B Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları,Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları, Türkçe İsimler

B Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları,Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları

B Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları,Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları, Türkçe İsimler, Türkçe Adlar ve Anlamları

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Babat

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cins, tür > Kökeni: Türkçe

Babıray Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İyilik Tanrısı İyi insanları koruyup kollar > Kökeni: Türkçe

Babrak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hızlı, çevik, atletik > Kökeni: Türkçe

Babür

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kaplan cinsi, yırtıcı bir hayvan > Kökeni: Türkçe

Babür

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir kaplan türü. Babür Devletinin ünlü kağanı > Kökeni: Türkçe

Bacı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kız kardeş > Kökeni: Türkçe

Baçak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir çeşit zırh (Dize geçirilen bir zırh) > Kökeni: Türkçe

Baçman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Başlık, tolga > Kökeni: Türkçe

Badan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Batan. Batmaktan. Güneşin batışı. > Kökeni: Türkçe

Badur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Batur, bagatur, kahraman > Kökeni: Türkçe

Baduruk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Badruk) 1. Sadık, güvenilir 2. Batur, kahraman > Kökeni: Türkçe

Baga

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Alt, küçük, küçük rütbeli yönetici 2. Boğa > Kökeni: Türkçe

Bagatur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kahraman, batur, bahadır > Kökeni: Türkçe

Bagay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Afacan, yaramaz, ele avuca sığmaz > Kökeni: Türkçe

Bagrı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kararlılık, azim > Kökeni: Türkçe

Bağam

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Destek, arka, kuvvet > Kökeni: Türkçe

Bağan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Anıt, abide > Kökeni: Türkçe

Bağatur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bagatur, batur, bahadır, kahraman > Kökeni: Türkçe

Bağdaşuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uyumlu, ahenkli, uzlaşmacı > Kökeni: Türkçe

Bağdu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Işık, şua, ışın > Kökeni: Türkçe

Bağı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Büyü, efsun, bağlılık > Kökeni: Türkçe

Bağım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bağlı, bağlılık > Kökeni: Türkçe

Bağımsız

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bağlı olmayan, özgür > Kökeni: Türkçe

Bağır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sine, göğüs, kucak 2. Kalp, gönül > Kökeni: Türkçe

Bağırlak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İri bir kırlangıç türü > Kökeni: Türkçe

Bağış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Veriş, ikram 2. Af, af ediş, 3. Nezaret > Kökeni: Türkçe

Bağış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bağışlanan şey. Sıçrayış, atlayış > Kökeni: Türkçe

Bağlan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Demet, deste 2. Bağlılık 3. Kızıl renkli bir su kuşu > Kökeni: Türkçe

Bağrı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kararlı, azimli > Kökeni: Türkçe

Bağşı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Baksı) Kam, doktor > Kökeni: Türkçe

Bahadır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bagatur, Batur, kahraman > Kökeni: Türkçe

Bahadır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kahraman > Kökeni: Türkçe

Bahşi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Baksı, doktor, bilgin, büyücü, hoca > Kökeni: Türkçe

Bakaç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bakıcı, bakan, nazır > Kökeni: Türkçe

Bakan (bağan)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Anıt, abide 2. Bağlayıcı, birleştirici 3. Haşarı, afacan > Kökeni: Türkçe

Bakay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Haşarı, ele avuca sığmayan > Kökeni: Türkçe

Bakım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bakma eylemi, nazar, bakış > Kökeni: Türkçe

Bakır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bakır madeni > Kökeni: Türkçe

Bakırsokum

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bakır+Sokum (Kuzey Türklerinde, Merih yıldızı anlamında kullanılmaktadır.) > Kökeni: Türkçe

Bakış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bakış, nazar 2. İkram 3. Af > Kökeni: Türkçe

Baksı (bakşı)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bahşı, doktor, bilgin, büyücü > Kökeni: Türkçe

Baktı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bakan, nazır > Kökeni: Türkçe

Bakuy

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ulu, saygıdeğer kişi, tecrübeli, bilge kişi > Kökeni: Türkçe

Bal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yapışkan sıvı 2. Arı balı 3. Çamur, balçık > Kökeni: Türkçe

Bala

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yavru, çocuk > Kökeni: Türkçe

Balaban

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İribaşlı bir doğan türü > Kökeni: Türkçe

Balaban (balıban)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bala bandırılmış 2. İri başlı bir doğan türü. Ayrıca mecaz olarak “mahzun ve baygın bakış” anlamını içerir. > Kökeni: Türkçe

Balaca

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yavrucak, ufaklık > Kökeni: Türkçe

Balahatun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Üstün, soylu kadın. Şeyh Edebali'nin kızı, Osman Gazi'nin karısı > Kökeni: Türkçe

Balak (balak)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Manda yavrusu > Kökeni: Türkçe

Balaman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cüsseli, iri kıyım > Kökeni: Türkçe

Balamir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Balabir) Biricik yavru > Kökeni: Türkçe

Balamir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Biricik yavru > Kökeni: Türkçe

Balandı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İri yarı, gösterişli > Kökeni: Türkçe

Balasagun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bala+Sagun Özlenen, beklenen yavru (çocuk) > Kökeni: Türkçe

Balbal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Heykel, anıt 2. Mezar taşı (Eskiden mezarlara dikilen ve Üzerlerine öldürülen düşman sayılarının ve kimliklerinin yazıldığı mezar taşı) > Kökeni: Türkçe

Balçak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kabza, kılıç kabzasındaki siperlik > Kökeni: Türkçe

Baldu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Balta > Kökeni: Türkçe

Balduk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Balta > Kökeni: Türkçe

Balgay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ünlü, meşhur > Kökeni: Türkçe

Balı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Değerli, yüksek, ulu kişi > Kökeni: Türkçe

Balkan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ormanlarla kaplı, dağlık bölge > Kökeni: Türkçe

Balkın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Parlak, gözalıcı > Kökeni: Türkçe

Balkır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yağmur arasında çıkan güneş 2. Yağmurun hemen ardındançıkan güneş > Kökeni: Türkçe

Balta

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ağaç ve odun kesmek için kullanılan alet > Kökeni: Türkçe

Balteg

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çamur, çamurlu BALUG (Balık) 1. Balçık çamur 2. Ev, köy 3. Suda yaşayan balık > Kökeni: Türkçe

Bamsı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yüksek, ulu, ulaşılmaz 2. Baksı, kam > Kökeni: Türkçe

Bamsı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yüksek, ulu > Kökeni: Türkçe

Banar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Demet, tutam, deste > Kökeni: Türkçe

Bangu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Mengü, Bengü) Sonsuz, sonsuzluk, ebedi > Kökeni: Türkçe

Banıçiçek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kutsal çiçek > Kökeni: Türkçe

Banlak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çağrı, davet, ezan > Kökeni: Türkçe

Baradan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Boradan, bora parçası 2. Nara, yüksek ses, bağırtı > Kökeni: Türkçe

Barak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Türk mitolojisinde adı geçen çok tüylü, iri başlı köpek > Kökeni: Türkçe

Baray

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ezelİ, öncesiz, öncesi olmayan. Yeni ay, ay başı > Kökeni: Türkçe

Barbol

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Varol > Kökeni: Türkçe

Barça

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Parça 2. Tüm, tamam, eksiksiz > Kökeni: Türkçe

Barçın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İpekli kumaş, kadife > Kökeni: Türkçe

Barçın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir tür ipekli kumaş > Kökeni: Türkçe

