D Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları, Türkçe İsimler

D Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları, Türkçe İsimler, Türkçe Adlar ve Anlamları

D Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları, Türkçe İsimler

D Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları, Türkçe İsimler, Türkçe Adlar ve Anlamları

D Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları, Türkçe İsimler

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Daban Hatun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Demirci Tanrıçası Demirci Ocaklarını korur > Kökeni: Türkçe

Dadak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Değme, dokunma, tatma > Kökeni: Türkçe

Dadal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tat alan, sezen, farkına varan > Kökeni: Türkçe

Dağ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Tağ, tağ, tak, tav) Dağ. Genişlik, büyüklük, ululuk, heybet > Kökeni: Türkçe

Dağaça

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dağ gibi heybetli > Kökeni: Türkçe

Dağer

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kıymet, para, nafız > Kökeni: Türkçe

Dağhan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dağ tanrısı. Oğuz Kağan'ın altı oğlundam biri > Kökeni: Türkçe

Dakak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ucu ataşli ok > Kökeni: Türkçe

Dal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ayrı, bölünmüş 2. Saldırı, büyüme, yayılma 3. Batma, çıkma 4. Yalınlık, çıplaklık > Kökeni: Türkçe

Dalan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Koridor, dehliz > Kökeni: Türkçe

Dalaş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Döğüş, karşılıklı saldırı > Kökeni: Türkçe

Dalay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Talay) Genişlik, ululuk, sonsuzluk mecaz eden, asıl anlamı, büyük deniz, okyanus > Kökeni: Türkçe

Dalbay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Vasi, ardına sığınılan kişi 2. Çuhadan yapılmış şapka Kırgızlarda. 3. avcı kuşları yakalamak için, tuzaklara bağlanarak bırakılan küçük kuş. > Kökeni: Türkçe

Dalboy

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Vasi, ardına sığınılan kişi > Kökeni: Türkçe

Dalkılıç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dal+Kılıç Zırhsız ve korunmasız > Kökeni: Türkçe

Dalkıran

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kırıcı, ayırıcı > Kökeni: Türkçe

Damla

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Su damlası, tane > Kökeni: Türkçe

Damla

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Küçük su tanesi > Kökeni: Türkçe

Dana

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İnek yavrusu, iki yaşındaki genç inek > Kökeni: Türkçe

Danişman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Müşavir, bilgi ve tecrübesine danışılan kişi > Kökeni: Türkçe

Dansık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Tansık) Olağanüstü, fevkalade > Kökeni: Türkçe

Darga

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Vali, üst düzey, bürokrat > Kökeni: Türkçe

Dargun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Alıngan, kırılan, narin > Kökeni: Türkçe

Darı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bir tahıl türü 2. Sıkı, sıkıntı, zorluk > Kökeni: Türkçe

Darıca

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Darı gibi, darı niteliğinde Bereketli 2. Sıkı, sıkıcı, zorlu > Kökeni: Türkçe

Darsık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Öfkeli, hiddetli > Kökeni: Türkçe

Daruka

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Darga) Vali, yönetici, bürokrat > Kökeni: Türkçe

Darulgan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Alıngan, nazlı > Kökeni: Türkçe

Daşkı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Taşkı, taşmış, dışarı çıkmış, dışarıda olan > Kökeni: Türkçe

Dayak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Değnek, baston, dayanılan nesne > Kökeni: Türkçe

Dayan Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mağara Tanrısı Kâinat anlamında da kullanılır > Kökeni: Türkçe

Dayanç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Dayanak, destek, güven 2. Dayanma gücü tahammül > Kökeni: Türkçe

Dayangan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dayanıklı, metin > Kökeni: Türkçe

Dayangı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Köşe minderi > Kökeni: Türkçe

Dayar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hazır, hazırlıklı > Kökeni: Türkçe

Debret

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kımıldayış, devinim > Kökeni: Türkçe

Dede

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Anne ve babanın babası. Derviş, bilge > Kökeni: Türkçe

Dede korkut

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ünlü Türk bilgesi > Kökeni: Türkçe

