Arapça Farsça İsimler, Arapça Farsça Çocuk Adları, V Harfiyle Başlayan

 Arapça Farsça İsimler, Arapça Farsça Çocuk Adları, V Harfiyle Başlayan

V Harfiyle Başlayan Arapça Farsça İsimler, Arapça Farsça Çocuk Adları,  Arapça Farsça İsimler, Arapça Farsça Çocuk Adları, V Harfiyle Başlayan

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Vabil

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İri damlalı yağmur. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VABİL

(Ar.) Er. - İri damlalı yağmur.

Vabile

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Vabil) > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VABİLE

(Ar.) Ka. - (bkz. Vabil)

Vacib

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Dini (şer'i) bakımdan terkedilmesi doğru ve uygun olmayan, kesinlik bakımından farzdan sonra gelen. 2. Çok lüzumlu, bırakılması mümkün olmayan zaruri. -Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VACİB

(Ar.) Er. 1. Dini (şer'i) bakımdan terkedilmesi doğru ve uygun olmayan, kesinlik bakımından farzdan sonra gelen. 2. Çok lüzumlu, bırakılması mümkün olmayan zaruri. -Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.

Vacibe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yapılması gerekli olan. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VACİBE

(Ar.) Ka. - Yapılması gerekli olan.

Vacid

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yaratan, meydana çıkaran. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VACİD

(Ar.) Er. - Yaratan, meydana çıkaran. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.

Vacide

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Meydana getirici, yaratıcı. 2. Varlıklı, zengin. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VACİDE

(Ar.) Ka. 1. Meydana getirici, yaratıcı. 2. Varlıklı, zengin.

Vafe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Nasip, kısmet. > Kökeni: Farsça

VAFE

(Fars.) 1. Nasip, kısmet. 2. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Vafi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yeter, tam. Sözünde duran, sözünün eri. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VAFİ

(Ar.) Er. - Yeter, tam. Sözünde duran, sözünün eri.

Vafid

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Elçi, temsilci, rasul. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VAFİD

(Ar.) Er. - Elçi, temsilci, rasul.

Vafir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çok, bol. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VAFİR

(Ar.) Er. - Çok, bol.

Vafire

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Vafir). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VAFİRE

(Ar.) Ka. - (bkz. Vafir).

Vafiye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Vafi). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VAFİYE

(Ar.) Ka. - (bkz. Vafi).

VAHA

(Ar.) - Çöllerin su bulunan kesimlerinde oluşan bitkili alan. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Vahab

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bağışlayan, ihsan eden. Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır. "Abd" takısı alarak kullanılırsa daha iyi olur > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VAHAB

(Ar.) Er. - Bağışlayan, ihsan eden. - Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır. "Abd" takısı alarak kullanılırsa daha iyi olur

Vahat

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çöl ortasında suyu ve yeşilliği olan yerler. Vahalar. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VAHAT

(Ar.) Er. - Çöl ortasında suyu ve yeşilliği olan yerler. Vahalar.

Vahdeddin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dinin tekliği, birliği. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VAHDEDDİN

(Ar.) Er. - Dinin tekliği, birliği. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.

Vahdet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yalnızlık, teklik, birlik. 2. Allah'ı birlemek, şirkten uzaklaşmak. 3. Hakimiyet ve teşri'i (yasa koyuculuğu) yalnız Allah'a ait olarak görmek. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VAHDET

(Ar.) Er. 1. Yalnızlık, teklik, birlik. 2. Allah'ı birlemek, şirkten uzaklaşmak. 3. Hakimiyet ve teşri'i (yasa koyuculuğu) yalnız Allah'a ait olarak görmek.

Vahdi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir ve tek olmayla ilgili > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

Vahib

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bağışlayan, bağışlayıcı. Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VAHİB

(Ar.) Er. - Bağışlayan, bağışlayıcı. - Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.

Vahibe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Vahib). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VAHİBE

(Ar.) Ka. - (bkz. Vahib).

