Ç Harfiyle başlayan Türkçe Adlar, Ç Harfiyle başlayan Türkçe İsimler, Ç Harfiyle başlayan Türkçe isimler

Ç Harfiyle başlayan Türkçe Adlar Ç Harfiyle başlayan Türkçe İsimler

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Çaba

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gayret, enerji > Kökeni: Türkçe

Çabacı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gayretli, enerjik > Kökeni: Türkçe

Çabak (çaba)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. çabuk, çevik 2. küçük bir göl balığı türü > Kökeni: Türkçe

Çabar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Çapar, davranır 2. Ulak, kurye, elçi > Kökeni: Türkçe

Çabuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Çapuk) Çapan, çaba gösteren, çabalayan > Kökeni: Türkçe

Çaça

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Savaş baltası 2. Gemici 3. Çiçi, çiçik > Kökeni: Türkçe

Çaçlı Hanım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ev Tanrıçası Evi ve aileyi korur > Kökeni: Türkçe

Çagavun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bal arısı > Kökeni: Türkçe

Çağ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Zaman, vakit 2. Devir, devran 3. Su sesi, şırıltı > Kökeni: Türkçe

Çağa

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yavru çocuk > Kökeni: Türkçe

Çağan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bayram, eğlence 2. Şimşek 3. Gürz, çakan 4. Beyaza kaçan beyazımsı > Kökeni: Türkçe

Çağan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Şimşek. Bayram > Kökeni: Türkçe

Çağanak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çalgı, enstrüman > Kökeni: Türkçe

Çağaş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kırlangıç > Kökeni: Türkçe

Çağatay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çağ+atay 1. çağının en ünlüsü 2. çağdaş, çağının ilerisinde > Kökeni: Türkçe

Çağatay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çağın en ünlüsü. Cengiz Han'ın oğullarından > Kökeni: Türkçe

Çağdaş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çağın insanı, aynı çağda yaşayan kişiler > Kökeni: Türkçe

Çağdaş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Modern. Aynı çağda yaşayanlar. Çağa uygun > Kökeni: Türkçe

Çağıl

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Su sesi 2. Çakıl taşı > Kökeni: Türkçe

Çağıldak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çağlayan, şelale > Kökeni: Türkçe

Çağıltı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Su sesi, suyun taş ve kayalara çarparken çıkarttığı ses > Kökeni: Türkçe

Çağın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Şimşek, çakın 2. Gürz, topuz > Kökeni: Türkçe

Çağır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çağırı, çağrı > Kökeni: Türkçe

Çağırgan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çağıran, davetkar > Kökeni: Türkçe

Çağla

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Namuslu, dürüst 2. Erik türlerinden bir yemiş > Kökeni: Türkçe

Çağla

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Badem, kayısı, erik gibi çekirdekli yemişlerin ham durumu > Kökeni: Türkçe

Çağlak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Namuslu, dürüst 2. Çağlayan, şelale > Kökeni: Türkçe

Çağlar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Şelale, çağlayan > Kökeni: Türkçe

Çağlar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Şelale > Kökeni: Türkçe

Çağlasun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dürüst > Kökeni: Türkçe

Çağlasun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dürüst > Kökeni: Türkçe

Çağlav

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dürüst > Kökeni: Türkçe

Çağlayan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Şelale > Kökeni: Türkçe

Çağlayan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Şelale > Kökeni: Türkçe

Çağlayık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Şelale > Kökeni: Türkçe

Çağlı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Dürüst 2. Yakışıklı, güzel > Kökeni: Türkçe

Çağlın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Meşhur ve liyakat sahibi > Kökeni: Türkçe

Çağrı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Mesaj, davet 2. Doğan kuşu, doğanın bir çeşidi > Kökeni: Türkçe

Çağrı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Davet. Bir doğan türü > Kökeni: Türkçe

Çağruk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Katı, sert > Kökeni: Türkçe

Çaka

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Savaş baltası 2. Çakı 3. Fiyaka, çalım, gösteriş > Kökeni: Türkçe

Çaka

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Savaş baltası > Kökeni: Türkçe

Çaka bey

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İlk Türk denizcisi > Kökeni: Türkçe

Çakaloz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Fener 2. İlkel bir top silahı (Top mermisi yerine çakıl taşı atan) > Kökeni: Türkçe

Çakan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Gürz, topuz 2. Şimşek > Kökeni: Türkçe

Çakar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Deniz feneri 2. Gürz > Kökeni: Türkçe

