Ç Harfiyle Başlayan Arapça Farsça İsimler, Arapça Farsça Çocuk Adları

Ç Harfiyle Başlayan Arapça Farsça İsimler, Arapça Farsça Çocuk Adları

Ç Harfiyle Başlayan Arapça Farsça İsimler, Arapça Farsça Çocuk Adları

Ç Harfiyle Başlayan Arapça Farsça İsimler, Arapça Farsça Çocuk Adları

Ç Harfiyle Başlayan Arapça Farsça İsimler, Arapça Farsça Çocuk Adları

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ÇAĞA

(Tür.). - Çocuk.

ÇAĞAÇAR

(Tür.) Er. - Çağ açacak kimse.

ÇAĞAKAN

(Tür.) Er. - Çağı yakalayan, çağdaş.

ÇAĞAN

(Tür.) Er. - Bayram, şenlik.

ÇAĞANAK

(Tür.) Er. - Körfez, liman.

ÇAĞAR

(Tür.) Er. 1. Bayram. 2. Kalın ve kuvvetli deve kösteği. 3. Doğan kuşu.

ÇAĞATAY

(Tür.) Er. 1. Yavru at, tay. 2. Doğu Türklerine, lehçelerine dayanılarak verilan ad. - Çağatay Han

ÇAĞILI

(Tür.). 1. Çağla ilgili. 2. Çakıl. 3. Çağla. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÇAĞIN

(Tür.). - Yıldırım, şimşek. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÇAĞKAR

(Tür.) Er. - Canlı, dinamik, çalışkan.

ÇAĞLA

(Tür.) Ka. - Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali.

ÇAĞLAR

(Tür.). - Çağlayan, şelale (bkz. Şelale). - Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır.

ÇAĞMAN

(Tür.) Er. - Çağın insanı.

ÇAĞNUR

(Tür.) Er. - Çağın nuru, zamanın nuru. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÇAĞRI

(Tür.) Er. 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (990-1060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır.

ÇAKA BEY

(Tür.) Er. - Oğuzların Çavuldur boyundan olan Türk beyi. XI. yy. ilk yarısında İzmir bölgesinin hakimi oldu.

ÇAKAR

(Tür.) Er. - Parıldayan, ışık veren.

ÇAKIR

(Tür.). - Mavimsi, mavi renkli, gri benekli gözleri olan kişi. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÇAKMAN

(Tür.) Er. 1. Amacına erişen, ulaşan kimse. 2. Süt mavisi.

ÇAKMUR

(Tür.) Er. 1. Yarı uykulu bakış. 2. Sert taş. 3. Pinti.

ÇALAP

(Tür.). 1. Tanrı. 2. Ateş. -İsim olarak kullanılmaz.

ÇALAPKULU

(Tür.) Er. - Tanrı kulu- Abdullah.

ÇALAPÖVER

(Tür.) Er. - Tanrı'nın övgüsüne mazhar olmuş kişi.

ÇALGAN

(Tür.) Er. - Yatağı taşlık olan ve gürültüyle akan su.

ÇALKIN

(Tür.) Er. - Alev.

ÇAPAN

(Tür.) Er. - Tatar, ulak, postacı.

ÇAVAŞ

(Tür.) Er. 1. Güneş. Güneşli yer. 2. Güney.

ÇAVLAN

(Tür.). - Büyük çağlayan. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÇAVLI

(Tür.). - Ava alıştırılmamış doğan. Çavlı Çandar

ÇAYKARA

(Tür.). - Küçük akarsu, yazın kuruyan küçük akarsu. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÇELEBİ

(s.) Er. 1. Efendi, nazik ve kibar. 2. Şehir terbiyesi almış okuryazar kimse. 3. Osmanlı devletinin ilk devirlerinde şehzadelere verilen unvan. Musa Çelebi, Süleyman Çelebi. - Mevlevi tarikatının başı bu adla anılırdı. Mevlana veya Hacı Bektaş soyundan olan kimse.

ÇELEN

(Tür.) Er. 1. Yakışıklı delikanlı. 2. Tepelerin kar tutmayan kuytu yeri. 3. Açıkgöz, becerikli, kurnaz. 4. Evlerin dışında bulunan saçak.

ÇELGİN

(Tür.) Ka. - Yaralanarak kaçan av hayvanı.

