D Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları, Türkçe İsimler

D Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları

D Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları, Türkçe İsimler, Türkçe Adlar ve Anlamları

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Daban Hatun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Demirci Tanrıçası Demirci Ocaklarını korur > Kökeni: Türkçe

Dadak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Değme, dokunma, tatma > Kökeni: Türkçe

Dadal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tat alan, sezen, farkına varan > Kökeni: Türkçe

Dağ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Tağ, tağ, tak, tav) Dağ. Genişlik, büyüklük, ululuk, heybet > Kökeni: Türkçe

Dağaça

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dağ gibi heybetli > Kökeni: Türkçe

Dağer

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kıymet, para, nafız > Kökeni: Türkçe

Dağhan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dağ tanrısı. Oğuz Kağan'ın altı oğlundam biri > Kökeni: Türkçe

Dakak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ucu ataşli ok > Kökeni: Türkçe

Dal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ayrı, bölünmüş 2. Saldırı, büyüme, yayılma 3. Batma, çıkma 4. Yalınlık, çıplaklık > Kökeni: Türkçe

Dalan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Koridor, dehliz > Kökeni: Türkçe

Dalaş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Döğüş, karşılıklı saldırı > Kökeni: Türkçe

Dalay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Talay) Genişlik, ululuk, sonsuzluk mecaz eden, asıl anlamı, büyük deniz, okyanus > Kökeni: Türkçe

Dalbay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Vasi, ardına sığınılan kişi 2. Çuhadan yapılmış şapka Kırgızlarda. 3. avcı kuşları yakalamak için, tuzaklara bağlanarak bırakılan küçük kuş. > Kökeni: Türkçe

Dalboy

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Vasi, ardına sığınılan kişi > Kökeni: Türkçe

Dalkılıç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dal+Kılıç Zırhsız ve korunmasız > Kökeni: Türkçe

Dalkıran

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kırıcı, ayırıcı > Kökeni: Türkçe

Damla

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Su damlası, tane > Kökeni: Türkçe

Damla

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Küçük su tanesi > Kökeni: Türkçe

Dana

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İnek yavrusu, iki yaşındaki genç inek > Kökeni: Türkçe

Danişman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Müşavir, bilgi ve tecrübesine danışılan kişi > Kökeni: Türkçe

Dansık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Tansık) Olağanüstü, fevkalade > Kökeni: Türkçe

Darga

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Vali, üst düzey, bürokrat > Kökeni: Türkçe

Dargun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Alıngan, kırılan, narin > Kökeni: Türkçe

Darı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bir tahıl türü 2. Sıkı, sıkıntı, zorluk > Kökeni: Türkçe

Darıca

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Darı gibi, darı niteliğinde Bereketli 2. Sıkı, sıkıcı, zorlu > Kökeni: Türkçe

Darsık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Öfkeli, hiddetli > Kökeni: Türkçe

Daruka

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Darga) Vali, yönetici, bürokrat > Kökeni: Türkçe

Darulgan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Alıngan, nazlı > Kökeni: Türkçe

Daşkı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Taşkı, taşmış, dışarı çıkmış, dışarıda olan > Kökeni: Türkçe

Dayak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Değnek, baston, dayanılan nesne > Kökeni: Türkçe

Dayan Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mağara Tanrısı Kâinat anlamında da kullanılır > Kökeni: Türkçe

Dayanç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Dayanak, destek, güven 2. Dayanma gücü tahammül > Kökeni: Türkçe

Dayangan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dayanıklı, metin > Kökeni: Türkçe

Dayangı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Köşe minderi > Kökeni: Türkçe

Dayar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hazır, hazırlıklı > Kökeni: Türkçe

Debret

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kımıldayış, devinim > Kökeni: Türkçe

Dede

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Anne ve babanın babası. Derviş, bilge > Kökeni: Türkçe

Dede korkut

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ünlü Türk bilgesi > Kökeni: Türkçe

Değerbilir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Değer+Bilir Kadirşinas, vefalı > Kökeni: Türkçe

Değerlü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Değerli, kıymetli > Kökeni: Türkçe

Değirmi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çevreli, yuvarlak, toparlak > Kökeni: Türkçe

Deli

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Usu gitmiş, azmış, dellenen, gözü kara, yiğit > Kökeni: Türkçe

Demir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Demir madeni > Kökeni: Türkçe

Demir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir maden türü. Timur adının değişmiş biçimi > Kökeni: Türkçe

Demirağ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Zırh, örgülü göğüslük Demir+Ağ > Kökeni: Türkçe

Demirden

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Demir parçası > Kökeni: Türkçe

Demirdöğen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Demir+Döğen Acı kuvvet sahibi > Kökeni: Türkçe

Demirgen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Demir, ham demir 2. Temren, okun ucundaki demir parçası > Kökeni: Türkçe

Demirhan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Demir+han Kamcı (Şamanist) gelenekte “maden Tanrısı” > Kökeni: Türkçe

Deneri.