Vahid

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir, tek, yalnız. Allah'ın sıfatlarındandır. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VAHİD

(Ar.) Er. - Bir, tek, yalnız. Allah'ın sıfatlarındandır. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.

Vahiddin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tek din, dinin tekliği. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VAHİDDİN

(Ar.) Er. - Tek din, dinin tekliği.

Vahide

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Vahid). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VAHİDE

(Ar.) Ka. - (bkz. Vahid).

Vahit

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tek, bir > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

Vaid

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Birini iyiliğe sevk ve kötülükten uzaklaştırmak için korkutma, yıldırma. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VAİD

(Ar.) Er. - Birini iyiliğe sevk ve kötülükten uzaklaştırmak için korkutma, yıldırma.

Vail

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sığınan, kurtulan. Sahabe adlarındandır > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VAİL

(Ar.) Er. - Sığınan, kurtulan. Sahabe adlarındandır

Vaiz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dinsel öğütlerde bulunan kimse. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VAİZ

(Ar.) Er. - Dinsel öğütlerde bulunan kimse.

Vaize

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Vaiz). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VAİZE

(Ar.) Ka. - (bkz. Vaiz).

VAKAR

(Ar.) - Ağırbaşlılık, haysiyetini koruma, temkin sabır, heybet. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Vakıa

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Vaki). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VAKIA

(Ar.) Ka. - (bkz. Vaki).

Vakıf

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bir şeyi elde eden, bir işten haberli olan. 2. Duran, ayakta duran. Arafat'ta vakfe yapan. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VAKIF

(Ar.) Er. 1. Bir şeyi elde eden, bir işten haberli olan. 2. Duran, ayakta duran. Arafat'ta vakfe yapan.

Vaki

ANLAMI-AÇIKLAMASI: l.Vuku bulan, olan, düşen, olagelen, rastlayan. 2. Geçen, geçmiş olan. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VAKİ

(Ar.) Er. l.Vuku bulan, olan, düşen, olagelen, rastlayan. 2. Geçen, geçmiş olan.

Vakkas

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Okçu, savaşçı. Sahabe Adlerindendir. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VAKKAS

(Ar.) Er. - Okçu, savaşçı. Sahabe isimlerindendir.

Vakur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ağırbaşlı, temkinli. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VAKUR

(Ar.) Er. - Ağırbaşlı, temkinli.

VALA

(Fars.) - Yüksek, yüce. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Valaşan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Şanı yüce, şanlı > Kökeni: Farsça

VALAŞAN

(Fars.) Er. - Şanı yüce, şanlı.

Valay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yükseklik, yücelik > Kökeni: Farsça

VALAY

(Fars.) - Yükseklik, yücelik. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Vali

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir vilayeti idare eden en büyük memur. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VALİ

(Ar.) Er. - Bir vilayeti idare eden en büyük memur.

Valih

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Şaşakalmış, hayret etmiş, hayran. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VALİH

(Ar.) Er. - Şaşakalmış, hayret etmiş, hayran.

Valihe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Valih). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VALİHE

(Ar.) Ka. - (bkz. Valih).

Vamık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Seven, aşık. 2. Vamık ile Azra öyküsünün erkek kahramanı. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VAMIK

(Ar.) Er. 1. Seven, aşık. 2. Vamık ile Azra öyküsünün erkek kahramanı.

Vamıka

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Vamık). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VAMIKA

(Ar.) Ka. - (bkz. Vamık).

Varaka

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Tek yaprak, tek kağıt. Yazılı kağıt. 2. İlk vahyin gelmesi üzerine Hz. Hatice'nin Hz. Peygamber'i alıp götürdüğü meşhur kişi Varaka b. Nevfel. 3. Varaka ile Gülşah hikayesinin erkek kahramanı. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VARAKA

(Ar.) Er. 1. Tek yaprak, tek kağıt. Yazılı kağıt. 2. İlk vahyin gelmesi üzerine Hz. Hatice'nin Hz. Peygamber'i alıp götürdüğü meşhur kişi

Vareste

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Kurtulmuş. Serbest, rahat, > Kökeni: Farsça

VARESTE

(Fars.) 1. Kurtulmuş. Serbest, rahat, azade. 2. İlişiksiz. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

VARGIN

(Tür.) - Ulaşan, isteğine kavuşan. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

VARIŞ

(Tür.) Er. - Zeka, anlayış, akıl.

