Arapça Farsça İsimler, Arapça Farsça Çocuk Adları, Ç Harfiyle Başlayan

Arapça Farsça İsimler, Arapça Farsça Çocuk Adları, Ç Harfiyle Başlayan

Ç Harfiyle Başlayan Arapça Farsça İsimler, Arapça Farsça Çocuk Adları, Arapça Farsça İsimler, Arapça Farsça Çocuk Adları, Ç Harfiyle Başlayan

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ÇAĞA

(Tür.). - Çocuk.

ÇAĞAÇAR

(Tür.) Er. - Çağ açacak kimse.

ÇAĞAKAN

(Tür.) Er. - Çağı yakalayan, çağdaş.

ÇAĞAN

(Tür.) Er. - Bayram, şenlik.

ÇAĞANAK

(Tür.) Er. - Körfez, liman.

ÇAĞAR

(Tür.) Er. 1. Bayram. 2. Kalın ve kuvvetli deve kösteği. 3. Doğan kuşu.

ÇAĞATAY

(Tür.) Er. 1. Yavru at, tay. 2. Doğu Türklerine, lehçelerine dayanılarak verilan ad. - Çağatay Han

ÇAĞILI

(Tür.). 1. Çağla ilgili. 2. Çakıl. 3. Çağla. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÇAĞIN

(Tür.). - Yıldırım, şimşek. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÇAĞKAR

(Tür.) Er. - Canlı, dinamik, çalışkan.

ÇAĞLA

(Tür.) Ka. - Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali.

ÇAĞLAR

(Tür.). - Çağlayan, şelale (bkz. Şelale). - Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır.

ÇAĞMAN

(Tür.) Er. - Çağın insanı.

ÇAĞNUR

(Tür.) Er. - Çağın nuru, zamanın nuru. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÇAĞRI

(Tür.) Er. 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (990-1060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır.

ÇAKA BEY

(Tür.) Er. - Oğuzların Çavuldur boyundan olan Türk beyi. XI. yy. ilk yarısında İzmir bölgesinin hakimi oldu.

ÇAKAR

(Tür.) Er. - Parıldayan, ışık veren.

ÇAKIR

(Tür.). - Mavimsi, mavi renkli, gri benekli gözleri olan kişi. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÇAKMAN

(Tür.) Er. 1. Amacına erişen, ulaşan kimse. 2. Süt mavisi.

ÇAKMUR

(Tür.) Er. 1. Yarı uykulu bakış. 2. Sert taş. 3. Pinti.

ÇALAP

(Tür.). 1. Tanrı. 2. Ateş. -İsim olarak kullanılmaz.

ÇALAPKULU

(Tür.) Er. - Tanrı kulu- Abdullah.

ÇALAPÖVER

(Tür.) Er. - Tanrı'nın övgüsüne mazhar olmuş kişi.

ÇALGAN

(Tür.) Er. - Yatağı taşlık olan ve gürültüyle akan su.

ÇALKIN

(Tür.) Er. - Alev.

ÇAPAN

(Tür.) Er. - Tatar, ulak, postacı.

ÇAVAŞ

(Tür.) Er. 1. Güneş. Güneşli yer. 2. Güney.

ÇAVLAN

(Tür.). - Büyük çağlayan. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÇAVLI

(Tür.). - Ava alıştırılmamış doğan. Çavlı Çandar

ÇAYKARA

(Tür.). - Küçük akarsu, yazın kuruyan küçük akarsu. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÇELEBİ

(s.) Er. 1. Efendi, nazik ve kibar. 2. Şehir terbiyesi almış okuryazar kimse. 3. Osmanlı devletinin ilk devirlerinde şehzadelere verilen unvan. Musa Çelebi, Süleyman Çelebi. - Mevlevi tarikatının başı bu adla anılırdı. Mevlana veya Hacı Bektaş soyundan olan kimse.

ÇELEN

(Tür.) Er. 1. Yakışıklı delikanlı. 2. Tepelerin kar tutmayan kuytu yeri. 3. Açıkgöz, becerikli, kurnaz. 4. Evlerin dışında bulunan saçak.

ÇELGİN

(Tür.) Ka. - Yaralanarak kaçan av hayvanı.

ÇELİK

(Tür.) Er. 1. Su verilip sertleştirilen demir. 2. Çok güçlü kuvvetli. 3. Kısa kesilmiş dal.

ÇELİKEL

(Tür.) Er. - Çelik gibi güçlü el.

ÇELİKER

(Tür.) Er. - Çelik gibi güçlü kimse.

ÇELİKHAN

(Tür.) Er. - Güçlü hakan, yönetici.

ÇELİKKAN

(Tür.) Er. - Güçlü soydan gelen kimse.

ÇELİKÖZ

(Tür.) Er. - (bkz. Çelik).

ÇELİKSU

(Tür.) Er. - (bkz. Çelik).

ÇELİKYAY

(Tür.) Er. - Güçlü, kuvvetli.

ÇEMAN

(Fars.) Ka. 1. Salına salına yürüyen. 2. Nazlı sevgili.

Çemenzar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Otlak. Çimenlik seven kişi. > Kökeni: Farsça

ÇEMENZAR

(Fars.) Ka. - Otlak. Çimenlik.