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dikkat, itina > Kökeni: Türkçe

Dengizik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Denizcik, küçük deniz, göl > Kökeni: Türkçe

Deniz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Deniz, büyük göl > Kökeni: Türkçe

Deniz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Büyük su kütlesi > Kökeni: Türkçe

Denizhan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Oğuz Kağan'ın altı oğlundan biri > Kökeni: Türkçe

Denli

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Edepli, terbiyeli > Kökeni: Türkçe

Depegen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tekmeleyen, iyi tekme atan > Kökeni: Türkçe

Deprem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Zelzele, sarsılma, kımıldama > Kökeni: Türkçe

Deren

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Derleyen, toplayan > Kökeni: Türkçe

Derin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Derinlik. Olgunluk, bilgelik > Kökeni: Türkçe

Derin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yüzeyi tabandan uzak olan > Kökeni: Türkçe

Dermek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dirilik, canlılık, bir arada tutmak > Kökeni: Türkçe

Dernek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Eğlence, toy, birliktelik > Kökeni: Türkçe

Devin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hareket, kımıldanış, davranış > Kökeni: Türkçe

Devrim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Devirme, yıkma, devirip yerine geçme, .ihtilal > Kökeni: Türkçe

Devrim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yıkma. İhtilal > Kökeni: Türkçe

Deyim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Söyleniş, darbımesel > Kökeni: Türkçe

Deyiş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Söyleyiş, şiirsel anlatım, ozan dili > Kökeni: Türkçe

Dıvrak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yakışıklı, alımlı, civan > Kökeni: Türkçe

Dibek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ağaçtan oyulmuş büyük havan 2. Yayık ağaç > Kökeni: Türkçe

Dik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yükseklik, yükseliş 2. Kararlılık, yıkılmazlık, caymazlık 3. İnat > Kökeni: Türkçe

Dikeç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sütun, dikil, dikilmiş > Kökeni: Türkçe

Dikmen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İnatçı, kararlı > Kökeni: Türkçe

Dilek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dil ile istenen, dile getirilen istek, arzu, murat, dilek > Kökeni: Türkçe

Dilek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İstek, istenen şey > Kökeni: Türkçe

Diler

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dileyen, dileyici > Kökeni: Türkçe

Dilim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kesik, bölüm, bölünmüş, biçimlenmiş > Kökeni: Türkçe

Dinç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Zinde, sağlam, dirençli > Kökeni: Türkçe

Dinç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Zinde, sağlam > Kökeni: Türkçe

Dinçer

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sağlam er > Kökeni: Türkçe

Dinler

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Terbiyeli, munis, muti > Kökeni: Türkçe

Dip

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Baht, talih > Kökeni: Türkçe

Dipçin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bahtı açık 2. Sağlam, dayanıklı > Kökeni: Türkçe

Direk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Dirilik, sağlamlık, ayakta kalmak 2. Temel, dayanak 3. Vezir, bakan > Kökeni: Türkçe

Diren

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Direnç, karşı koyuş, dirilik > Kökeni: Türkçe

Direnç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Direnme gücü > Kökeni: Türkçe

Direngeç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Destek, dayanak > Kökeni: Türkçe

Dirgen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Dirilik, 2. Harmanda kullanılan demir çatal > Kökeni: Türkçe

Diri

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (diri, dirik, Tiri, tirik) Can, ruh, canlılık, canlı > Kökeni: Türkçe

Diril

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Can, ruh, tin > Kökeni: Türkçe

Dirim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yaşam, sağlık, canlılık > Kökeni: Türkçe

Dirlig

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yaşam, hayat > Kökeni: Türkçe

Dirse

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Derse, söylerse, konuşkan > Kökeni: Türkçe

Dizik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (dizi) Kolye, takı > Kökeni: Türkçe

Dizlek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hazır cevap, konuşkan > Kökeni: Türkçe

Dodurga

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Dolgun, doyumlu 2. Doyuran, doyurucu 3. Açık, net, berrak > Kökeni: Türkçe

Doğa

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Tabiat, doğallık, ortaya çıkış 2. Huy, yaradılış, fıtrat > Kökeni: Türkçe

Doğa

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tabiat > Kökeni: Türkçe

Doğan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Soylu bir av kuşu 2. Doğmuş, olmuş, ortaya çıkan > Kökeni: Türkçe

Doğan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yırtıcı bir kuş > Kökeni: Türkçe

DOĞRU

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dürüst, yalansız, sözüne güvenilen > Kökeni: Türkçe

Doğrul

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Doğruluk, dürüstlük 2. Ayakta duran, dirençli > Kökeni: Türkçe