Barçuk (barçık)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tahta ve keçeden yapılan küçük heykel > Kökeni: Türkçe

Barçuk art tigin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Barçuk+Art+Tigin (Art, ardçı, halef) > Kökeni: Türkçe

Bardam

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Varlık, ganimet, bolluk > Kökeni: Türkçe

Bardı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Vardı > Kökeni: Türkçe

Bargan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Varan > Kökeni: Türkçe

Bargan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Varan, ulaşan > Kökeni: Türkçe

Bargı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kadife > Kökeni: Türkçe

Bargıt

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kadife > Kökeni: Türkçe

Bargu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Nimet, ganimet > Kökeni: Türkçe

Barguş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ganimet > Kökeni: Türkçe

Barık (barı)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Esas, esas olan, mahfuz > Kökeni: Türkçe

Barım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Varım, servet, varlık > Kökeni: Türkçe

Barın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Güç, kuvvet 2. Barınak > Kökeni: Türkçe

Barış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Varış, gidiş, gidişat 2. Sükunet, sulh 3. Servet, hazine > Kökeni: Türkçe

Barış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sulh, huzur ortamı. > Kökeni: Türkçe

Bark

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Barka) baraka, ev çok önceleri saray anlamına kullanılanbu sözcük, Uygurların kentleşmeye ağırlık vermesinden sonra “taştan yapılan ev” anlamında kullanılmıştır. > Kökeni: Türkçe

Barkan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Oynak toprak, bataklık > Kökeni: Türkçe

Barkat

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Heykel, büst > Kökeni: Türkçe

Barkın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Gezgin, seyyah 2. Kararlı, azimli > Kökeni: Türkçe

Barkın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gezgin > Kökeni: Türkçe

Barkuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Servet, varlık > Kökeni: Türkçe

Barla

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Parlak, göz alıcı > Kökeni: Türkçe

Barlak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Parlak > Kökeni: Türkçe

Barlas

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Çekici, cazip 2. Varlık, servet 3. Temiz, temizlik > Kökeni: Türkçe

Barlas

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çekici. Servet.Temiz > Kökeni: Türkçe

Barlı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Varlıklı, zengin > Kökeni: Türkçe

Barlık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Varlık > Kökeni: Türkçe

Barmak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Varmak) > Kökeni: Türkçe

Barmaklak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Varıcı, ulaşıcı 2. Eldiven 3. Varlık > Kökeni: Türkçe

Barman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Varlıklılık, mevcudiyet > Kökeni: Türkçe

Bars

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Pars, leopar > Kökeni: Türkçe

Barsuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Porsuk > Kökeni: Türkçe

Bartık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Heykel, büst > Kökeni: Türkçe

Bartu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Varlık, servet 2. Menzil, varılacak yer > Kökeni: Türkçe

Bartu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Varlık. Varılacak yer > Kökeni: Türkçe

Barug

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mesned, dayanak > Kökeni: Türkçe

Barula (Barallak) Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Orman Tanrısı Avcılar ateş yakar ona saçı yaparlar > Kökeni: Türkçe

Barunduk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sığınılacak yer, barınak > Kökeni: Türkçe

Basagar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ağırbaşlı, mütevazi > Kökeni: Türkçe

Basak (basa)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. cesur, gözükara 2. baskın 3. farklılık, ayırım > Kökeni: Türkçe

Basalgan (Bısalgan) Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Nehir Tanrısı Irmaklarda yaşar > Kökeni: Türkçe

Basan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Baskın yapan 2. Ölünün ardından verilen yemek 3. Yayan, yayıcı > Kökeni: Türkçe

Basar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Baskın, baskıncı > Kökeni: Türkçe

Basat

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Mühür, 2. Yardım, muavenet 3. Busat, pusat, silah 4. Başat > Kökeni: Türkçe

Basgan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Basan, baskıncı > Kökeni: Türkçe

Basık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Gece baskını 2. Basınç, tazyik, baskı > Kökeni: Türkçe

Basılgan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Baskıncı > Kökeni: Türkçe

Basım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Enerji, güç > Kökeni: Türkçe

Basır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Basar > Kökeni: Türkçe

Baskak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Basak, cesur, farklı, Çengiz Kaan döneminde askeri valiler için kullanılan ünvanlardan > Kökeni: Türkçe

Baskın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Galip, muzaffer 2. Ani yapılan saldırı 3. Basık, yaygın genişlemiş > Kökeni: Türkçe

Baskın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Üstün. Basmak > Kökeni: Türkçe

Basmıl

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Baskıncı 2. Yardımcı, muavin > Kökeni: Türkçe

Basruk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Baskı, tazyik > Kökeni: Türkçe

Bassız

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Başsız, başına buyruk > Kökeni: Türkçe

Bastı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bastıran, baskın yapan > Kökeni: Türkçe

Bastık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Basdı, baskıncı > Kökeni: Türkçe

Basu (basut)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tokmak > Kökeni: Türkçe

Basuç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Baskı, tazyik > Kökeni: Türkçe

Basut

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yardım, yardımcı 2. Demir tokmak 3. Baskın yapan > Kökeni: Türkçe

Başa / Paşa

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Paşa) Bazı tarihçilerimize göre baş ağa, bazılarına göre ise baş şad sözcüklerinin değişime uğramasıyla bu biçime gelmiş ve sözcük. Bugünkü anlamıyla general, ordu komutanı. > Kökeni: Türkçe

Başacı / Baş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Reis, lider, öncü > Kökeni: Türkçe

Başad (başat)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Reis, lider, öncü > Kökeni: Türkçe

Başagut

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Önde gelen, önde bulunan, sevilen > Kökeni: Türkçe

Başak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Buğday başı 2. Ok ucu. Okun ucuna takılan sivri demir 3. Sümbül çiçeği > Kökeni: Türkçe

Başak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ekinlerin kılçıklı başı > Kökeni: Türkçe

Başalmış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Öncü, önder 2. Düşmanını yenip, yok etmiş > Kökeni: Türkçe

Başar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Başarı, kazanç > Kökeni: Türkçe

Başar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Girişilen eylemi amaca uygun sonuçlandırmak, başarılı ol, işi sonuçlandır > Kökeni: Türkçe

Başaran

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Başarılı, muvaffak > Kökeni: Türkçe

Başarı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Muvaffakıyet > Kökeni: Türkçe

Başat

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Emsalleri arasında en üstün ve en önde gelen 2. Hanlık yapanbir soya mensup kişi > Kökeni: Türkçe

Başat

ANLAMI-AÇIKLAMASI: En önde gelen. Baskın > Kökeni: Türkçe

Başay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İlk ay > Kökeni: Türkçe

Başbağ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Başı bağlı, özgürlüğü kısıtlı 2. Gözde, sevgili, en değerli > Kökeni: Türkçe

Başbuğ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ordu komutanı, orgeneral > Kökeni: Türkçe

Başbuğ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ordu komutanı > Kökeni: Türkçe

Başçıl

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Şef, lider, önde gelen > Kökeni: Türkçe

Başdaş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Denk, akran > Kökeni: Türkçe

Başdu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Başta olan, önde giden > Kökeni: Türkçe

Başel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Baş+İl. Yol gösterici, mihmandar > Kökeni: Türkçe

Başgak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Başkan, şef 2. Bir tatlı su balığı > Kökeni: Türkçe

Başgöz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Baş+Göz 1. Birleşik, ayrılmaz 2. Evlilik > Kökeni: Türkçe

Başgu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Alnında beyaz lekesi olan at > Kökeni: Türkçe