Çakı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kesici, yontucu küçük bıçak > Kökeni: Türkçe

Çakıcı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Çakma eyleminde bulunan 2. Çakı ustası > Kökeni: Türkçe

Çakıl

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çakıl taşı > Kökeni: Türkçe

Çakın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Şimşek 2. Kıvılcım > Kökeni: Türkçe

Çakır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Doğan türü bir avcı kuş 2. Gürz 3. Şarap, içki > Kökeni: Türkçe

Çakır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir doğan türü. Gürz. Mavimsi renk > Kökeni: Türkçe

Çakırca

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Doğan türü bir avcı kuş > Kökeni: Türkçe

Çakırcı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Eskiden saraylarda, özel olarak doğan terbiyeciliği yapanlara verilen bir sıfat > Kökeni: Türkçe

Çakmak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: .Çak kökünden türeyen, vurmak, kesmek, bölmek eylemi için kullanılan bir sözcük > Kökeni: Türkçe

Çakmur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tutumlu, eli sıkı > Kökeni: Türkçe

Çaktu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İri yapılı, gösterişli > Kökeni: Türkçe

Çal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kılıç darbesi, darbe, vuruş > Kökeni: Türkçe

Çalap

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ulu ruh, Kadiri mutlak (Eski dönem Tanrı sıfatlarından) > Kökeni: Türkçe

Çalgar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çalıcı, vurucu > Kökeni: Türkçe

Çalgıçay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Taştan yapılmış el değirmeni > Kökeni: Türkçe

Çalık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Silahşör, iyi kılıç kullanan 2. Çelik 3. Mesaj, haber 4. Haşarı, yaramaz > Kökeni: Türkçe

Çalım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Gösteriş, fiyaka, kurum 2. Kılıcın keskin tarafı > Kökeni: Türkçe

Çalımlu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gösterişli, çekici > Kökeni: Türkçe

Çalın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çiğ, jale > Kökeni: Türkçe

Çalış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Azim, ceht > Kökeni: Türkçe

Çalışgan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çalışkan, işgüzar > Kökeni: Türkçe

Çalkara

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Doğan türü bir avcı kuş > Kökeni: Türkçe

Çalkın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Darbeci, hamleci, vurucu > Kökeni: Türkçe

Çalma

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Maden üzerine yapılmış oyma, işleme ÇALMAN > Kökeni: Türkçe

Çaluk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çalık > Kökeni: Türkçe

Çam

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir ağaç türü > Kökeni: Türkçe

Çamur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sazlık, bataklık > Kökeni: Türkçe

Çanayaz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Berrak, billur > Kökeni: Türkçe

Çandar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Karışık, karma > Kökeni: Türkçe

Çandır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Karışık > Kökeni: Türkçe

Çanga

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Soylu 2. Pençe > Kökeni: Türkçe

Çangal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Çok sık ağaçlı bölge 2. Budaklı ağaç > Kökeni: Türkçe

Çapan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ulak, haberci 2. Enerjik, . Çalışkan 3. İş elbisesi, eski giysi > Kökeni: Türkçe

Çapar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Enerjik, çalışkan 2. Giysi 3. Saldırgan 4. Ulak, haberci > Kökeni: Türkçe

Çapgın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Enerjik, koşan, ardından giden > Kökeni: Türkçe

Çapgur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tufan, afet, deprem > Kökeni: Türkçe

Çapın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Atak, hücum, savlet > Kökeni: Türkçe

Çapıtgan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Saldıran, saldırgan > Kökeni: Türkçe

Çaplan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir şahin türü > Kökeni: Türkçe

Çaplı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Şahin türü bir avcı kuş > Kökeni: Türkçe

Çaptı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Koşan, seğirten > Kökeni: Türkçe

Çaptuğ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ünlü, çok tanınan > Kökeni: Türkçe

Çapul

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Çapmak kökünden, vuran, saldıran, alıp götüren vb. eylemlerin tümü. 2. Yağmalamak. > Kökeni: Türkçe

Çardu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cinli, perili > Kökeni: Türkçe

Çarmagun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Görevli, görevlendirilmiş, emir almış > Kökeni: Türkçe

Çaşka

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sabi, bebek, yavru > Kökeni: Türkçe

Çaşut

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Haberci, muhbir, ajan > Kökeni: Türkçe

Çat

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yansıma, yayılma, ün > Kökeni: Türkçe

Çatak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çatal, çatallı, iki kollu değnek > Kökeni: Türkçe