Varid

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Gelen, vasıl olan, erişen. 2. Bir şey hakkında çıkan, söylenen. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VARİD

(Ar.) Er. 1. Gelen, vasıl olan, erişen. 2. Bir şey hakkında çıkan, söylenen.

Varide

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Varid). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VARİDE

(Ar.) Ka. - (bkz. Varid).

Varis

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Cenab-ı Hakk'ın 99 isminden birisi. Mal ve mülkün, bütün değerlerin son ve gerçek sahibi yüce Allah. 2. Varis kelimesi, müslümanlar kastedilerek de kullanılmıştır. 3. Mirasçı, kendisine miras düşen. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VARİS

(Ar.) Er. - 1. Cenab-ı Hakk'ın 99 isminden birisi. Mal ve mülkün, bütün değerlerin son ve gerçek sahibi yüce Allah. 2. Varis kelimesi, müslümanlar kastedilerek de kullanılmıştır. 3. Mirasçı, kendisine miras düşen.

VARLIK

(Tür.) - Yaşam, hayat. Var olan herşey. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

VAROL

(Tür.) Er. - Yaşa, uzun ve sağlıklı bir yaşamın olsun.

Vasfi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Vasıfla ilgili, vasfa ait. Nitelikli. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VASFİ

(Ar.) Er. - Vasıfla ilgili, vasfa ait. Nitelikli.

Vasfiye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Vasfı). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VASFİYE

(Ar.) Ka. - (bkz. Vasfı).

Vasıf

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Vasfeden, vasıflandıran. Bir kimse veya şeyi başkalarından ayıran kendine has hal, nitelik hususiyet. 2. Bir şeyin mahiyeti, sıfatı, tabiatı, karakteri ile bunların tarif ve sayılması. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VÂSIF

(Ar.) Er. 1. Vasfeden, vasıflandıran. Bir kimse veya şeyi başkalarından ayıran kendine has hal, nitelik hususiyet. 2. Bir şeyin mahiyeti, sıfatı, tabiatı, karakteri ile bunların tarif ve sayılması.

Vasıfe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Vasıf). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VASIFE

(Ar.) Ka. - (bkz. Vasıf).

Vasık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güvenilen, emin, mutemed. Abbasi halifelerinden birinin unvanı. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VASIK

(Ar.) Er. - Güvenilen, emin, mutemed. Abbasi halifelerinden birinin unvanı.

Vasıl

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ulaşan, kavuşan, yetişen. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VASIL

(Ar.) Er. - Ulaşan, kavuşan, yetişen.

Vasıla

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Vasıl). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VASILA

(Ar.) Ka. - (bkz. Vasıl).

Vasi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Vasiyeti yerine getiren, vesayeti yüklenen kimse, henüz reşid olmamış çocuğun işlerine bakmakla mükellef kimse. 2. Geniş, açık, enli, bol, kapsayıcı. 3. Her şeyi ihata edici. Bilgisinin boyutları sınırsız. 4. Allah'ın Adlerinden (bkz. Abdülvasi). Kur'an-ı Kerim'de zikredilen Adlerdendir. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VASİ

(Ar.) Er. 1. Vasiyeti yerine getiren, vesayeti yüklenen kimse, henüz reşid olmamış çocuğun işlerine bakmakla mükellef kimse. 2. Geniş, açık, enli, bol, kapsayıcı. 3. Her şeyi ihata edici. Bilgisinin boyutları sınırsız. 4. Allah'ın isimlerinden (bkz. Abdülvasi). Kur'an-ı Kerim'de zikredilen isimlerdendir.