Başıl

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Önde giden, şef > Kökeni: Türkçe

Başkal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Emir, ferman > Kökeni: Türkçe

Başkal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Emir, ferman > Kökeni: Türkçe

Başkan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yönetici, şef, başta giden > Kökeni: Türkçe

Başkara

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Baş+Kara. Sert, acımasız, bir kişiliğe sahip olan kişi > Kökeni: Türkçe

Başkır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Başarı, muvaffakıyet > Kökeni: Türkçe

Başladaçu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Başlatıcı, yönetici, hakem > Kökeni: Türkçe

Başlag

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Başlangıç, ilk > Kökeni: Türkçe

Başlak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Başıboş, salınmış 2. Başlangıç > Kökeni: Türkçe

Başlamış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Kararlı, çalışkan 2. Lider, lider olmuş > Kökeni: Türkçe

Başlığ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Başı dik gururlu > Kökeni: Türkçe

Başlık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yönetici, şef > Kökeni: Türkçe

Başnak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Başlıksız, tulgasız > Kökeni: Türkçe

Başşad

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Paşa) Ordu komutanı, general > Kökeni: Türkçe

Baştın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Selef, önceki > Kökeni: Türkçe

Baştınki

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Baştaki, öndeki, önder > Kökeni: Türkçe

Başveren

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Fedai > Kökeni: Türkçe

Başvermiş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kurban, fedai > Kökeni: Türkçe

Batak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Çamur, bataklık 2. Gizli, gömülü > Kökeni: Türkçe

Batım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Batma boyu, boy, derinlik 2. Sivri bir aletin saplanması > Kökeni: Türkçe

Batır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Batur’un şive farkıyla söylenmiş biçimi > Kökeni: Türkçe

Batışad

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Batı+şad Göktürk ve Uygur ordularında, batı kanadının komutanlarına verilen unvan > Kökeni: Türkçe

Batmaz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Diri, mücadeleci 2. Vücuduna sivri ve kesici aletler işlemez > Kökeni: Türkçe

Batrak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Batırak) Mızrak, kargı > Kökeni: Türkçe

Batsık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bastıran, yanaştıran 2. Gün batısı, batı > Kökeni: Türkçe

Batu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Güçlü, yenilmez, gücüne dayanılmaz 2. Dayanıklı, metin 3. Gün batısı > Kökeni: Türkçe

Batu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güçlü, yenilmez > Kökeni: Türkçe

Batuga

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Batu, kahraman 2. Gizli, gizlenmiş > Kökeni: Türkçe

Batuhan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Batı hanı > Kökeni: Türkçe

Batur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bagatur, kahraman > Kökeni: Türkçe

Batur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kahraman > Kökeni: Türkçe

Baturgan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Saklayan, gizleyen, gizli 2. Batıran, saplayan > Kökeni: Türkçe

Batut

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gizli, saklı > Kökeni: Türkçe

Bavırgan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Şefkatli, koruyucu 2. Bağıran, nara atan > Kökeni: Türkçe

Bay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Varlık, zenginlik, egemenlik, erklik, üstünlük, bolluk sözcüklerinin tümünü içeren önemli bir ad. Türk adlarının önemli bileşiklerinden başka sözcüklerle kullanılabilen, kullanılan sözcüğü bütünleyip, güçlendiren, hem başa gelerek hem de sona gelerek kullanılabilen bir ad. > Kökeni: Türkçe

Baya

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bay, baylanmış, zenginleşmiş > Kökeni: Türkçe

Bayak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Selef, daha önceki > Kökeni: Türkçe

Bayan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Muyan, buyan) 1. Kalıcılık, sonsuzluk 2. Baht, mutluluk 3. Zenginlik,güçlülük, erklik 4. Eski dönem Tanrı sıfatlarından 5. Uygur kağanlarının unvanlarından > Kökeni: Türkçe

Bayar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ulu, yüce, kudretli, celil. Tanrı sıfatlarından.Bulgar hanlığı dönemi, soyluluk ve üstün vasıflı yöneticiler için verilen bir unvan > Kökeni: Türkçe

Bayat

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tanrı sıfatlarından, .1. Devletli, kısmetli 2. Kadim, ezeli > Kökeni: Türkçe

Bayatlı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Devletli, bahtı açık, muktedir. BAYATLUĞ > Kökeni: Türkçe

Bayavut (bayagut)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Varlıklı, muktedir > Kökeni: Türkçe

Bayça

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Varlıklı, muktedir > Kökeni: Türkçe

Bayçu (baycu)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Varlıklı, devletli > Kökeni: Türkçe

Baydak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bağımsız, hür 2. Bekar > Kökeni: Türkçe

Baydan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Cömert, eli açık 2. Şık, yakışıklı > Kökeni: Türkçe

Baydar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Varlıklı, muktedir, egemen > Kökeni: Türkçe

Baygın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kendinden geçmiş > Kökeni: Türkçe

Bayhan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Zengin, varlıklı kağan > Kökeni: Türkçe

Bayık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Varlıklı, egemen 2. Usta, eli yatkın 3. Doğru sözlü, saygılı, güvenilir > Kökeni: Türkçe

Bayın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çekici, güzel, yakışıklı > Kökeni: Türkçe

Bayındır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güçlü, varlıklı, egemen > Kökeni: Türkçe

Bayındır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güçlü, varlıklı, egemen > Kökeni: Türkçe

Bayır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yamaç > Kökeni: Türkçe

Bayıtmış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Zengin, kudret sahibi > Kökeni: Türkçe

Baykal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yabani at. Deniz > Kökeni: Türkçe

Bayla

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Varlıklı, refah içinde olan > Kökeni: Türkçe

Baylak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Rahat, refah içinde > Kökeni: Türkçe

Baylam

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Azim, kararlılık 2. Demet, bağ > Kökeni: Türkçe

Baylamış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Varlıklı, güçlü olmuş > Kökeni: Türkçe

Baylan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Nazlı, şımarık > Kökeni: Türkçe

Baylanış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İlişki, münasebet > Kökeni: Türkçe

Baylık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Varlık, Varlıklılık, güçlülük 2. Ganimet > Kökeni: Türkçe

Baymaz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mala mülke ilgi duymayan kişi > Kökeni: Türkçe

Bayraç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Varlıklı, zengin > Kökeni: Türkçe

Bayrak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Varlık, varoluş, erklik, güç, ve bağımsızlık > Kökeni: Türkçe

Bayrak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Varoluş simgesi > Kökeni: Türkçe

Bayram

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güzellik, mutluluk, sevinç, bolluk > Kökeni: Türkçe

Bayram

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dinsel ve ulusal özel gün > Kökeni: Türkçe

Bayrı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ezeli, kadim 2. Emektar, tecrübe sahibi 3. Sonradan zapt edilip, yurda dahil edilen toprak > Kökeni: Türkçe

Bayrın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kadim, ezeli, eskiye dayalı > Kökeni: Türkçe

Baysa

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Madalya > Kökeni: Türkçe

Baysal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bay+Sal 2. Bolluk, rahatlık 3. Asayiş, sükûnet > Kökeni: Türkçe

Baysal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Rahatlık > Kökeni: Türkçe

Baysan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yakışıklı, levent, gösterişli > Kökeni: Türkçe

Baysan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yakışıklı > Kökeni: Türkçe

Baysin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Zenginlik, kudret > Kökeni: Türkçe

Baytag

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bolluk, çokluk, kalabalık > Kökeni: Türkçe

Bayuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hazır, amade > Kökeni: Türkçe