Doğu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güneşin doğuş yönü > Kökeni: Türkçe

Doğu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güneşin doğuş yönü > Kökeni: Türkçe

Doğuç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Doğuş, doğma, ortaya çıkış > Kökeni: Türkçe

Doğudan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Doğulu, doğu yönünden gelen > Kökeni: Türkçe

Doğukan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Doğu illerinin kağanı > Kökeni: Türkçe

Doğuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Doğma, ortaya çıkış > Kökeni: Türkçe

Doğuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Doğma, ortaya çıkma > Kökeni: Türkçe

Dokunak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dokunuş, değiş, Ağır, mahsun, yürek sızlatan, yüreğe dokunan > Kökeni: Türkçe

Dokunç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dokunak, hüzün > Kökeni: Türkçe

Dokuz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dokuz sayısı, Türklerin en çok eskilerden beri uğurlu sayılarındandır > Kökeni: Türkçe

Dokuz arka

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dokuz+Arka (.Eski dönemlerde soyluluk gösterme ve belli etmesi açısından, bir kişininbabasından itibaren geriye doğru dokuz atasının sayılıp açıklanması.) > Kökeni: Türkçe

Dolandı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dolanan, gezgin > Kökeni: Türkçe

Dolu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bilgin, tecrübeli, öğretmen 2. Bütün, tam, eksiksiz 3, Kamcı (Şamanist) gelenekte ve Alevi-Bektaşi gelenekte içki, şarap 4. Kısa süren, iri taneli yağmur > Kökeni: Türkçe

Dolun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tam, bütün, eksiksiz.Yakut Türklerinin eski bereket Tanrılarından > Kökeni: Türkçe

Dolunay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ayın on dördü, ayın en güzel hali DOMANİÇ > Kökeni: Türkçe

Dolunay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ayın bütün olarak ve parlak göründüğü dönemi > Kökeni: Türkçe

Domurcuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gül, tomurcuk > Kökeni: Türkçe

Donat

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Giyim, kuşam, zenginlik, cömertlik > Kökeni: Türkçe

Donatmış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Giydirip, kuşatmış, sevindirmiş, cömertlik göstermiş > Kökeni: Türkçe

Donatur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cömert, eli açık, bağışlayıcı > Kökeni: Türkçe

Donsuz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çıplak, fakir, varlıksız > Kökeni: Türkçe

Dora

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Doruk, zirve, şahika > Kökeni: Türkçe

Doran

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Duran) Diri, canlı, yaşayan > Kökeni: Türkçe

Doru

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Doruk, zirve 2. Kara ile kızıl arası renk (At rengi) > Kökeni: Türkçe

Doruk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Zirve, uç, şahika > Kökeni: Türkçe

Doruk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: En yüksek, zirve > Kökeni: Türkçe

Doymaduk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Doyumsuz, sevilmeye doymayan, doyulmayan > Kökeni: Türkçe

Doyum

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Doymak, tatmin 2. Ganimet, bereket > Kökeni: Türkçe

Doyuran

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cömert, hayır sahibi, iyiliksever > Kökeni: Türkçe

Döğen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Dövüşçü, döven 2. Ekin saplarını ezmeye yarayan, altında çakmaktaşı bulunan geniş tahta > Kökeni: Türkçe

Döğer

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Döver 2. Değer, kıymet 3. Kalın, enli bir ağaç > Kökeni: Türkçe

Döğerli

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Değerli > Kökeni: Türkçe

Döğüş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dövüş, savaş, kavga > Kökeni: Türkçe

Döğüşgen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kavgacı, savaşçı > Kökeni: Türkçe

Dökümhan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Böküm+Han 1. Dökmekten döküm 2. Düğüm, bağ > Kökeni: Türkçe

Dölek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Çok döl veren 2. Koyunun kuzuladığı yer 3. İtibarlı, saygıdeğer, maharetli > Kökeni: Türkçe

Dölen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Muti, sevgi gösteren > Kökeni: Türkçe

Dönder

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Döne, döndü gibi “dönmek” fiilinden türetilmiş, çocukları ölen ailelerin, yeni çocukları olduğunda kullandıkları adlardan. > Kökeni: Türkçe

Döndü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dönüş yapan (Reenkarnasyon) çocukları ölen ailelerin verdiği adlardan > Kökeni: Türkçe

Döndü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Evlenmemiş kız. Erkekten sonra doğan ilk kız çocuğu > Kökeni: Türkçe

Döne

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Karşı ziyarette bulunma > Kökeni: Türkçe

Döngel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Saat > Kökeni: Türkçe

Döngü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dönüşüm, başa dönüş > Kökeni: Türkçe

Döngün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dargın, gönlü kırık > Kökeni: Türkçe

Dönmez

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kararlı, cesur, azimli > Kökeni: Türkçe