Vasile

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Vasıl). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VASİLE

(Ar.) Ka. - (bkz. Vasıl).

Vassaf

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Niteliklerini bildirerek anlatan ya da öven. Vassaf el-Hazrat. İranlı tarihçi, yazar. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VASSAF

(Ar.) Er. - Niteliklerini bildirerek anlatan ya da öven. Vassaf el-Hazrat. İranlı tarihçi, yazar.

Vassal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Vasleden, ulaştıran, birleştiren. 2. Sayfalan yapışan, eski yazılı bir kitabın sayfalarını ayıran sanatkar. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VASSAL

(Ar.) Er. 1. Vasleden, ulaştıran, birleştiren. 2. Sayfalan yapışan, eski yazılı bir kitabın sayfalarını ayıran sanatkar.

Vassale

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Eski) yazma eserlerin kenarlı kısmına kağıt ilavesi suretiyle yapılan tamir şekli. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VASSALE

(Ar.) Ka. - (Eski) yazma eserlerin kenarlı kısmına kağıt ilavesi suretiyle yapılan tamir şekli.

Vatan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yurt, ülke. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VATAN

(Ar.) Er. - Yurt, ülke.

Vazah

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Beyaz, güzel yüzlü adam. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VAZAH

(Ar.) Er. - Beyaz, güzel yüzlü adam.

Vazahat

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Vazıhlık, açıklık. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VAZAHAT

(Ar.) Ka. - Vazıhlık, açıklık.

Vecaheddin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dinin yüceliği, onuru. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VECAHEDDİN

(Ar.) Er. - Dinin yüceliği, onuru. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.

Vecahet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Güzel yüzlülük, gösterişlilik, güzel yüz. 2. Saygınlık, onur. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VECAHET

(Ar.) Ka. 1. Güzel yüzlülük, gösterişlilik, güzel yüz. 2. Saygınlık, onur.

Vecazet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sözün, veciz kısa oluşu. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VECAZET

(Ar.) Ka. - Sözün, veciz kısa oluşu.

Vecdet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Zenginlik, varsallık. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VECDET

(Ar.) Er. - Zenginlik, varsallık.

Vecdi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Coşkunlukla ilgili, coşkunlukla oluşan. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VECDİ

(Ar.) Er. - Coşkunlukla ilgili, coşkunlukla oluşan.

Vecdiye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Vecdi). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VECDİYE

(Ar.) Ka. - (bkz. Vecdi).

Vechi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yüzle ilgili, yüze ait. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VECHİ

(Ar.) Er. - Yüzle ilgili, yüze ait.

Vechiye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Vechi). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VECHİYE

(Ar.) Ka. - (bkz. Vechi).

Vecibe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ödev, boyun borcu, vazife. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VECİBE

(Ar.) Ka. - Ödev, boyun borcu, vazife.

Vecid

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bir şeyin güzelliği karşısında kendini kaybedecek dereceye gelmek, coşkulanmak. 2. Tanrı sevgisinden dolayı duyulan coşkunluk, sevinç. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VECİD

(Ar.) Er. 1. Bir şeyin güzelliği karşısında kendini kaybedecek dereceye gelmek, coşkulanmak. 2. Tanrı sevgisinden dolayı duyulan coşkunluk, sevinç.

Vecih

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yüz, çehre. 2. Tarz, üslup. 3. Sebeb, vesile. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VECİH

(Ar.) Er. 1. Yüz, çehre. 2. Tarz, üslup. 3. Sebeb, vesile.

Vecihe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Vecih). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VECİHE

(Ar.) Ka. - (bkz. Vecih).

Vecihi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Güzellik, hoşluk, uygunlukla ilgili.2. Bir kavmin önderi, şeref ve mevki sahibi. Vecihi Türk tarihçisi. (Kırım 1620). > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VECİHİ

(Ar.) Er. 1. Güzellik, hoşluk, uygunlukla ilgili.2. Bir kavmin önderi, şeref ve mevki sahibi. Vecihi

Veciz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kısa, derli toplu. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VECİZ

(Ar.) Er. - Kısa, derli toplu.