Bayur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cesur, gözükara > Kökeni: Türkçe

Bayutmuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bay+Utmuş (yenmiş, muzaffer) > Kökeni: Türkçe

Bayülgen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bay+ülgen Kamcı (Şamanist) gelenekte insanlar arası ilişkilerle ilgilenen “ödül Tanrısı” > Kökeni: Türkçe

Bayülken

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Bayülgen) Kamcı (Şamanist) gelenekte insanlar arası ilişkilerle ilgilenen “ödül Tanrısı” > Kökeni: Türkçe

Bayülken

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yüce kişi > Kökeni: Türkçe

Baz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Emin, güvenilir 2. Merkeze bağlanmış, sonradan katılmış > Kökeni: Türkçe

Bazda

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hoş, latif, çekici > Kökeni: Türkçe

Bazır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Basar, baskıncı > Kökeni: Türkçe

Bazman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tabi, bağlı, muti > Kökeni: Türkçe

Beceri

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Beceriklilik) Hüner, marifet, yeterlilik > Kökeni: Türkçe

Becet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Süs, makyaj, tezniyat > Kökeni: Türkçe

Beçirik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Becerik, beceri, marifet > Kökeni: Türkçe

Beçkan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İpekten yapılmış sancak > Kökeni: Türkçe

Beder

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ziynet, mücevher > Kökeni: Türkçe

Bediz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Resim, heykel, nakış, bezek 2. Taşlara yontularak yapılan süsleme > Kökeni: Türkçe

Bedizci

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ressam, heykeltıraş, nakışçı > Kökeni: Türkçe

Bedük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Büyük, iri, cesim, ulu > Kökeni: Türkçe

Begeç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Beyliğe uygun olan > Kökeni: Türkçe

Begen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Beğeni, hoşluk 2. Şehzade, prens > Kökeni: Türkçe

Begençe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Şehzade, prens > Kökeni: Türkçe

Begesin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Doğruluk, sevap, hayır > Kökeni: Türkçe

Begi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yiğit, güçlü, 2. Eş. Koca > Kökeni: Türkçe

Begisi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Doğru, sevap 2. Beğenilen, imrenilen > Kökeni: Türkçe

Begüm

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hanımefendi, bayan, saygı duyulan hanım, eski Türkçede “beğ”’in tam olarak dişi karşılığı. > Kökeni: Türkçe

Beğ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bey, varlık, erklik, güç, yöneticili toparlayıcılık, liderlik, soyluluk vb. Anlamları içerir > Kökeni: Türkçe

Beğceğiz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Beycik, küçük bey > Kökeni: Türkçe

Beğçe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Küçük bey > Kökeni: Türkçe

Beğçek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Küçük bey > Kökeni: Türkçe

Beğdaş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Akran, eş, denk > Kökeni: Türkçe

Beğde

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Aziz, saygıdeğer 2. Adil, adaletli > Kökeni: Türkçe

Beğdeş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Nazir, benzer > Kökeni: Türkçe

Beğdi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Aziz, muhterem, saygıdeğer > Kökeni: Türkçe

Beğdüz emen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ruh, can > Kökeni: Türkçe

Beğeç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Beğliğe layık 2. Beğ çocuğu, küçük bey > Kökeni: Türkçe

Beğeni

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hoşa giden, beğenilen > Kökeni: Türkçe

Beğenmiş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hoşuna gitmiş > Kökeni: Türkçe

Beğer

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Beyoğlu, prens, şehzade > Kökeni: Türkçe

Beğlen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bey soyundan olan > Kökeni: Türkçe

Beğlik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Beylik, beyliğe uygun olan > Kökeni: Türkçe

Beğrek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Beyrek, bey çocuğu, küçük bey > Kökeni: Türkçe

Bek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bey, beğ 2. Pek, sıkı > Kökeni: Türkçe

Bekem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bey, beyim > Kökeni: Türkçe

Beken

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dayanıklı, metin > Kökeni: Türkçe

Beket

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kuvvet, dayanıklılık > Kökeni: Türkçe

Beki

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yiğit, güçlü 2. Eş, koca 3. Şaman, baş şaman > Kökeni: Türkçe

Bekik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güvenli, iyi korunan > Kökeni: Türkçe

Bekim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Azimli, kararlılık > Kökeni: Türkçe

Bel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bilgi, bilim 2. Belirti, iz, damga 3. Tarlanın orta yeri 4. İki dağın arasındaki geçit > Kökeni: Türkçe

Belçin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Belirti, iz, damga > Kökeni: Türkçe

Beldek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İz, işaret, emare > Kökeni: Türkçe

Belek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Kılavuz, rehber 2. Hediye, 3. Kundak bezi > Kökeni: Türkçe

Belen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bilen, alim 2. Geçit 3. Sırt, tepe, dağ yolu > Kökeni: Türkçe

Belet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Belge, delil > Kökeni: Türkçe

Belge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Belge, doküman, delil > Kökeni: Türkçe

Belgi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Belge 2. Bilgi 3. Fark, farklılık, ayırt, alamet > Kökeni: Türkçe

Belgin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Belirgin, net, açık > Kökeni: Türkçe

Belgin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Açık, anlaşılır, belirgin > Kökeni: Türkçe

Belgü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Belge 2. Sınır taşı, sınır toprağı 3. Yüzük taşı, nişane > Kökeni: Türkçe

Belik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Doruk, zirve, şahika 2. Saç örgüsü > Kökeni: Türkçe

Belin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Korku, ürkü. Şaşkınlık, hayret > Kökeni: Türkçe

Belinay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ayın göle yansıması. Peygamber çiçeği > Kökeni: Türkçe

Beliz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Belirli iz, işaret > Kökeni: Türkçe

Bellek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hafıza > Kökeni: Türkçe

Benek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Armağan, hediye 2. Bakır para 3. İşlemeli kumaş > Kökeni: Türkçe

Bengi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bengü, mengü sonsuz, sonsuzluk, ebediyet, ebedi > Kökeni: Türkçe

Bengilik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sonsuzluk > Kökeni: Türkçe

Bengü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bengi, mengü > Kökeni: Türkçe

Bengü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sonsuz, ebedi > Kökeni: Türkçe

Benice

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sonsuzluk, sonsuzluğa giden > Kökeni: Türkçe

Benk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Muhkem, iyi korunan > Kökeni: Türkçe

Benli

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yüzünde ben olan > Kökeni: Türkçe

Beray

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ayın en ışıltılı hali > Kökeni: Türkçe

Berdi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Verdi, Kutsal güçler tarafından yollanan > Kökeni: Türkçe

Beregen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Eli açık, cömert, verici > Kökeni: Türkçe

Beren

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güçlü, akıllı > Kökeni: Türkçe

Berge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Vergi 2. Berke, kamçı, değnek > Kökeni: Türkçe

Bergi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Vergi 2. Eli açık, cömert > Kökeni: Türkçe

Bergilik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Doğal, tabi > Kökeni: Türkçe

Berik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Berk, sağlam, gürbüz, dayanıklı 2. Cömert, eli açık > Kökeni: Türkçe

Beril

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Verici, cömert, eli açık, fedakar > Kökeni: Türkçe

Berin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Veren, cömert > Kökeni: Türkçe

Beriş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Veriş, hibe > Kökeni: Türkçe

Berk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Katı, sıkı, sağlam, dayanıklı 2. Şiddet, şiddetlilik 3. Korunan, muhkem 4. Yıldırım > Kökeni: Türkçe

Berk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Katı, sağlam > Kökeni: Türkçe