Değerbilir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Değer+Bilir Kadirşinas, vefalı > Kökeni: Türkçe

Değerlü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Değerli, kıymetli > Kökeni: Türkçe

Değirmi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çevreli, yuvarlak, toparlak > Kökeni: Türkçe

Deli

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Usu gitmiş, azmış, dellenen, gözü kara, yiğit > Kökeni: Türkçe

Demir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Demir madeni > Kökeni: Türkçe

Demir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir maden türü. Timur adının değişmiş biçimi > Kökeni: Türkçe

Demirağ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Zırh, örgülü göğüslük Demir+Ağ > Kökeni: Türkçe

Demirden

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Demir parçası > Kökeni: Türkçe

Demirdöğen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Demir+Döğen Acı kuvvet sahibi > Kökeni: Türkçe

Demirgen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Demir, ham demir 2. Temren, okun ucundaki demir parçası > Kökeni: Türkçe

Demirhan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Demir+han Kamcı (Şamanist) gelenekte “maden Tanrısı” > Kökeni: Türkçe

Deneri.

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dikkat, itina > Kökeni: Türkçe

Dengizik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Denizcik, küçük deniz, göl > Kökeni: Türkçe

Deniz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Deniz, büyük göl > Kökeni: Türkçe

Deniz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Büyük su kütlesi > Kökeni: Türkçe

Denizhan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Oğuz Kağan'ın altı oğlundan biri > Kökeni: Türkçe

Denli

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Edepli, terbiyeli > Kökeni: Türkçe

Depegen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tekmeleyen, iyi tekme atan > Kökeni: Türkçe

Deprem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Zelzele, sarsılma, kımıldama > Kökeni: Türkçe

Deren

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Derleyen, toplayan > Kökeni: Türkçe

Derin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Derinlik. Olgunluk, bilgelik > Kökeni: Türkçe

Derin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yüzeyi tabandan uzak olan > Kökeni: Türkçe

Dermek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dirilik, canlılık, bir arada tutmak > Kökeni: Türkçe

Dernek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Eğlence, toy, birliktelik > Kökeni: Türkçe

Devin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hareket, kımıldanış, davranış > Kökeni: Türkçe

Devrim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Devirme, yıkma, devirip yerine geçme, .ihtilal > Kökeni: Türkçe

Devrim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yıkma. İhtilal > Kökeni: Türkçe

Deyim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Söyleniş, darbımesel > Kökeni: Türkçe

Deyiş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Söyleyiş, şiirsel anlatım, ozan dili > Kökeni: Türkçe

Dıvrak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yakışıklı, alımlı, civan > Kökeni: Türkçe

Dibek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ağaçtan oyulmuş büyük havan 2. Yayık ağaç > Kökeni: Türkçe

Dik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yükseklik, yükseliş 2. Kararlılık, yıkılmazlık, caymazlık 3. İnat > Kökeni: Türkçe

Dikeç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sütun, dikil, dikilmiş > Kökeni: Türkçe

Dikmen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İnatçı, kararlı > Kökeni: Türkçe

Dilek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dil ile istenen, dile getirilen istek, arzu, murat, dilek > Kökeni: Türkçe

Dilek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İstek, istenen şey > Kökeni: Türkçe

Diler

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dileyen, dileyici > Kökeni: Türkçe

Dilim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kesik, bölüm, bölünmüş, biçimlenmiş > Kökeni: Türkçe

Dinç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Zinde, sağlam, dirençli > Kökeni: Türkçe

Dinç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Zinde, sağlam > Kökeni: Türkçe

Dinçer

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sağlam er > Kökeni: Türkçe

Dinler

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Terbiyeli, munis, muti > Kökeni: Türkçe

Dip

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Baht, talih > Kökeni: Türkçe

Dipçin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bahtı açık 2. Sağlam, dayanıklı > Kökeni: Türkçe

Direk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Dirilik, sağlamlık, ayakta kalmak 2. Temel, dayanak 3. Vezir, bakan > Kökeni: Türkçe

Diren

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Direnç, karşı koyuş, dirilik > Kökeni: Türkçe

