Yenigün Bayramı, Nevruz Bayramı, Ergenekon Bayramı, Bahar Bayramı Nedir?

Yenigün Bayramı Nedir, Nevruz Bayramı Nedir,  Ergenekon Bayramı Nedir, Bahar Bayramı Nedir?

21 Mart Yenigün (Nevruz) Bayramı Kutlu Olsun!

Türk Kültüründe Nevruz'un Kökeni Ergenekon Destanı ile İlişkilidir

Türklerde Nevruz hakkındaki anlatılan rivayetler o günün bir kurtuluş günü olduğunu göstermektedir. Yani bu bir Ergenekon'dan çıkıştır. Bu nedenle bugün Türklerde Nevruz, yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilmiş ve günümüze kadar bayramla kutlanmıştır. Türk topluluklarından Azerbaycan, Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek, Tatar, Uygur Türkleri, Anadolu Türkleri ve Balkan Türkleri Nevruz geleneğini canlı olarak günümüze kadar yaşatmışlardır. Yaşadıkları geniş coğrafyada doğa ve çevrenin uyanışının kutlandığı Nevruz Bayramı'nın Anadolu'da ve Türk halklarının kültürünün yayıldığı bölgelerde de son derece köklü ve zengin bir geçmişi vardır.

Türklerde Nevruz’la ilgili görülen en önemli rivayet bu günün "Ergenekon" günü oluşudur. Bununla ilgili Ebulgazi Bahadır Han’ın Şecere-i Türk adlı eserinden aktardığı Ergenekon Destanı şöyledir.

Bir gün bütün kavimler Kök-Türkler’e karşı birleşerek onları hile ile yendiler. Kök-Türkler’in çadırlarını, mallarını, yurtlarını yağmaladılar. Büyüklerin hepsini kılıçtan geçirdiler. Küçükleri kendilerine köle yaptılar. Bu yağmadan kurtulan Kıyan/Kayan ve Negüş/Tukuz bir gece kadınlarıyla birlikte atlanıp kaçtılar. Yurda geldiler. Düşmandan kaçıp gelen dört maldan (deve, at, öküz, koyun) çok buldular.

Dağların içinde insan yolu düşmez bir yer izleyip oturalım deyip dağa doğru sürülerini sürüp gittiler. Vardıkları yerde akarsular, çeşmeler, türlü otlar, meyveli ağaçlar, türlü türlü avlar vardı. O yeri görünce Tanrı’ya şükürler kıldılar ve buraya Ergenekon adını koydular. 

Dört yüz yıl sonra Ergenekon’da kendileri ve sürüleri o kadar çoğaldılar ki sığmadılar. Bu sebepten buradan çıkış yolları aramaya koyuldular. O zaman bir demircinin önerisiyle dağın geniş yerine bir kat odun, bir kat kömür dizdiler ve ateşlediler. Tanrı’nın gücüyle ateş kızdıktan sonra demir dağ eriyip akıverdi. Yüklü deve çıkacak kadar yol oldu. O günü, o ayı, o saati belleyip dışarı çıktılar. O günden beri yeni yılın başladığı gece Kök-Türkler’de adettir. O günü bayram sayarlar. Bir parça demiri ateşe salıp kızdırırlar. Önce Kağan bunu kıskaçla tutup örse koyar, çekiçle döver. Ondan sonra beyler de öyle yapar. Bugünü mukaddes bilirler, böylece Tanrı’ya şükretmiş olurlardı.

DİRİLİŞ GÜNÜDÜR

21 Mart, gökbilimsel bir olayın gerçekleştiği gündür. Buna Türkçede "gün-tün eşitliği" veya "ılım" denir. Batıda buna ekinoks denir. Bu günde gece ve gündüz süreleri eşitlenir. Kuzey yarımkürede 21 Aralık'ta en uzun gece yaşandıktan sonra, gündüzler uzamaya başlar ve 21 Mart'ta gece ve gündüz eşitlenir. Bu, birçok toplumda baharın geldiğinin habercisi olarak algılanır. 

Günlerin uzaması 21 Haziran'a dek sürer. 21 Haziran'da en uzun gündüz yaşanır. Daha sonra gündüzler yeniden kısalmaya başlar. Bu durum, yerin 23,27 derecelik eğikliğinden ve kendi çevresinde dönerken topaç devinimi yapmasından ileri gelen bir durumdur. Güneş ışınlarının Kuzey yarımküreye geliş açısının değişmesi ile ilgilidir.

Bahar; birçok toplumda yeniden doğuşu, dirilmeyi, özgürlüğü betimlemek için kullanılır. Bu yüzden 21 Aralık birçok eski toplumda yeni yılın başlangıç tarihidir. Özgürlük, yenilenme, dirilme gibi anlamlarla kutlanır.

21 Mart ise biz Türklerin Yenigün, İlkyaz, Ergenekon dediğimiz, (Farsçada Nevroz/Nevruz diye adlandırılan) Türklüğün doğuş ve diriliş bayramıdır.

Kutlu olsun...

Yenigün Bayramı Nedir, Nevruz Bayramı Nedir,  Ergenekon Bayramı Nedir, Bahar Bayramı Nedir

"Dünya Türk Birliği Haberleri" sayfamızı beğenmek için tıklayınız.
https://www.facebook.com/tdhturk/
TDH TÜRK HABER

www.tdhturk.com 

Yorumlar (0)