Berkant

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Berk+Ant Altay dağları civarında bir başka dağın adı > Kökeni: Türkçe

Berkant

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güçlü, bozulmaz. Altay Dağları dolaylarında bir dağ > Kökeni: Türkçe

Berkay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sağlam ve güçlü kimse > Kökeni: Türkçe

Berke

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Kamçı, değnek 2. Dövme 3. Naz, işve 4. Sağlam > Kökeni: Türkçe

Berke

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Döğme. Naz > Kökeni: Türkçe

Berkem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Düşmana karşı iyi korunan yer, müstahkem mevki > Kökeni: Türkçe

Berker

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güçlü, sağlam kişilikli > Kökeni: Türkçe

Berkin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güçlü, güçlendirilmiş > Kökeni: Türkçe

Berkin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güçlendirilmiş > Kökeni: Türkçe

Berkit

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güçlü, güçlendirilmiş, muhkem > Kökeni: Türkçe

Berkkan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güçlü soydan gelen > Kökeni: Türkçe

Berkliğ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Berkli, güçlü, dayanıklı > Kökeni: Türkçe

Berkman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güçlüm, sağlam kişilikli > Kökeni: Türkçe

Berksan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güçlü tanınan kişi > Kökeni: Türkçe

Berkuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sert, cesur, dayanıklı > Kökeni: Türkçe

Berkyaruk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sert silah. Büyük Selçuklu kağanı > Kökeni: Türkçe

Bermek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Vermek, veriş > Kökeni: Türkçe

Berşe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Odun kömürü, kül > Kökeni: Türkçe

Bertan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sabahın en erken meyvesi. Yürek gözü > Kökeni: Türkçe

Bertuğ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Engel tanımayan, güçlükleri aşan > Kökeni: Türkçe

Besen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bezen, süs, makyaj, gösteriş > Kökeni: Türkçe

Betik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Bitiğ, bitik) Yazılı kağıt, mektup > Kökeni: Türkçe

Beybut

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Barış, sulh > Kökeni: Türkçe

Beyge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bike, küçük hanım > Kökeni: Türkçe

Beygu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir şahin türü > Kökeni: Türkçe

Beyhan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sır saklamayan > Kökeni: Türkçe

Beylem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Buket, demet, çiçek demeti > Kökeni: Türkçe

Beylen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Beyli, beye bağlı > Kökeni: Türkçe

Beynen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Beğenen > Kökeni: Türkçe

Beyrek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Tim, müfreze 2. Merkez ordu, ordugah > Kökeni: Türkçe

Beyrek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Karargah > Kökeni: Türkçe

Beyru (bayrı)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. ezeli, başlangıçsız 2. emektar, tecrübeli > Kökeni: Türkçe

Bezek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Süs, takı, piraye > Kökeni: Türkçe

Bezen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Süs, makyaj > Kökeni: Türkçe

Bezenmiş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Süslü > Kökeni: Türkçe

Bezgin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bezmiş. Sarsılmış, bıkmış > Kökeni: Türkçe

Bıçak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Biçme aracı. Bıçkın. > Kökeni: Türkçe

Bıçkas

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kağan ve Hanlara yapılan bağlılık andı > Kökeni: Türkçe

Bıçkı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bıçak bileme aracı > Kökeni: Türkçe

Bibi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kibar, eğitimli, saygıdeğer hanım. (Anadolu’da birçok bölgemizde “hala” anlamında da kullanılır) > Kökeni: Türkçe

Biçek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bıçak, biçici > Kökeni: Türkçe

Biçik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Biçilmiş, biçimlenmiş > Kökeni: Türkçe

Biçim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Şekil, format, örnek, biçilmiş gibi > Kökeni: Türkçe

Biçin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Biçilmiş, biçime girmiş 2. Ekin, tahıl 3. Biçen, doğrayan > Kökeni: Türkçe

Bige

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bakire, temiz kız 2. Bey kız saygıdeğer kız > Kökeni: Türkçe

Bigem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sevilen, el üstünde tutulan kız > Kökeni: Türkçe

Bigen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Beğenilen > Kökeni: Türkçe

Bigendik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Beğenilen, ilgi duyulan > Kökeni: Türkçe

Bike

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bige > Kökeni: Türkçe

Bike

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Evlenmemiş, çocuğu olmayan kadın > Kökeni: Türkçe

Biket

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Beylik, beyliğe uygun > Kökeni: Türkçe

Bil

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bilgi, bilim > Kökeni: Türkçe

Bildik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bilinen, tanınan, ünlü > Kökeni: Türkçe

Bilecen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bilgiç, çok bilmiş > Kökeni: Türkçe

Bileda

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Balta > Kökeni: Türkçe

Bileda

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ünlü Hun Kağanı Attila'nın kardeşi > Kökeni: Türkçe

Bilge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bilgili, filozof, alim, bilgin, ulu kişi > Kökeni: Türkçe

Bilge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bilgili yüce kişi > Kökeni: Türkçe

Bilge Kağan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bilge+Kağan (aslı, Türk Bilge Kağan’dır)Türk tarihinin, bir çok nedenlerle en önde gelen kişilerinden. Türk Milliyetçiliğini devlet siyasetine sokan, ona sosyal, ve siyasal bir kimlik vererek, devlet-millet bütünleşmesini sağlayan, milliyetçiliğe “zaman boyutu” nu kazandırıp, onu çağlar ötesine götürebilmeyi amaçlayan ve ilk defa “Birleşik Türk Devletleri” fikrini ortaya çıkarıp bunu milli politika biçimine getiren, yönetimi döneminde sık sık kurultaylar toplayarak milletine “hesap veren” ve tüm bunları kardeşi Kül Tigin’in ölümünden sonra yazdırttığı “mengütaş’larda (Orkun anıtları) da bizzat anlatan ve son olarak da gerek Türk dili, gerek de edebiyatı ve içeriği açısından, dünyada bir eşi daha bulunmayan yazıları yazdırtan ulu kişi... İlteriş Kutluk Kağan’ın büyük oğlu, Kül Tigin’in ağabeyi. > Kökeni: Türkçe

Bilge kağan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Göktürk Kağanı > Kökeni: Türkçe

Bilge tamgaçu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bilge+tamgacı Göktürkler ve Uygurlar döneminde yüksek dereceli memurlara verilen bir unvan > Kökeni: Türkçe

Bilge Tonyukuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bilge+TonyukukGöktürkler dönemi, ünlü, devlet adamı, siyaset bilimci ve tarihçisi... 2. Göktürk kağanlığının kuruluşunda önemli rolü olan, hem İlteriş Kutluğ Kağan’ın yakın yoldaşı ve başkanlığını, hem de Bilge Kağan’ın başbakanlığını yapan ve kendi adına da yazıtlara yazı yazdıran ulu kişi
* Suat Özer: Kökenlemesine hiçbir yerde ulaşamadığım Tonyukuk sözcüğünü, değerlendirmelerim sonucu şöyle yorumladım. Tanju/Tanyu sözcüğü Hun’larda bir sandır. Sonsuzluk ve genişlik, bilgelik ve deneyimlilik anlamına gelir. Uk: zeka, bilgi, yaratılış anlamında. Tanyukuk/Tonyukuk : Tanyu+(U)k+Uk biçiminde olup Tonyukuk'a dönüşmüş olmalı.
Bu durumda Tonyukuk: Sınırsız bilgelik ve akıl anlamına gelir. > Kökeni: Türkçe

Bilgen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bilen, bilgin, alim > Kökeni: Türkçe