Çatal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İki kollu, iki kola ayrılmış nesne > Kökeni: Türkçe

Çatgal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yüksek dağlık bölge 2. Çatal > Kökeni: Türkçe

Çatık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çatılmış, tersleşmiş > Kökeni: Türkçe

Çatlı (ğ)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ünlü, tanınmış 2. Gözü kara, cesur > Kökeni: Türkçe

Çatuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bıçak sapı yapılan bir ağaç türü > Kökeni: Türkçe

Çav

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ün, şöhret, yansıma, duyuru, bildiri > Kökeni: Türkçe

Çava

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ünlü, tanınmış > Kökeni: Türkçe

Çavaş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ünlü, tanınmış > Kökeni: Türkçe

Çavlak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çağlayan, şelale > Kökeni: Türkçe

Çavlan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çağlayan > Kökeni: Türkçe

Çavlı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ünlü, meşhur 2. Doğan yavrusu > Kökeni: Türkçe

Çavudur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İyi üne ve şöhrete sahip olan > Kökeni: Türkçe

Çavunt

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ün, şöhret > Kökeni: Türkçe

Çavuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bilgi veren, bilgi götüren, bilgi dağıtan (Çav kökünden) > Kökeni: Türkçe

Çavuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Askeri bir rütbe > Kökeni: Türkçe

Çavut

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Duvar, sütun > Kökeni: Türkçe

Çay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dere, ırmak > Kökeni: Türkçe

Çayan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Dövülmemiş, dökme demir 2. İşlenmemiş ham demir > Kökeni: Türkçe

Çayan (Şayan) Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gökyüzü Tanrısı Yeryüzünün düzenini sağlar > Kökeni: Türkçe

Çaylak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kuyruğu uzun ve çatallı bir avcı kuş > Kökeni: Türkçe

Çaylan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Dere kenarı 2. Çağlayan > Kökeni: Türkçe

Çeber

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Usta, mahir 2. Hoş, latif > Kökeni: Türkçe

Çebi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Çepi, çepni) 1. Sert bakışlı 2. Usta eli yatkın, yetenekli 3. Cebe, çebe, silah > Kökeni: Türkçe

Çeken

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cazip, cazibe, çekicilik > Kökeni: Türkçe

Çekim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cazibe, çekicilik > Kökeni: Türkçe

Çekimlü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çekimli, cazibeli > Kökeni: Türkçe

Çekli

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Armağan, hediye, düğün hediyesi > Kökeni: Türkçe

Çekmergen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Nişancı, iyi vuruş yapan, silahşör > Kökeni: Türkçe

Çelek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bülbül, güzel öten bir kuş > Kökeni: Türkçe

Çelen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Becerikli, çalışkan 2. Fettan, yanıltıcı > Kökeni: Türkçe

Çelik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Çelük, çuluk) Gücü arttırılmış sert demir > Kökeni: Türkçe

Çelik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gücü artırılmış sert demir > Kökeni: Türkçe

Çelikten

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çelik parçası > Kökeni: Türkçe

Çelim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Beden, endam, gösteriş > Kökeni: Türkçe

Çelme

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Çalma 2. Başa örtülen bez (Bandana) > Kökeni: Türkçe

Çengin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gösterişli, dikkat çekici > Kökeni: Türkçe

Çengiz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Deniz > Kökeni: Türkçe

Çengşi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mucize, olağanüstülük > Kökeni: Türkçe

Çepen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hatip, iyi konuşan, güzel söz söyleyen > Kökeni: Türkçe

Çerçi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ulak, haber, bildiri ulaştıran kişi > Kökeni: Türkçe

Çeri (ğ)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Asker, savaşçı, toplanarak bir araya gelmiş erat > Kökeni: Türkçe

Çetin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sert, inatçı. Sarp, engelli. Çözümlenmesi güç > Kökeni: Türkçe

Çeven

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çevre, muhit > Kökeni: Türkçe

Çevgen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cirit, değnek > Kökeni: Türkçe

Çevri

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çeviri, girdap, anafor ÇEVRİM > Kökeni: Türkçe

Çıdam

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dayanıklılık, metanet > Kökeni: Türkçe

Çıdamlı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Metin, dayanıklı > Kökeni: Türkçe

Çıdık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güç, dayanıklılık > Kökeni: Türkçe

Çıgay (çığay)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Fakir, varlıksız 2. Kurt yüzlü, kurt bakışlı > Kökeni: Türkçe