Vecize

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Derin anlamlı, özlü, güzel söz. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VECİZE

(Ar.) Ka. - Derin anlamlı, özlü, güzel söz.

Vecne

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yanak yumrusu, elmacık. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VECNE

(Ar.) Ka. - Yanak yumrusu, elmacık.

Veda

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ayrılırken söylenen selamlama sözü. 2. Ayrılma, ayrılış. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VEDA

(Ar.) Ka. 1. Ayrılırken söylenen selamlama sözü. 2. Ayrılma, ayrılış.

Vedat

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sevgi, dostluk. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VEDAT

(Ar.) Er. - Sevgi, dostluk.

Vedi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Başkasının malını saklamakla görevli kimse. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VEDİ

(Ar.) Er. - Başkasının malını saklamakla görevli kimse.

Vedia

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Saklanılması, korunması için birine ya da bir yere bırakılan emanet. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VEDİA

(Ar.) Ka - Saklanılması, korunması için birine ya da bir yere bırakılan emanet.

Vedîatullah

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Allah'ın emaneti, dini. Kadınlar da Allah'ın emaneti olarak nitelenmişlerdir. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VEDÎATULLAH

(Ar.) - Allah'ın emaneti, dini. Kadınlar da Allah'ın emaneti olarak nitelenmişlerdir.

Vedid

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dost, sevgisi çok olan. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VEDİD

(Ar.) Er. - Dost, sevgisi çok olan. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.

Vedide

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Vedid). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VEDİDE

(Ar.) Ka. - (bkz. Vedid).

Vedud

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Çok muhabbetli, çok şefkatli. 2. Allah'ın Adlerinden. İyi kullarını sevip onlara rahmet ve rızasını irade eden yüce Allah. -(bkz. Abdülvedud). Kur'an'da Hud, ayet > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VEDUD

(Ar.) Er. 1. Çok muhabbetli, çok şefkatli. 2. Allah'ın isimlerinden. İyi kullarını sevip onlara rahmet ve rızasını irade eden yüce Allah. -(bkz. Abdülvedud). Kur'an'da Hud, ayet

Vefa

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sözünü yerine getirme, sözünde durma, borcunu ödeme. 2. Sevgi, dostluk ve bağlılıkta sebat. Yetme yetişme; ömrü vefa etmedi. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VEFA

(Ar.) Er. 1. Sözünü yerine getirme, sözünde durma, borcunu ödeme. 2. Sevgi, dostluk ve bağlılıkta sebat. Yetme yetişme; ömrü vefa etme¬di.

VEFAİ

(Tür.) Er. - Vefa ile ilgili.

VEFAKAR

(a.f.i.) - Sevgisi geçici olmayan, vefası olan. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Vefi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Vefalı, bağlı. 2. Tam, mükemmel, eksiksiz. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VEFİ

(Ar.) Er. 1. Vefalı, bağlı. 2. Tam, mükemmel, eksiksiz.

Vefia

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Vefalı, sevgisi geçici olmayan. 2. Tam, eksiksiz. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VEFİA

(Ar.) Ka. 1. Vefalı, sevgisi geçici olmayan. 2. Tam, eksiksiz.

Vefik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uygun, muvafık, arkadaş, yoldaş, aynı fikirde olan. Ahmed Vefik Paşa. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VEFİK

(Ar.) Er. - Uygun, muvafık, arkadaş, yoldaş, aynı fikirde olan. Ahmed Vefik Paşa.

Vefika

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Vefik). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VEFİKA

(Ar.) Ka. - (bkz. Vefik).

Vefir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çok, bol. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VEFİR

(Ar.) Er. - Çok, bol.

Vefire

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Vefir). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VEFİRE

(Ar.) Ka. - (bkz. Vefir).