ÇELİK

(Tür.) Er. 1. Su verilip sertleştirilen demir. 2. Çok güçlü kuvvetli. 3. Kısa kesilmiş dal.

ÇELİKEL

(Tür.) Er. - Çelik gibi güçlü el.

ÇELİKER

(Tür.) Er. - Çelik gibi güçlü kimse.

ÇELİKHAN

(Tür.) Er. - Güçlü hakan, yönetici.

ÇELİKKAN

(Tür.) Er. - Güçlü soydan gelen kimse.

ÇELİKÖZ

(Tür.) Er. - (bkz. Çelik).

ÇELİKSU

(Tür.) Er. - (bkz. Çelik).

ÇELİKYAY

(Tür.) Er. - Güçlü, kuvvetli.

ÇEMAN

(Fars.) Ka. 1. Salına salına yürüyen. 2. Nazlı sevgili.

Çemenzar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Otlak. Çimenlik seven kişi. > Kökeni: Farsça

ÇEMENZAR

(Fars.) Ka. - Otlak. Çimenlik.

Çerağ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yağ kandili, lamba, mum. 2. Aydınlık. > Kökeni: Farsça

ÇERAĞ

(Fars.) Er. 1. Yağ kandili, lamba, mum. 2. Atın şaha kalkması. 3. Çırak edilme. 4. Bir memuriyete ve ihsana nail olan. 5. Vazifesinden emekli edilen.

ÇERİ

(Tür.). - Asker, savaşçı.

ÇERME

(Tür.) Er. 1. Çay kıyılarında sulu ve yeşil yer. 2. Akarsuların topraktan çıkan sızıntısı. 3. Kaynak.

ÇEŞMAN

(Fars.). - Gözler. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Çeşmiahu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ahu gözlü kadın, ceylan gözlü > Kökeni: Farsça

ÇEŞMİAHU

(Fars.) Ka. - Ahu gözlü kadın, ceylan gözlü güzel.

ÇEŞMİNAZ

(Fars) Ka. 1. Süzerek bakma, bakış. 2. Nazlı nazlı bakan göz. 3. Güzel gözlü sevgili.

Çeşpan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Layık, uygun, münasip, yakışır > Kökeni: Farsça

ÇEŞPAN

(Fars.). - Layık, uygun, münasip, yakışır. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÇETİN

(Tür.) Er. 1. Sert, işlenmesi, elde edilmesi, çözümü zor, sarp, müşkil. 2. İnatçı, azimli, şedid.

ÇETİNALP

Er. - (bkz. Alp).

ÇETİNAY

(Tür.) Er. - (bkz. Çetin).

ÇETİNEL

(Tür.) Er. - (bkz. Çetin).

ÇETİNER

(Tür.) Er. - (bkz. Çetin).

ÇETİNÖZ

(Tür.) Er. - (bkz. Çetin).

ÇETİNSOY

- (bkz. Çetin).

ÇETİNSU

(Tür.) Er. - (bkz. Çetin).

ÇEVİK

(s.) Er. - Çabuk davranan, hızlı ve hareketli.

ÇEVİKCAN

- (bkz. Çevik).

ÇEVRİM

(Tür.) Er. 1. Sınır. 2. Girdap. 3. Sürekli ve düzenli değişme.

ÇEVRİYE

(Ar.) Ka. 1. Haksızlık. 2. Eza, cefa, eziyet, gadir, zulüm, sitem.

ÇIDAM

(Tür.) Er. - Sabır, tahammül.

ÇINAR

(Fars.) Er. - Çınar ağacı.

Çınay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Soylu ay, ayın en parlak zaman > Kökeni: Farsça

ÇINAY

(Fars.) Ka. - Soylu ay, ayın en parlak zamanı.

Çırağ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Meşale, ışık, kandil > Kökeni: Farsça

ÇIRAĞ

(Fars.). - Meşale, ışık, kandil (bkz. Çerağ). - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÇİÇEK

(Tür.) Ka. 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme.

ÇİĞDEM

(Tür.) Ka. - Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği.

ÇİLAY

(Tür.) Ka. - Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler.

Çile

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Zevk ve sefadan el çekme > Kökeni: Farsça

ÇİLE

(Fars.), l. Zevk ve sefadan el çekerek kuytu bir yerde yapılan 40 günlük ibadet. 2. Eziyet, sıkıntı. 3. İbrişim, yün vs. demeti. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÇİLTAY

(Tür.) Er. - Üzerinde benekler bulunan tay.