Bilgin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bilim adamı > Kökeni: Türkçe

Bilgin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Alim, bilim adamı > Kökeni: Türkçe

Bilgü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bilgi > Kökeni: Türkçe

Bilig

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bilgiler, bilim, bilim dalı > Kökeni: Türkçe

Bilik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bilen, bilgili > Kökeni: Türkçe

Bilun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Esir, tutsak, (gönül ve akıl esiri, aşık) > Kökeni: Türkçe

Binit

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Binilecek nitelikteki, soylu at > Kökeni: Türkçe

Birand

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Özel yemin > Kökeni: Türkçe

Birben

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir+Ben Ben, Kendini beğenmiş > Kökeni: Türkçe

Birben

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yalnızca ben > Kökeni: Türkçe

Birce

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Eşsiz, biricik > Kökeni: Türkçe

Birçe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Biricik, yegane > Kökeni: Türkçe

Birçek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Biricik 2. Saçın ortadan ayrılıp yana dökülmüş hali > Kökeni: Türkçe

Birebin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yegane, tek, biricik > Kökeni: Türkçe

Birge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Beraber, birlikte 2. Biricik 3. Berke > Kökeni: Türkçe

Birgen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İçine kapanık, münzevi > Kökeni: Türkçe

Biricik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tek, yegane, bir tane > Kökeni: Türkçe

Biricik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bİ tane, tek > Kökeni: Türkçe

Biriçim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir+İçim İmrenilecek güzellik ve çekicilik > Kökeni: Türkçe

Biridin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güneyli, güney bölgesinden > Kökeni: Türkçe

Birkan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Aynı soydan olan > Kökeni: Türkçe

Birkit

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Birleşik, birleşmiş > Kökeni: Türkçe

Birol

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tek ol, bir ol dileği > Kökeni: Türkçe

Birsen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sen teksin, birsin > Kökeni: Türkçe

Birsu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Özel su > Kökeni: Türkçe

Bişük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Nesil, soy.sop, kavim, kardeş > Kökeni: Türkçe

Biterge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gerek, hacet, ihtiyaç > Kökeni: Türkçe

Bitev

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Bidev) 1. Soylu, soylu at 2. El değmemiş bakir > Kökeni: Türkçe

Bitig

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yazı, yazıt > Kökeni: Türkçe

Bitigçi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Katip, yazıcı > Kökeni: Türkçe

Bitigen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Anıt, yazıt, yazılı taş > Kökeni: Türkçe

Bitim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gaye, hedef, ülkü > Kökeni: Türkçe

Bitki (bütkü) yerden biten

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bitki,yerden biten > Kökeni: Türkçe

Biyan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Bayan) (Buyan) Varlıklı, cömert, eski Tanrı sıfatlarından > Kökeni: Türkçe

Biyum

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cömert, eli açık > Kökeni: Türkçe

Bod

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Boy, uruk > Kökeni: Türkçe

Boga

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Boğa > Kökeni: Türkçe

Boğ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hediye, armağan > Kökeni: Türkçe

Boğa

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Boğa > Kökeni: Türkçe

Boğaca

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Boğa gibi güçlü > Kökeni: Türkçe

Boğaç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Boğa gibi güçlü > Kökeni: Türkçe

Boğaçhan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Boğayı deviren kağan > Kökeni: Türkçe

Boğaçuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Küçük boğa, genç boğa > Kökeni: Türkçe

Boğar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Boğucu, güçlü, kuvvetli > Kökeni: Türkçe

Boğarcık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güçlü, boğucu > Kökeni: Türkçe

Boğomo Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Salgın Tanrısı Salgın hastalıkları yeryüzüne yayar > Kökeni: Türkçe

Boğtag

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Şapka, başlık, hanım başlığı > Kökeni: Türkçe

Bolcal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Vade, müddet > Kökeni: Türkçe

Bolçak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gürz, topuz > Kökeni: Türkçe

Bolduçağ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uygun zaman, olan çağ > Kökeni: Türkçe

Bolgan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Soylu at 2. Keşşaf, mucit 3. Olgun, olmuş, ermiş > Kökeni: Türkçe

Bolgu (bolgi)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Orijinal, özgün > Kökeni: Türkçe

Bolungud (Bolıngıd) Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ozan Tanrısı Şâirlerin ve ozanların koruyucusudur > Kökeni: Türkçe

Boncuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mücevher, takı > Kökeni: Türkçe

Bor

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bora, fırtına > Kökeni: Türkçe

Bora

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Fırtına > Kökeni: Türkçe

Boran

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bora. Sis, duman. İç sıkıntısı. Yaban güvercini > Kökeni: Türkçe

Bordak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Semiz, şişman, balık etli > Kökeni: Türkçe

Bordu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Üzüm, asma > Kökeni: Türkçe

Borka

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Baraka, ev > Kökeni: Türkçe

Borla

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Burla, üzüm, üzüm salkımı > Kökeni: Türkçe

Borte

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cengiz Han'ın karısı > Kökeni: Türkçe

Bosum

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Endam, zarafet > Kökeni: Türkçe

Bosut (basat)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Anlayış, izan, hidayet > Kökeni: Türkçe

Boşgur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Eğitmen, öğretmen, talimci > Kökeni: Türkçe

Boşgut

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Öğrenci, şakirt > Kökeni: Türkçe

Boşıntoy (Boyotoy) Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Demirci Tanrısı Demircilere yardımcı olur, kuvvet verir > Kökeni: Türkçe

Boy

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Uruk, uyruk, oymaklar birliği 2. Eda, endam > Kökeni: Türkçe

Boyda (ğ)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Soyut, mücerred > Kökeni: Türkçe

Boydaş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Aynı boyun mensubu > Kökeni: Türkçe

Boyla

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Unvan veren kişi > Kökeni: Türkçe

Boyla baga tarkan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bilge Tonyukuk'un diğer adı > Kökeni: Türkçe

Boyla bağa tarkan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Boyla+bağa+tarkan Bilge Tonyukuk’un öteki adı > Kökeni: Türkçe

Boylan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Adına ve soyuna layık > Kökeni: Türkçe

Boyluğ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Soylu 2. Yakışıklı > Kökeni: Türkçe

Boysan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yakışıklı, heybetli > Kökeni: Türkçe

Boysan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yakışıklı > Kökeni: Türkçe

Boz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sert, şiddetli2. Alaca renk, füme rengi3. Toprak rengi > Kökeni: Türkçe

Bozan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bozan, düşmanı yenip dağıtan > Kökeni: Türkçe

Bozca

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Cesur, gözükara 2. Boz rengine kaçan > Kökeni: Türkçe

Bozcak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cesur > Kökeni: Türkçe

Bozçin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dürüst, güvenilir > Kökeni: Türkçe

Bozdoğan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Boz+Doğan Bir doğan türü > Kökeni: Türkçe

Bozkır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Step, çöl, vaha > Kökeni: Türkçe

Bozkurt

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Boz+kurt Oğuz Kağan destanında, Oğuz’a yol gösteren efsane kurt. Genel olarak Türk boylarının hemen tamamında, Türklerin karakteristik özelliklerini üzerinde taşıdığına inanılan “Milli simge durumundaki hayvan (Önceleri “Gökbörü” olarak kullanılan bu ad, Selçuklular döneminden sonra, daha yaygın olarak “Bozkurt” olmuştur.) > Kökeni: Türkçe

Bozkurt

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Türklerin kutsal hayvanı > Kökeni: Türkçe