VEFRET

(Ar.) - Çokluk, bolluk. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Vehb

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bağışlama, bağış, vergi. Vehb b. Münebbih Kitabü'l-Kader'in müellifi.Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VEHB

(Ar.) Er. - Bağışlama, bağış, vergi. Vehb b. Münebbih

Vehbi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Allah'ın ihsanı sonucu olan. Allah vergisi, fıtri. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VEHBİ

(Ar.) Er. - Allah'ın ihsanı sonucu olan. Allah vergisi, fıtri.

Vehbiyye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Vehbi). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VEHBİYYE

(Ar.) Ka. - (bkz. Vehbi).

Vehhab

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çok hibe eden, bağışlayan. Sayısız nimetler veren yüce Allah. Bu Ad Esmau'l-Hüsna'dan-dır. Kur'an-ı Kerim'de, Al-i İmran, ayet > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VEHHÂB

(Ar.) Er. - Çok hibe eden, bağışlayan. Sayısız nimetler veren yüce Allah. Bu isim Esmau'l-Hüsna'dan-dır. Kur'an-ı Kerim'de, Al-i İmran, ayet

Vehhac

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çok parıltı. Çok alevli. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VEHHAC

(Ar.) Er. - Çok parıltı. Çok alevli.

Vekil

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Başkasının yerine ve adına hareket eden veya konuşan. 2. Asıl vazifelinin yerine çalışan, bir vazifeyi geçici olarak idare eden. 3. Hükümet üyesi olan kimse, bakan, nazır. 4. Kur'an'da Allah'ın ismi olarak da geçmektedir, (bkz. Abdülvekil). > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VEKİL

(Ar.) Er. 1. Başkasının yerine ve adına hareket eden veya konuşan. 2. Asıl vazifelinin yerine çalışan, bir vazifeyi geçici olarak idare eden. 3. Hükümet üyesi olan kimse, bakan, nazır. 4. Kur'an'da Allah'ın ismi olarak da geçmektedir, (bkz. Abdülvekil).

Vekkad

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Parlak, aydınlık, ışıklı. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VEKKAD

(Ar.) Er. - Parlak, aydınlık, ışıklı.

Vela

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yakınlık, sahiplik. Efendisinin, azat ettiği köle ve cariyesi ile olan münasebeti ve onlar üzerindeki hakkı. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VELA

(Ar.) Er. - Yakınlık, sahiplik. Efendisinin, azat ettiği köle ve cariyesi ile olan münasebeti ve onlar üzerindeki hakkı.

VELADET

(Ar.) - Doğuş, dünyaya gelmek, ortaya çıkmak.

Velaya

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ermiş kadınlar. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VELAYA

(Ar.) Ka. - Ermiş kadınlar.

Velayet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: l. Velilik, ermişlik. Veli ve ermiş olan kimsenin hali ve sıfatı. 2. Başkasına sözünü geçirme. 3. Dostluk, sadakat. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VELAYET

(Ar.) Ka. l. Velilik, ermişlik. Veli ve ermiş olan kimsenin hali ve sıfatı. 2. Başkasına sözünü geçirme. 3. Dostluk, sadakat.

Veli

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Çocuğun bakımı ve idaresi üzerinde olan, hal ve hareketlerinden sorumlu bulunan kimse. 2. Dost, yakın. 3. Allah'ın sevgili kulu, ermiş evliya. Allah'ın Adlerinden. (bkz. Abdulveli). > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VELİ

(Ar.) Er. 1. Çocuğun bakımı ve idaresi üzerinde olan, hal ve hareketlerinden sorumlu bulunan kimse. 2. Dost, yakın. 3. Allah'ın sevgili kulu, ermiş evliya. Allah'ın isimlerinden. (bkz. Abdulveli).

Velican

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Candan, dost, yakın. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VELİCAN

(Ar.) Er. - Candan, dost, yakın.