ÇİNEL

(Tür.). - Doğru, dürüst, namuslu kimse. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÇİNER

(Tür.). - (bkz. Çinel).

ÇİNTAR

(Tür.) Er. - Sabah vakti.

ÇİNTAY

(Tür.) Er. - Soylu at.

ÇİNUÇİN

(Tür.) Er. - Üstün, galip, zafer kazanmış.

Çiray

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yüz çizgileri, hatlar > Kökeni: Farsça

ÇİRAY

(Fars.). 1. Yüz çizgileri, yüz güzelliği. 2. Beniz, yüz. 3. İnsan resmi. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÇİRE

(Fars.). 1. Maharetli, becerikli. 2. Kahraman, yiğit. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Çitra

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Afganistan’da bir kabile > Kökeni: Farsça

ÇİTRA

(Fars.) Er. - Afganistan'da bir kabile. Büyük ekseriyetle ari ırktan olup narin yapılı, güzel gözlü ve gür saçlı, hoş ve cazip tavırlı olmalarına rağmen haşin, sert yapılı ve gaddar olarak bilinmektedirler.

ÇOĞA

(Tür.) Er. - Çocuk, yavru.

ÇOĞAHAN

(Tür.) Er. - (bkz. Çoğa).

ÇOĞAN

(Tür.) Er. - Kökü ve dalları sabun gibi köpüren bitki, çöven.

ÇOĞAŞ

(Tür.) Er. - Güneş.

ÇOĞUN

(Tür.). - Çok defa, ekseriya.

ÇOKAY

(Tür.) Er. 1. Köy zengini, çiftlik sahibi. 2. Eşkıya.

ÇOKMAN

(Tür.) Er. - Topuz, gürz.

ÇOLPAN

(Tür.) Ka. 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs.

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Yukarıdaki harflere tıklayarak çocuklarınıza güzel isimler verebilirsiniz.

Çocuklarımıza Türkçe adlar vermeye özen gösterelim.

erkek bebek isimleri, türkçe erkek isimleri, anlamlı bebek isimleri, keşfedilmemiş isimler, bebek isimleri 2019, popüler erkek bebek isimleri 2019, değişik bebek isimleri, dini bebek isimleri,

>>> SÖZLÜKLERİMİZ: Kökenbilim Sözlüğü (Etimoloji Sözlüğü), Göktürkçe Sözlük, Türkçe Adlar Sözlüğü, Arapça Adlar Sözlüğü, Farsça Adlar Sözlüğü, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Tıp Terimleri Sözlüğü, Hukuk Terimleri Sözlüğü, Felsefe Sözlüğü, Tarih Sözlüğü, Söylence Sözlüğü, Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü, Osmanlıca Sözlük, Bilgisayar Terimleri Sözlüğü, Divanı Lügatit Türk Sözlüğü, Kısaltmalar Dizini Sözlüğü, İsimler Sözlüğü (Bebek adları, çocuk adları sözlüğü), Orhun Yazıtları Kelime Tahlilleri, Kutadgu Bilig Sözlüğü, Divanı Hikmet Sözlüğü, Argo Sözlüğü, Yazım Kılavuzu Sözlüğü (İmla Kılavuzu Sözlüğü), Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü... Yararlı olması dileğiyle…Suat Özer- TDH

Arapça isimler, Arapça adlar, Arapça isimler erkek, Arapça adlar erkek, Arapça isimler kadın, Arapça adlar kadın, Farsça isimler, Farsça adlar, Arapça modern isimler, bebek isimleri, bebek adları, ilginç isimler, ilginç adlar, karizmatik isimler, yeni isimler, dini isimler, modern isimler

Göktürkçe Sözlük, Bilgisayar Terimleri Sözlüğü, Divanı Lügatit Türk Sözlüğü, Kısaltmalar Dizini Sözlüğü, İsimler Sözlüğü (Bebek adları) Orhun Yazıtları, Argo Sözlüğü, Yazım Kılavuzu Sözlüğü (İmla Kılavuzu Sözlüğü), Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü

Kısaltma, kısaltması, kısaltmalar ve anlamları, ünvan kısaltmaları, kısaltmalar İngilizce, kısaltmalar ve açılımları, kısaltmaların yazımı test, kısaltması nedir, numara kısaltması,

erkek bebek isimleri, türkçe erkek isimleri, anlamlı bebek isimleri, keşfedilmemiş isimler, bebek isimleri 2019, popüler erkek bebek isimleri 2019, değişik bebek isimleri, dini bebek isimleri,

Tamlamalar hakkındaki diğer yazılar için tıklayınız. TAMLAMALAR

Atatürk ile ilgili tüm yazıları okumak için tıklayınız: ATATÜRK

Kim kimdir konulu yazılarımız için lütfen tıklayınız: KİM KİMDİR?

