02.05.2020, 11:58

Türk'ün Türk'ten Başka Düşmanı Yoktur!

Türk'ün Türk'ten Başka Düşmanı Yoktur!

Bugün biz tam tersini “Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur” desek de gerçekte “Türk’ün Türk’ten başka düşmanı yoktur.”

Acı verici bir gerçek...

Türklerin başlangıçtan bu güne tarihine baktığımızda en şiddetli, kanlı çatışmaları birbirleriyle yaptıklarını görüyoruz.

Devlet Kurma Yeteneğimiz

Bizim en büyük özelliğimiz devlet kurma kabiliyetimiz. 70 atlıyı bir araya getiren Türk boy beyleri bağımsızlığını ilan ediyor.

Kardeşler kardeşlere başkaldırıyor. Devlet biraz güçlenince kurnaz, hileci Çin iktidar heveslisi beyleri kışkırtıp kendi devleti üzerine salıyor.

Biliyor ki Türkler birbirleriyle uğraşmazsa kendisini yok edecekler.

Köktürkleri Uygurlar, Uygurları Kırgızlar yıkmışlar. Köktürk bengü taşları “…  boy bizdendi savaşıp yendik” cümlesiyle doludur.

Beyazid’i yenen daha büyük bir Türk komutanı Emir Timur’dur. Fatih Uzun Hasan’la, Yavuz Çaldıran’da Şah İsmail Hatayi ile savaşır.

Selçuklular, Anadolu Beylikleri, Kara Koyunlular, Ak Koyunlular hep birbirleriyle mücadele etmişler.

Osmanlıda Fatih Kanunnamesi ile bu kardeş kavgası belli ölçüde kırılmıştır. Osmanlının yedi yüz yıllık hâkimiyet tarihini içeride kardeş kavgalarının olmamasına bağlayabiliriz.


Ercilasun Hocam her seminerde her sohbette “Türkler yine birbirlerini kırmışlardır.” vurgusunu yapar. Hocamın makalelerini gözden geçirirken bu vurguya yeniden rastladım. 


Gelecekteki Turan’ın en büyük engeli ne Rusya ne Çin’dir, kardeş Türk topluluklarının birbirine duydukları muhabbet eksikliği olacaktır. Farklılıklarımıza saygı, hoşgörü ve kardeşlik duygusuyla aşabileceğimiz bu durum uzun uzun yazılmaya değer bir konu…

Prof. Dr. Ekrem Barak Arıkoğlu

Yorumlar (0)