Velid

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yeni doğmuş çocuk. Erkek çocuk, köle. Sahabe Adlerindendir. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VELİD

(Ar.) Er. - Yeni doğmuş çocuk. Erkek çocuk, köle. Sahabe isimlerindendir.

Velide

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Velid). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VELİDE

(Ar.) Ka. - (bkz. Velid).

Velime

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Düğün ziyafeti. Evlenme, düğün. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VELİME

(Ar.) Ka. - Düğün ziyafeti. Evlenme, düğün.

Veliye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: -(bkz. Veli). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VELİYE

(Ar.) Ka. -(bkz. Veli).

Veliyullah

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Allah'ın sevgili kulu. Allah'a teslim olmuş, onun hakimiyet ve sultasının dışında hakimiyet ve sulta tanımayan. Yalnızca Allah'ı, rasulünü ve mü'minleri dost edinen. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VELİYULLAH

(Ar.) Er. - Allah'ın sevgili kulu. Allah'a teslim olmuş, onun hakimiyet ve sultasının dışında hakimiyet ve sulta tanımayan. Yalnızca Allah'ı, rasulünü ve mü'minleri dost edinen.

Veliyüddin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dinin sahibi. Dinin dostu. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VELİYÜDDİN

(Ar.) Er. - Dinin sahibi. Dinin dostu.

Velu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir şeye fazla düşkün olan. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VELU

(Ar.) Er. - Bir şeye fazla düşkün olan.

Velud

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Doğurgan, çok doğuran. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VELUD

(Ar.) Ka. - Doğurgan, çok doğuran.

Vemiz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bulut arasından görünen ışık. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VEMİZ

(Ar.) Er. - Bulut arasından görünen ışık.

VENÜS

(Fran.) Ka. - Merkür'den sonra, Güneş'e en yakın olan gezegen. Çobanyıldızı.

Vera

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Günah ve haramdan kaçınmak için şüpheli şeylerden uzak durma, takva, ittika. 2. Halk, mahluk, alem, kainat. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VERÂ

(Ar.) Ka. 1. Günah ve haramdan kaçınmak için şüpheli şeylerden uzak durma, takva, ittika. 2. Halk, mahluk, alem, kainat.

Verda

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gül. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VERDA

(Ar.) Ka. - Gül.

Verdi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güle ait, gül ile ilgili. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VERDİ

(Ar.) Er. - Güle ait, gül ile ilgili.

VERDİNAZ

(a.f.i.) Ka. - Naz gülü, nazlıların gülü.

VERGİ

(Tür.) - Bir kimsenin doğuştan sahip olduğu iyi nitelikler. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

VERGİN

(Tür.) - Verici, özverili kimse. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

VERİM

(Tür.) - Ortaya çıkan, beklenilen, istenilen sonuç. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Verka

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yabani güvercin, üveyik. 2. Açık, boz renk. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VERKA

(Ar.) Er. 1. Yabani güvercin, üveyik. 2. Açık, boz renk.

Verrak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kağıtçı. Ünlü Arap kelam bilgini Ebu İsa Muhammed b. Harun el-Verrak. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VERRAK

(Ar.) Er. - Kağıtçı. Ünlü Arap kelam bilgini

VERŞAN

(Ar.) - Çevreye şan ver, ünlen, ünlü ol. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Verziş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Çalışma, işletme. 2. > Kökeni: Farsça

VERZİŞ

(Fars.) Ka. 1. Çalışma, işletme. 2. Çalışmış.

VESAMET

(Ar.) - Güzellik, güzel olma. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Vesik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çok sağlam, güçlü. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VESİK

(Ar.) Er. - Çok sağlam, güçlü.

Vesika

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İnanılacak sağlam delil. Belge. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VESİKA

(Ar.) Ka. - İnanılacak sağlam delil. Belge.