Bozlak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Boz ve kül renginde olan 2. Otlak, mera > Kökeni: Türkçe

Böbülük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Koca, gül > Kökeni: Türkçe

Böçke

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Canavar 2. Böcek > Kökeni: Türkçe

Bödge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çağ, zaman > Kökeni: Türkçe

Bög (bök)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kısmet, nasip > Kökeni: Türkçe

Bögü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Filozof, hikmet sahibi kişi 2. Büyü, sihir 3. Ejderha, canavar 4. Zehirli bir böcek > Kökeni: Türkçe

Bögür

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ordunun kanatlarından her biri, cenah 2. Kaburga ile kalça arasındaki bölge > Kökeni: Türkçe

Böğdün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bürokrat, yüksek dereceli memur > Kökeni: Türkçe

Böğrek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ordugah, merkez ordu, merkez ordunun savaş pozisyonu > Kökeni: Türkçe

Böğürmüş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Şamatacı, gürültücü > Kökeni: Türkçe

Böğüş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Zeka, kıvıl, anlayış. > Kökeni: Türkçe

Böken

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ahu, ceylan > Kökeni: Türkçe

Bökevul

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Aşçı, iyi yemek yapan > Kökeni: Türkçe

Bökli

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yakışıklı, şık, iyi giyimli > Kökeni: Türkçe

Böklice

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Şık giyimli, yakışıklı. > Kökeni: Türkçe

Böle

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Pay, nasip, kısmet 2. Kuzen > Kökeni: Türkçe

Bölek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hediye, armağan > Kökeni: Türkçe

Bölen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bölüm, pay > Kökeni: Türkçe

Bölük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Kısım, ekip, bölüm 2. Pay, nasip > Kökeni: Türkçe

Bölün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yönetici, şef > Kökeni: Türkçe

Bönge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tekme > Kökeni: Türkçe

Bönger

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tekmeleyici, iyi tekme atan > Kökeni: Türkçe

Börçe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Zülüf > Kökeni: Türkçe

Börçek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Zülüf > Kökeni: Türkçe

Böri

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kurt Göktürkler ve Uygurlar dönemlerinde Kağan muhafızlarına verilen genel bir ad. > Kökeni: Türkçe

Börk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Başlık, tüylü hayvan derilerinden yapılan başlık > Kökeni: Türkçe

Börklü (ğ)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Saygıdeğer > Kökeni: Türkçe

Börklüce

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Saygıdeğer, saygı gösterilen > Kökeni: Türkçe

Börte

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Benek > Kökeni: Türkçe

Börteçine

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ergenekon Destanının erkek kurdu > Kökeni: Türkçe

Börteçine (böriteçine)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Benekli bozkurt. Ergenekon destanlarının çeşitli versiyonlarından birinde, Ergenekon’dan çıkışı gösteren dişi kurt, bir diğerinde ise bu addaki demirci ustası olarak geçer. > Kökeni: Türkçe

Börü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kurt > Kökeni: Türkçe

Börü / Börü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Böri) kurt > Kökeni: Türkçe

Bubik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Konca, gül > Kökeni: Türkçe

Bucak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Gizli bölge 2. Uzak yer > Kökeni: Türkçe

Bucuga

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Buğucu, ceylan avcısı. > Kökeni: Türkçe

Budak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sert dal parçası. Güç, sertlik, dayanıklılığı simgeler. > Kökeni: Türkçe

Budan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Budun, millet > Kökeni: Türkçe

Budargu Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kar Tanrısı Kışın kar yağmasını sağlar > Kökeni: Türkçe

Buday

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Buğday > Kökeni: Türkçe

Budraç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gözü pek, cesur > Kökeni: Türkçe

Budulgan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yürekli, cesur > Kökeni: Türkçe

Budun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bütün, Ulus, Millet. Siyasi ve dini yapıları ne olursa olsun soy,dil, töre, kültür, tarihsel yapıları bir olup birbirine bağlı olan Türk topluluğu. > Kökeni: Türkçe

Budunçi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Buduncu, ulusçu > Kökeni: Türkçe

Budunçiyir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Buduncu+Yir, Ulusun yeri, toprağı > Kökeni: Türkçe

Budung Hatun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sis Tanrıçası Sislerin içerisinde yaşar > Kökeni: Türkçe

Buga

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Boğa > Kökeni: Türkçe

Buga

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Boğa > Kökeni: Türkçe

Buga

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Boğa > Kökeni: Türkçe

Bugan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Boğan 2. Alamet, işaret, iz > Kökeni: Türkçe

Bugateg

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Boğa gibi güçlü > Kökeni: Türkçe

Bugay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Afacan, ele avuca sığmayan 2. Buğu, ceylan > Kökeni: Türkçe

Bugu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Buğu, ceylan 2. Böcek, örümcek 3. Canavar > Kökeni: Türkçe

Bugur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sürekli, devamlı, devamlılığı olan > Kökeni: Türkçe

Buğomça Hanım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yol Tanrıçası Uzaklara giden yolların koruyucu ruhudur > Kökeni: Türkçe

Buğra

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Genç aygır 2. Genç erkek deve > Kökeni: Türkçe

Buğra

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Genç erkek deve > Kökeni: Türkçe

Buğu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ceylan, 2. Yavru geyik 3. Buhar > Kökeni: Türkçe

Buğuçan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Boğucu, boğaç > Kökeni: Türkçe

Buka

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Boğa > Kökeni: Türkçe

Bukağı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kelepçe, atların ayağına takılan bir çeşit köstek > Kökeni: Türkçe

Bukan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Mokan, Büken) Güçlü, yenilmez > Kökeni: Türkçe

Bukuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tomurcuk, filiz > Kökeni: Türkçe

Bulaç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bulucu, keşşaf, mucit > Kökeni: Türkçe

Bulagan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Olgun, kamil 2. Bulan, bulucu > Kökeni: Türkçe

Bulak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Göze, kaynak, pınar > Kökeni: Türkçe

Bular

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bulur, mucit > Kökeni: Türkçe

Bulası

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ülkü, bulunması istenen > Kökeni: Türkçe

Bulça

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bolluk, ganimet, bereket 2. Bulucu, mucit > Kökeni: Türkçe

Bulçu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bulucu, mucit > Kökeni: Türkçe

Bulçum

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Keşif, buluş > Kökeni: Türkçe

Buldak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bulanık, karışık, karma 2. Kıyı, sahil > Kökeni: Türkçe

Buldan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bolluk, refah > Kökeni: Türkçe

Buldu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Önemli, değerli, az rastlanan > Kökeni: Türkçe

Buldur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İri su damlası 2. Gözyaşı > Kökeni: Türkçe

Bulgan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Olgun, kamil 2. Bulucu, mucit > Kökeni: Türkçe

Bulganç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Karma, kırma, karışık > Kökeni: Türkçe

Bulgar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Karışık, bulanık, karışmış, içiçe girmiş > Kökeni: Türkçe

Bulgar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Olgun, bilgili kişi. Bir Türk boyu. > Kökeni: Türkçe

Bulgaş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Karışıklık, karmaşa > Kökeni: Türkçe

Bulmaz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Olgunlaşmamış 2. Sakin, tembel > Kökeni: Türkçe

Bulmuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Olgun, erdemli, oturaklı 2. Keşşaf, mucit > Kökeni: Türkçe

Bulu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Anlayış, idrak, izan > Kökeni: Türkçe

Buluç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bulucu 2. Anlayış, fehim > Kökeni: Türkçe

Bulug

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Keşif bölgesi, keşfedilen yer, bölge 2. Fidye, haraç > Kökeni: Türkçe

