TÜRK KÜLTÜRÜNDE YAYIK BAYRAMI-Nuray Bilgili Yazdı

TÜRK KÜLTÜRÜNDE YAYIK BAYRAMI


YAYIK Bayramında sağılan ilk kısrak sütü, bolluk ve bereket için toprağa saçılır.

Türk Kozmoloji düşüncesinde Süt Ak Göl'de yaşayan AT EJDERLER, ALACA ATLARIN atası kabul edilir.

Türk Mitolojisindeki EJDER AYGIRI efsanesi ile bağı vardır.

Söylenceye göre Alaca atlar Hz. Hızır eliyle yaratılmıştır.

Süt Gölü'nde (ki burası Samanyolu'dur,) yaşayan EJDERHALAR ile yeryüzündeki kısrakları çiftleştirir.

Türk Mitolojisinde YAYIK, kocaman bir ejderha görünümündedir ve YAYIK HAN adı ile anılır. Tanrı Ülgen'in oğlu olarak kabul edilir.

YAYIK BAYRAMI, YAY TAKIMYILDIZI ile de bağlantılı gökyüzü döngüsü ve YAZ mevsimini karşılama törenidir.
 

Yayık Bayramında yani Yaz Bayramı'nda yapılan törenlerden biri. Ateşlerin yakılması yeniden doğuş ile ilgili ritüellerin en temel unsurudur. Sevgili Eliade'ya göre dünya her yıl yeniden yaratılır, ateşlerin yakılması bu yaratılışı tekrar etmek içindir.

Yerdeki KÜÇÜK OD Gökteki BÜYÜK OD yani Güneşin izdüşümüdür ve yakılan ateş Güneş içindir. Yeni Yıl başlangıcı olarak yakılan bu ateşler, Güneşin YAY TAKIMYILDIZI yani EJDERHA TAKIMYILDIZI ile birlikte yükseldiği dönem olan 21. Haziran'da yapılır.

Nuray Bilgili

Yorumlar (0)