Vesile

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Neden, sebep. 2. Elverişli durum. 3. Kavuşma, yaklaşma. 4. Rasulullah'ın cennetteki makamı. Maide suresi 57. ayette geçmektedir. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VESİLE

(Ar.) Ka. 1. Neden, sebep. 2. Elverişli durum. 3. Kavuşma, yaklaşma. 4. Rasulullah'ın cennetteki makamı. Maide suresi 57. ayette geçmektedir.

Vesim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güzel yüzlü. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VESİM

(Ar.) Er. - Güzel yüzlü.

Vesime

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Vesim). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VESİME

(Ar.) Ka. - (bkz. Vesim).

VEYİS

(Tür.) Er. - Yoksulluk, muhtaçlık.

Veysel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Aslı Üveys'tir. Kurt anlamında. Veysel Karanı Raşid halifeler döneminde Şam'dan Medine'ye gelerek yaşamış, Medine-i Münevvere'de itibarlı bir hayat sürmüş. Hadis-i şeriflerde övülmüş meşhur veli. Sıffin savaşında şehid olduğu söylenir. (bkz. Üveys). > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VEYSEL

(Ar.) Er. - Aslı Üveys'tir. Kurt anlamında. Veysel Karanı

Veysi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yoksul, muhtaç. Veysi Türk şair, yazar (Üsküp 1625). > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VEYSİ

(Ar.) Er. - Yoksul, muhtaç. Veysi

Vezime

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Beytullah'a gönderilen hediye, armağan. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VEZİME

(Ar.) Ka. - Beytullah'a gönderilen hediye, armağan.

Vezir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Osmanlı devletinde, askeri ve idari en yüksek derece olan vezirlik rütbesinde olan kimse. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VEZİR

(Ar.) Er. - Osmanlı devletinde, askeri ve idari en yüksek derece olan vezirlik rütbesinde olan kimse.

Vezire

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Vezir). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VEZİRE

(Ar.) Ka. - (bkz. Vezir).

Vicdan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İyiyi kötüden, hayrı serden ayırmayı sağlayan iç duygu, ahlak şuuru. His duygu. 2. Din, inanç. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VİCDAN

(Ar.) Ka. 1. İyiyi kötüden, hayrı serden ayırmayı sağlayan iç duygu, ahlak şuuru. His duygu. 2. Din, inanç.

Vidad

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sevme, sevgi. Dostluk. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VİDAD

(Ar.) Er. - Sevme, sevgi. Dostluk.

Vidade

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Vidad). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VİDADE

(Ar.) Ka. - (bkz. Vidad).

Vildan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yeni doğmuş çocuklar. 2. Kullar, köleler. Kur'an'da zikredilmiştir. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VİLDAN

(Ar.) Ka. 1. Yeni doğmuş çocuklar. 2. Kullar, köleler. Kur'an'da zikredilmiştir.

Visali

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kavuşma, ulaşma ile ilgili. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VİSALİ

(Ar.) Er. - Kavuşma, ulaşma ile ilgili.

Visam

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Damgalı, nişanlı. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VİSAM

(Ar.) Er. - Damgalı, nişanlı.

VOLKAN

(Fran.) Er. - Yanardağ, burkan.

VURAL

(Tür.) Er. - Vur al.

VURALHAN

(Tür.) Er. - Vural han.

VURGUN

(Tür.) Er. - Birine aşık, tutkun.

VUSKA

(Ar.) - Çok sağlam, pek kuvvetli. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Urvetul-Vuska (Pek sağlam kulp) müslümanlık.

Vuslat

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ulaşma, erişme, kavuşma, buluşma, beraber olma. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VUSLAT

(Ar.) Ka. - Ulaşma, erişme, kavuşma, buluşma, beraber olma.

Vusta

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Orta, ortada bulunan, arada olan, iç. 2. Orta parmak. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

VUSTA

(Ar.) Er. 1. Orta, ortada bulunan, arada olan, iç. 2. Orta parmak.

Vüreyka

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yaprakçık, küçük yaprakçık > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

VÜREYKA

(Ar.) Ka. - Yaprakçık, küçük yaprakçık.

Yorumlar (0)