Çığ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Su damlası, kırağı 2. Kar yığını, kar topu > Kökeni: Türkçe

Çığal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Omuz, omuz başı > Kökeni: Türkçe

Çığın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çıkın, bohça > Kökeni: Türkçe

Çığır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Çağ, devir 2. Çığın açtığı yol 3. Dar yol, patika > Kökeni: Türkçe

Çığla

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Saf, halis > Kökeni: Türkçe

Çığlan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Saf, halis > Kökeni: Türkçe

Çığrı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Felek 2. Melodi > Kökeni: Türkçe

Çıkan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Kaynak, kaynarca 2. Yeğen, hala çocuğu > Kökeni: Türkçe

Çıkmak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Çıkma eylemi 2. Kaynak 3. Çakmak > Kökeni: Türkçe

Çıldım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Seri. Hızlı, enerjik > Kökeni: Türkçe

Çımrın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Aktif, faal > Kökeni: Türkçe

Çın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Çin, çine) sağlam, dayanıklı, güvenilir > Kökeni: Türkçe

Çınak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sevap, hayır 2. Güvenilir, sadık > Kökeni: Türkçe

Çından

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sandal ağacı > Kökeni: Türkçe

Çıngay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Özü, sözü bir, sözüne güvenilir > Kökeni: Türkçe

Çıngılıç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çın (sağlam, dayanıklı) Kılıç > Kökeni: Türkçe

Çıngır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Kopuza benzeyen bir saz 2. Çıngırak > Kökeni: Türkçe

Çıntay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Soylu, güvenilir > Kökeni: Türkçe

Çıray

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yüz, eda, çehre > Kökeni: Türkçe

Çırganış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Zevk, haz, tat > Kökeni: Türkçe

Çıtırkı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Işık, nur, ziya > Kökeni: Türkçe

Çibek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Atmaca türü bir avcı kuş > Kökeni: Türkçe

Çiçek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Gül, gül çiçeği 2. Cici, cicik > Kökeni: Türkçe

Çiçek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güzel kokulu renkli bitki > Kökeni: Türkçe

Çiçikağan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çiçi+kağan Hun Kağanı (Ulusçuluğu, devlet siyasetine sokan ve bunun savaşını veren kişi) > Kökeni: Türkçe

Çigan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yoksul, fakir > Kökeni: Türkçe

Çigen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gayretli > Kökeni: Türkçe

Çigendik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gayretli, çalışkan > Kökeni: Türkçe

Çiger

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Gayret, azim 2. Çökertiş, çökertme > Kökeni: Türkçe

Çigermiş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çökertmiş, düşmanı bozguna uğratmış > Kökeni: Türkçe

Çigil

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Olgun, gelişmiş, olmuş > Kökeni: Türkçe

Çigilvar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kısa ve küçük ok, özel ok > Kökeni: Türkçe

Çiğdem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yaban çiçeği, (Itır çiçeğinin Türkçesi) > Kökeni: Türkçe

Çiğdem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir tür çiçek > Kökeni: Türkçe

Çil

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dağ tavuğu > Kökeni: Türkçe

Çilde

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kış mevsiminin en soğuk dönemi > Kökeni: Türkçe

Çildu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hızlı, seri, çabuk > Kökeni: Türkçe

Çilen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Çığ 2. Jale 3. Bir dağ çiçeği > Kökeni: Türkçe

Çilenti

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çığ, jale > Kökeni: Türkçe

Çimçik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Saf, masum > Kökeni: Türkçe

Çine

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Çin) 1. Sadık, güvenilir 2. Öz, soy 3. Kurt, kurt yavrusu > Kökeni: Türkçe

Çinkay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sözüne güvenilir, özü sözü bir > Kökeni: Türkçe

Çipli

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Narin, ince yapılı > Kökeni: Türkçe

Çiray

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yüz, çehre, eda > Kökeni: Türkçe

Çisem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çiseleyen yağmur > Kökeni: Türkçe

Çisil

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İnce yağmur > Kökeni: Türkçe

Çit

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çizgi, sınır, limit > Kökeni: Türkçe

Çiter

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çit+Er (sınır muhafızı) > Kökeni: Türkçe

Çizgen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Saban izi, karasabanın tarlada açtığı yol > Kökeni: Türkçe

Çizim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Resim figürü > Kökeni: Türkçe

Çoban

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Elinde cop (değnek, sopa) olan 2. Muhtar, oba beyi > Kökeni: Türkçe

Çobar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Değnekli, değnek taşıyan > Kökeni: Türkçe