Bulugan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bulan, bulucu > Kökeni: Türkçe

Bulum

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İrfan > Kökeni: Türkçe

Bulung

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bulunulan yer, yön, taraf > Kökeni: Türkçe

Bulur Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yaşlılar Tanrısı Yaşlıları korur > Kökeni: Türkçe

Buluş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Feraset, buluculuk 2. Manevi destek BULUŞGAN > Kökeni: Türkçe

Bulut

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hava kürede asılı durumdaki su damlacıkları kütlesi > Kökeni: Türkçe

Bumal Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Göktaşı Tanrısı Göktaşlarından sorumludur > Kökeni: Türkçe

Bumin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Merkez ordu, çekirdek ordu 2. Puhu kuşu > Kökeni: Türkçe

Bumin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Merkez ordu. İlk Göktürk Kağanı > Kökeni: Türkçe

Bun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Üzüntü, keder, bunalım, kendinden geçiş > Kökeni: Türkçe

Bunak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bunlu, üzüntülü, kendinden geçmiş > Kökeni: Türkçe

Bunalmış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Üzgün, mahzun > Kökeni: Türkçe

Bung

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bun, keder > Kökeni: Türkçe

Bunluğ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bunlu, kederli > Kökeni: Türkçe

Bunsuz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mutlu, huzurlu > Kökeni: Türkçe

Burak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güçlü, yenilmez > Kökeni: Türkçe

Buran

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Burmak eyleminden. Burucu, dönüştürücü. > Kökeni: Türkçe

Burcu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Buruk, burucu 2. Güzel ve keskin koku 3. Biber > Kökeni: Türkçe

Burcu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güzel koku, ıtır. Sakız ağacının tomurcuğu > Kökeni: Türkçe

Burçak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Nohutgillerden bir tahıl 2. İrmiklik buğday > Kökeni: Türkçe

Burçak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Baklagillerden bir bitki > Kökeni: Türkçe

Burçe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Küçük takım yıldızı > Kökeni: Türkçe

Burçigen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Böü+Tigin Moğol ağzındaki söylenişi. Türk ağızlarında kuzeye çıkıldıkça T’ler Ç’ ye dönüşür. Çigin> tigin, Çengiz> Tengiz vb. Çengiz Kağan’ın aile adı. Uygur kökenli olup, sonraları kuzeye göç ederek, Moğol oymaklarının arasına karışmış bir oymak. > Kökeni: Türkçe

Burçin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dişi geyik > Kökeni: Türkçe

Burçin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dişi geyik > Kökeni: Türkçe

Burçugin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Özü sözü bir, güvenilir. Böü+Tigin Moğol ağzındaki söylenişi. Türk ağızlarında kuzeye çıkıldıkça T’ler Ç’ ye dönüşür. Çigin> tigin, Çengiz> Tengiz vb. Çengiz Kağan’ın aile adı. Uygur kökenli olup, sonraları kuzeye göç ederek, Moğol oymaklarının arasına karışmış bir oymak. > Kökeni: Türkçe

Burçuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Tahta veya keçeden yapılmış küçük heykel 2. Varlık, servet 3. Çiçek, gül > Kökeni: Türkçe

Burka

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yüz örtüsü, fular (Tozdan ve fırtınadan korunmak için yüze takılan örtü) > Kökeni: Türkçe

Burkan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Totem, heykelcilik 2. Hüzün, iç burkuntusu > Kökeni: Türkçe

Burkay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ay, hilal. Gücenmiş, kırılmış kimse > Kökeni: Türkçe

Burke

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Burka 2. Berke, kamçı > Kökeni: Türkçe

Burla

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dede Korkut öykülerinde adı geçen Bayındır Han'ın kızı > Kökeni: Türkçe

Burla (hatun)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Üzüm, üzüm salkımı. > Kökeni: Türkçe

Burta

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Benek, ben 2. Altın tozu > Kökeni: Türkçe

Burtag

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Burtak çakıllı, taşlı toprak > Kökeni: Türkçe

Buruk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kırgın, alıngan, mahzun > Kökeni: Türkçe

Burul

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İçli, içten, samimi > Kökeni: Türkçe

Burunçuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Burulmuş, buruşuk > Kökeni: Türkçe

Burundu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Atların terbiyesi için burunlarına takılan kıskaç > Kökeni: Türkçe

Burungu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Geçmiş, mazi, hatıra > Kökeni: Türkçe

Buşku

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Telaş, heyecan > Kökeni: Türkçe

Buyan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Bayan, Muyan) 1. Kut, baht, mutluluk 2. Sevap, hayır 3. Dayanıklılık, mukavemet > Kökeni: Türkçe

Buyandı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kutlu, bahtı açık > Kökeni: Türkçe

Buyra

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kıvırcık, kıvrılmış, bürülmüş > Kökeni: Türkçe

Buyraç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Amir, buyuran > Kökeni: Türkçe

Buyrat

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Engebe, engel > Kökeni: Türkçe

Buyruk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Emir, buyruk, buyurma 2. Göktürkler döneminde vezir, (bakan) anlamında da kullanılmıştır. > Kökeni: Türkçe

Buyuruk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Buyruk, emir. > Kökeni: Türkçe

Buzaç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bozucu, bozguna uğratan > Kökeni: Türkçe

Buzan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bozan, düşman birliğini dağıtan > Kökeni: Türkçe

Bübülük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gül, konca > Kökeni: Türkçe

Büdene

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir bıldırcın türü > Kökeni: Türkçe

Bügü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Büyü, sihir 2. Felsefe 3. Ejderha > Kökeni: Türkçe

Bük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kıyı, sahil > Kökeni: Türkçe

Büke

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Genç kız, küçük hanım (Bike) 2. Bükü, ejderha > Kökeni: Türkçe

Büke badraç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Büke+Badraç Mitolojideki, yedi başlı ejderha > Kökeni: Türkçe

Bükeç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güçlü, bükücü > Kökeni: Türkçe

Bükey

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Büken, bükücü, güçlü > Kökeni: Türkçe

Bükin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hanımcık, küçük hanım > Kökeni: Türkçe

Büklüm

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kıvrım, büküntü, saçak > Kökeni: Türkçe

Bükü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ejderha > Kökeni: Türkçe

Büküş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bükme eylemi, bükmek > Kökeni: Türkçe

Bülek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bilek Kırgızların mürti oymağı beylerinden > Kökeni: Türkçe

Bülte

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Demet, deste, top > Kökeni: Türkçe

Büngü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tos atmak, kafa vurmak > Kökeni: Türkçe

Bür

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gonca; gonca gül > Kökeni: Türkçe

Bürçe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kurt yavrusu > Kökeni: Türkçe

Bürçek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Kurt yavrusu 2. Saç kıvrımı > Kökeni: Türkçe

Bürge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Kellik 2. Bahşiş, hediye > Kökeni: Türkçe

Bürkev

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Himaye, vesayet > Kökeni: Türkçe

Bürküt

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bahşiş, hediye 2. Bir kartal türü > Kökeni: Türkçe

Bürüm

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bürülmüş, katlanmış > Kökeni: Türkçe

Bürüncük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İpekten yapılmış, şal, fular > Kökeni: Türkçe

Büte

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Fidan 2. Bütünlük > Kökeni: Türkçe

Büvet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Baraj, set, su seti > Kökeni: Türkçe

Büyü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sihir, gizliyi bilme işi, bilgelik BÜYÜK > Kökeni: Türkçe

Yorumlar (0)