Cümlede Anlam İle İlgili Tüm yazılara Ulaşmak İçin Tıklayınız: Cümlede Anlam Konuları

Sınav-Test-Deneme Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

TDH - KOLAY ERİŞİMİ Türkçe Göktürkçe Edebiyat Türkçe Adlar Tarih Kökenbilgisi Türk Lehçeleri Yazım Kılavuzu Türk Dünyası PDF-DOC Sınav-Deneme SÖZLÜKLERİMİZ

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ Dil Bilgisi Sıfatlar Belirteçler Anlam Bilgisi Kompozisyon İlgeçler Cümlede Anlam Nasıl yazılır? Bağlaçlar Paragrafta Anlam Noktalama İşaretleri Ünlemler Sözcükte Anlam Sözcük Bilgisi Eylemler Ses Bilgisi Yapım Ekleri Eylemsiler Yapı Bilgisi Adıllar Dil-Anlatım Yazım Bilgisi Adlar Edebiyat Anlatım Bozuklukları Ana Bet Atasözleri ve Deyimler TDH-Instagram Tivitır Feysbuk

Türk tarihi ile ilgili tüm yazılarımıza şuradan ulaşabilirsiniz: TÜRK TARİHİ

erkek bebek isimleri, türkçe erkek isimleri, anlamlı bebek isimleri, keşfedilmemiş isimler, bebek isimleri 2019, popüler erkek bebek isimleri 2019, değişik bebek isimleri, dini bebek isimleri,

Dil Bilgisi, Yazım Kuralları, Belirteçler, Zarflar, Anlam Bilgisi, Kompozisyon, İlgeçler, Edatlar, Cümlede Anlam, Nasıl yazılır, Bağlaçlar, Paragrafta Anlam, Noktalama İşaretleri, Ünlemler, Sözcükte Anlam, Sözcük Bilgisi, Eylemler, Fiiller, Ses Bilgisi, Yapım ekleri, Çekim Ekleri, Eylemsiler, Fiilimsiler, Yapı Bilgisi, Adıllar, zamirler, Dil ve Anlatım, Yazım Bilgisi, Adlar, İsimler, Edebiyat, Anlatım Bozuklukları, Ön Adlar, Sıfatlar, Sözlükler, pdf, doc, atasözleri, deyimler, Türkçe , Göktürkçe, Edebiyat, Türkçe Adlar, Tarih, Köken bilgisi, etimoloji, Lehçeler, Yazım Kılavuzu, Türk DünyasıTürkçe Adlar, Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Çocuk İsimleri, Bebek Adları, Bebek İsimleri

Öz Türkçe adlar, öz Türkçe isimler, öz Türkçe erkek adları, öz Türkçe kadın adları, Göktürk isimleri, Türk isimleri listesi, Sözlük, Türkçe sözlük, öz Türkçe adlar, öz Türkçe isimler, öz Türkçe erkek adları, öz Türkçe kadın adları, Göktürk isimleri,


Türk isimleri listesi, güzel öz türkçe isimler, türkçe adlar konusu, ülkücü isimler, eski kadin isimleri, göktürk prenslerinin isimleri, türk savaşçı isimleri, eski türk isimleri erkek, değişik bebek isimleri, modern bebek isimleri, dini bebek isimleri, eski türk isimleri kadın, en son çıkan isimler, tarihi türk isimleri, modern bebek isimleri,

Eski osmanlı isimleri, tarihi türk isimleri, eski isimler erkek, türk isimleri listesi, oğuzlarda erkek isimleri, türk savaşçı isimleri, türk isimleri erkek, türk isimleri listesi, ülkücü isimler, türk savaşçı isimleri, türk hükümdar isimleri, güzel öz türkçe isimler, eski kadin isimleri, oğuzlarda erkek isimleri

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 17:10
YORUM EKLE