Çobayıkmış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gönül kırıcı, haşin > Kökeni: Türkçe

Çoga

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Vahşi hayvan > Kökeni: Türkçe

Çogay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yoğun, kesif > Kökeni: Türkçe

Çoğaş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Debdebe, şaşa 2. Vahşi hayvan yavrusu > Kökeni: Türkçe

Çoğonah (Çuğonah) Hanım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hastalık Tanrıçası İnsanları hasta eder > Kökeni: Türkçe

Çokan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Gürz, topuz 2. Hayvan yavrusu > Kökeni: Türkçe

Çokku Hanım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dilek Tanrısı Kendisinden dilek dilenir > Kökeni: Türkçe

Çoku

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Debdebe, şaşa 2. Bolluk, bereket > Kökeni: Türkçe

Çolak (çalak)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Silahşör, iyi kılıç çalan > Kökeni: Türkçe

Çolbanak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Uzak görüşlü 2. Törenin dışında kalan 3. Nikahsız ilişkiden doğan çocuk > Kökeni: Türkçe

Çoldu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bahşiş, ödül 2. Ganimet > Kökeni: Türkçe

Çolpan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Kuzey yıldızı 2. Uzak görüşlü 3. Tanıdık, bildik, aşina > Kökeni: Türkçe

Çolpan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çoban yıldızı. Venüs gezegeni > Kökeni: Türkçe

Çomak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İri ve yuvarlak değnek 2. Bir ucunda topuz bulunan sopa, silah 3. İnanmış, inançlı > Kökeni: Türkçe

Çomparaş (Çamparas) Hanım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uyku Tanrıçası Uyuyamayanlar kendisinden yardım ister > Kökeni: Türkçe

Çongar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gürültü, şamata, nara ÇOPUR > Kökeni: Türkçe

Çoppa Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ekin Tanrısı Ekinlerin bol olmasını sağlar > Kökeni: Türkçe

Çora

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Çura, çur) 1. Yer Tanrısı 2. Cin, peri 3. Ruh > Kökeni: Türkçe

Çoraman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cinli, perili > Kökeni: Türkçe

Çorlu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cinli, kötü ruhların etkisinde kalan kişi. Bu ad Kamcı (Şamanist) gelenekten gelen bir addır. Eskiden bunalımlı ve toplum tarafından hoş karşılanmayan kişiler için bu ad verilirdi ve bu kişiler kam ve baksılar tarafından tedavi edilmeye çalışılırdı.) > Kökeni: Türkçe

Çotak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kabza, kılıç kabzası > Kökeni: Türkçe

Çotur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kabza, kılıç kabzası > Kökeni: Türkçe

Çökermiş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çökertmiş, düşmanı bozmuş > Kökeni: Türkçe

Çöklü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Soylu, asil > Kökeni: Türkçe

Çökül

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Irmakların taşarak vadilere bıraktığı tortu > Kökeni: Türkçe

Çömçe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ağaçtan oyulmuş su kabı > Kökeni: Türkçe

Çözeli

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kıpçak, merkezden uzakta olan > Kökeni: Türkçe

Çözelti

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ayrılış, kopuş, firak > Kökeni: Türkçe

Çuban

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çoban, muhtar, obabaşı > Kökeni: Türkçe

Çuçu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Şair, şairane konuşan > Kökeni: Türkçe

Çuğa

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Çuka) 1. Yürekli, cesur 2. Arınmış, duru 3. Narin > Kökeni: Türkçe

Çuğay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Narin ve alımlı kız > Kökeni: Türkçe

Çuğoran (Çuğorağan) Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Şeytanların yöneticisidir İnsanları şeytan kılığına sokabilir > Kökeni: Türkçe

Çulçu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Serçe, Turgay kuşu > Kökeni: Türkçe

Çuluk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Çelik 2. Çalık, kılıç çalan 3. Aceleci, heyecanlı > Kökeni: Türkçe

Çuppakan Hanım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gök Tanrıçası Göklerin düzenini sağlar > Kökeni: Türkçe

Çuran

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ruhlarla ilgilenen > Kökeni: Türkçe

Çutur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kılıç kabzası > Kökeni: Türkçe

Çuvaş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sakin, rahat 2. Dindar, dünyaya değer vermez > Kökeni: Türkçe

Çücen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Akıllı, aklını kullanan > Kökeni: Türkçe

Çünük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çınar ağacı > Kökeni: Türkçe

Yorumlar (0)