Dönüş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dönme işi > Kökeni: Türkçe

Duguy Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Haberci Tanrısı Tanrıların haberlerini insanlara getirir > Kökeni: Türkçe

Dulak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dolu, olgun, tecrübeli > Kökeni: Türkçe

Duman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sis, kırağı 2. Ateşten çıkan gaz > Kökeni: Türkçe

Dumlu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Dumanlı, sisli bölge 2. Soğuk ve ayaz alan yer > Kökeni: Türkçe

Dumrul

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Okun sivri ucu 2. Başı dumanlı, efkarlı > Kökeni: Türkçe

Dumrul

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Okun sivri ucu > Kökeni: Türkçe

Dun Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yağ Tanrısı Tereyağını insanlara o armağan etmiştir > Kökeni: Türkçe

Dura

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Durak) 1. Yaşam, hayat 2. Sağlamlık, dayanıklılık, kalıcılık 3. Ev, yaşanılan yer, barınak. > Kökeni: Türkçe

Durak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Dura) Yaşam, hayat > Kökeni: Türkçe

Duran

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Turan) Durucu, kalıcı, yaşayan, canlı > Kökeni: Türkçe

Duran

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yaşayan, var olan > Kökeni: Türkçe

Durcu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Durucu, kalıcı canlı > Kökeni: Türkçe

Durdu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Duran, kalıcı, canlı, yaşayan 2. Yaşam, hayat > Kökeni: Türkçe

Durdu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yaşayan, var olan > Kökeni: Türkçe

Durgaç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Durak, durulan, yaşanılan yer > Kökeni: Türkçe

Durgun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Durulmuş, süzülmüş, arınmış 2. Sakin, sükuna ermiş, kendi halinde > Kökeni: Türkçe

Durmuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Duran, yaşayan, canlı 2. Yaşam, hayat > Kökeni: Türkçe

Durmuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yaşayan, var olan > Kökeni: Türkçe

Dursun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Durması, yaşaması istenen > Kökeni: Türkçe

Dursun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Durması istenen > Kökeni: Türkçe

Duru

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Saf, sade, berrak 2. Duran, durgun > Kökeni: Türkçe

Duru

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Temiz, berrak > Kökeni: Türkçe

Duruk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Duru, durucu > Kökeni: Türkçe

Durul

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sükun bulmak, huzura kavuşmak 2. Günahsızlık, arınmışlık > Kökeni: Türkçe

Durulca

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Masum, günahsız > Kökeni: Türkçe

Durulmaz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Afacan, yaramaz > Kökeni: Türkçe

Durulmuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tatminkar, sakin > Kökeni: Türkçe

Durum

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yaşam, hayat, süreğenlik, duruş > Kökeni: Türkçe

Duva

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Düve) > Kökeni: Türkçe

Duvak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Örtül kapanmış, gelin başı > Kökeni: Türkçe

Duvan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Doğan) > Kökeni: Türkçe

Duyan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Duyucu, hissedici > Kökeni: Türkçe

Duyar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Duyarlı, hisli, duygulu > Kökeni: Türkçe

Duyarı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Duyarlılık, hislilik > Kökeni: Türkçe

Duygu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: His, duyum > Kökeni: Türkçe

Duygu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: His > Kökeni: Türkçe

Duyuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Duyum, hissediş, duyarlılık > Kökeni: Türkçe

Duyuşan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Duyan, hisseden > Kökeni: Türkçe

Düğün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Töğün, Toygün) Toy günü, yemekli eğlence > Kökeni: Türkçe

Dülen Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Işık Tanrısı Gökyüzü ışıklarını “aurora” ortaya çıkarır > Kökeni: Türkçe

Düş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Rüya, aniden ortaya çıkış > Kökeni: Türkçe

Düşelge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Pay, hisse > Kökeni: Türkçe

Düşerge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Miras, pay > Kökeni: Türkçe

Düşüngü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Düşünerek üzülme, kafaya takma, üzülme, teessür > Kökeni: Türkçe

Düve

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Genç inek, dananın büyüğü 2. Döven, dövüşçü, düveci > Kökeni: Türkçe

Düvehan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Düve+han > Kökeni: Türkçe

Düven

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Döven) > Kökeni: Türkçe

Düyeci

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dövüşçü, döğüşçü > Kökeni: Türkçe

Düz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Tüz) 1. Doğru, doğruluk, gerçek 2. Soy, kök, döl 3. Kural, kaide > Kökeni: Türkçe

Düze

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Düzen, üslup, tarz > Kökeni: Türkçe

Düzen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kural, kurallar bütünü > Kökeni: Türkçe

Düzge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Süs, makyaj > Kökeni: Türkçe

Düzgün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Düzülü, düzenli, muntazam 2. Gidişat, teamül > Kökeni: Türkçe

Yorumlar (0)