Çerağ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yağ kandili, lamba, mum. 2. Aydınlık. > Kökeni: Farsça

ÇERAĞ

(Fars.) Er. 1. Yağ kandili, lamba, mum. 2. Atın şaha kalkması. 3. Çırak edilme. 4. Bir memuriyete ve ihsana nail olan. 5. Vazifesinden emekli edilen.

ÇERİ

(Tür.). - Asker, savaşçı.

ÇERME

(Tür.) Er. 1. Çay kıyılarında sulu ve yeşil yer. 2. Akarsuların topraktan çıkan sızıntısı. 3. Kaynak.

ÇEŞMAN

(Fars.). - Gözler. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Çeşmiahu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ahu gözlü kadın, ceylan gözlü > Kökeni: Farsça

ÇEŞMİAHU

(Fars.) Ka. - Ahu gözlü kadın, ceylan gözlü güzel.

ÇEŞMİNAZ

(Fars) Ka. 1. Süzerek bakma, bakış. 2. Nazlı nazlı bakan göz. 3. Güzel gözlü sevgili.

Çeşpan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Layık, uygun, münasip, yakışır > Kökeni: Farsça

ÇEŞPAN

(Fars.). - Layık, uygun, münasip, yakışır. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÇETİN

(Tür.) Er. 1. Sert, işlenmesi, elde edilmesi, çözümü zor, sarp, müşkil. 2. İnatçı, azimli, şedid.

ÇETİNALP

Er. - (bkz. Alp).

ÇETİNAY

(Tür.) Er. - (bkz. Çetin).

ÇETİNEL

(Tür.) Er. - (bkz. Çetin).

ÇETİNER

(Tür.) Er. - (bkz. Çetin).

ÇETİNÖZ

(Tür.) Er. - (bkz. Çetin).

ÇETİNSOY

- (bkz. Çetin).

ÇETİNSU

(Tür.) Er. - (bkz. Çetin).

ÇEVİK

(s.) Er. - Çabuk davranan, hızlı ve hareketli.

ÇEVİKCAN

- (bkz. Çevik).

ÇEVRİM

(Tür.) Er. 1. Sınır. 2. Girdap. 3. Sürekli ve düzenli değişme.

ÇEVRİYE

(Ar.) Ka. 1. Haksızlık. 2. Eza, cefa, eziyet, gadir, zulüm, sitem.

ÇIDAM

(Tür.) Er. - Sabır, tahammül.

ÇINAR

(Fars.) Er. - Çınar ağacı.

Çınay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Soylu ay, ayın en parlak zaman > Kökeni: Farsça

ÇINAY

(Fars.) Ka. - Soylu ay, ayın en parlak zamanı.

Çırağ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Meşale, ışık, kandil > Kökeni: Farsça

ÇIRAĞ

(Fars.). - Meşale, ışık, kandil (bkz. Çerağ). - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÇİÇEK

(Tür.) Ka. 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme.

ÇİĞDEM

(Tür.) Ka. - Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği.

ÇİLAY

(Tür.) Ka. - Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler.

Çile

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Zevk ve sefadan el çekme > Kökeni: Farsça

ÇİLE

(Fars.), l. Zevk ve sefadan el çekerek kuytu bir yerde yapılan 40 günlük ibadet. 2. Eziyet, sıkıntı. 3. İbrişim, yün vs. demeti. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÇİLTAY

(Tür.) Er. - Üzerinde benekler bulunan tay.

ÇİNEL

(Tür.). - Doğru, dürüst, namuslu kimse. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÇİNER

(Tür.). - (bkz. Çinel).

ÇİNTAR

(Tür.) Er. - Sabah vakti.

ÇİNTAY

(Tür.) Er. - Soylu at.

ÇİNUÇİN

(Tür.) Er. - Üstün, galip, zafer kazanmış.

Çiray

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yüz çizgileri, hatlar > Kökeni: Farsça

ÇİRAY

(Fars.). 1. Yüz çizgileri, yüz güzelliği. 2. Beniz, yüz. 3. İnsan resmi. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÇİRE

(Fars.). 1. Maharetli, becerikli. 2. Kahraman, yiğit. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Çitra

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Afganistan’da bir kabile > Kökeni: Farsça

ÇİTRA

(Fars.) Er. - Afganistan'da bir kabile. Büyük ekseriyetle ari ırktan olup narin yapılı, güzel gözlü ve gür saçlı, hoş ve cazip tavırlı olmalarına rağmen haşin, sert yapılı ve gaddar olarak bilinmektedirler.

ÇOĞA

(Tür.) Er. - Çocuk, yavru.

ÇOĞAHAN

(Tür.) Er. - (bkz. Çoğa).

ÇOĞAN

(Tür.) Er. - Kökü ve dalları sabun gibi köpüren bitki, çöven.

ÇOĞAŞ

(Tür.) Er. - Güneş.

ÇOĞUN

(Tür.). - Çok defa, ekseriya.

ÇOKAY

(Tür.) Er. 1. Köy zengini, çiftlik sahibi. 2. Eşkıya.

ÇOKMAN

(Tür.) Er. - Topuz, gürz.

ÇOLPAN

(Tür.) Ka. 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs.

Yorumlar (0)
-4°
parçalı bulutlu