?

5 ‘’...Ölülerini Küp mezarlara koyarlar...’’
Ateş kültü gereği, Buğ’un ateşe verilen vücudunun külleri ve yanık kemikleri toprak kaplarda saklanır.
Bunlardan birinin göğsünde ön-Türkçe bir cümle vardır:
TÖRT OÑ(ong) OQ... Anlamı ‘’dört öğede başarı’yı okuma’’

Dört cihanda, yani Evrende başarı sahibi olma, ‘’ Ölümsüzlük...

Toprak kabın, yukarı doğru kıvrılmış kulpları, ve yüzünün bir tür gagalı hali ona KUŞ şekli vermektedir. Yukarda gördüğümüz gibi, BUĞ’(bey’in Han’ın) canının tanrıya geçişi için UÇ kavramı kullanılmakta ve günahsızlık damgası olan OQ, ‘uçan kuş’un stilize edilmiş şekli idi
Buradaki gagasız toprak kap şeklini (İ.Ö. 4) binlerde Orta Asya da , (İ.Ö. 3) binde Doğu Anadolu’da KARAZ kazılarında bulunmaktadırlar.

Bu verilere göre;
Troya’nın dip kültüründe Ön-Türk kültürü olduğu meydandadır. Ancak, belirli bir dönem sonra bu dip kültür üzerinde yeni bir Anadolu Ön-Türk Kültür sentezi meydan gelmiş olabilir diye düşünmekteyiz...
Yeni bulgular sonucu Troya’nın tümüyle, Ön-Türk olduğu da ortaya çıkabilir... Bekleyeceğiz.

Sonuç: Troya ya da Hititler konusunda bilimsel seviyede tartışabilmek için,
Ön-Türklerin varlığını, kültürlerini bilmek gereklidir.
Hititler’e gelince, onlar bizim atalarımız değil iseler de, eğer, Akurgal’ın dediği gibi, QURGAN halkı iseler, onların ataları da Ön-Türklerdir.

TÖRE DERGİSİ 2003/5.SAYI

Yorumlar (0)
10°
parçalı az bulutlu