Direnç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Direnme gücü > Kökeni: Türkçe

Direngeç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Destek, dayanak > Kökeni: Türkçe

Dirgen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Dirilik, 2. Harmanda kullanılan demir çatal > Kökeni: Türkçe

Diri

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (diri, dirik, Tiri, tirik) Can, ruh, canlılık, canlı > Kökeni: Türkçe

Diril

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Can, ruh, tin > Kökeni: Türkçe

Dirim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yaşam, sağlık, canlılık > Kökeni: Türkçe

Dirlig

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yaşam, hayat > Kökeni: Türkçe

Dirse

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Derse, söylerse, konuşkan > Kökeni: Türkçe

Dizik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (dizi) Kolye, takı > Kökeni: Türkçe

Dizlek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hazır cevap, konuşkan > Kökeni: Türkçe

Dodurga

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Dolgun, doyumlu 2. Doyuran, doyurucu 3. Açık, net, berrak > Kökeni: Türkçe

Doğa

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Tabiat, doğallık, ortaya çıkış 2. Huy, yaradılış, fıtrat > Kökeni: Türkçe

Doğa

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tabiat > Kökeni: Türkçe

Doğan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Soylu bir av kuşu 2. Doğmuş, olmuş, ortaya çıkan > Kökeni: Türkçe

Doğan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yırtıcı bir kuş > Kökeni: Türkçe

DOĞRU

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dürüst, yalansız, sözüne güvenilen > Kökeni: Türkçe

Doğrul

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Doğruluk, dürüstlük 2. Ayakta duran, dirençli > Kökeni: Türkçe

Doğu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güneşin doğuş yönü > Kökeni: Türkçe

Doğu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güneşin doğuş yönü > Kökeni: Türkçe

Doğuç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Doğuş, doğma, ortaya çıkış > Kökeni: Türkçe

Doğudan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Doğulu, doğu yönünden gelen > Kökeni: Türkçe

Doğukan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Doğu illerinin kağanı > Kökeni: Türkçe

Doğuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Doğma, ortaya çıkış > Kökeni: Türkçe

Doğuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Doğma, ortaya çıkma > Kökeni: Türkçe

Dokunak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dokunuş, değiş, Ağır, mahsun, yürek sızlatan, yüreğe dokunan > Kökeni: Türkçe

Dokunç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dokunak, hüzün > Kökeni: Türkçe

Dokuz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dokuz sayısı, Türklerin en çok eskilerden beri uğurlu sayılarındandır > Kökeni: Türkçe

Dokuz arka

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dokuz+Arka (.Eski dönemlerde soyluluk gösterme ve belli etmesi açısından, bir kişininbabasından itibaren geriye doğru dokuz atasının sayılıp açıklanması.) > Kökeni: Türkçe

Dolandı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dolanan, gezgin > Kökeni: Türkçe

Dolu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bilgin, tecrübeli, öğretmen 2. Bütün, tam, eksiksiz 3, Kamcı (Şamanist) gelenekte ve Alevi-Bektaşi gelenekte içki, şarap 4. Kısa süren, iri taneli yağmur > Kökeni: Türkçe

Dolun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tam, bütün, eksiksiz.Yakut Türklerinin eski bereket Tanrılarından > Kökeni: Türkçe

Dolunay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ayın on dördü, ayın en güzel hali DOMANİÇ > Kökeni: Türkçe

Dolunay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ayın bütün olarak ve parlak göründüğü dönemi > Kökeni: Türkçe

Domurcuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gül, tomurcuk > Kökeni: Türkçe

Donat

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Giyim, kuşam, zenginlik, cömertlik > Kökeni: Türkçe

Donatmış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Giydirip, kuşatmış, sevindirmiş, cömertlik göstermiş > Kökeni: Türkçe

Donatur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cömert, eli açık, bağışlayıcı > Kökeni: Türkçe

Donsuz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çıplak, fakir, varlıksız > Kökeni: Türkçe

Dora

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Doruk, zirve, şahika > Kökeni: Türkçe

Doran

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Duran) Diri, canlı, yaşayan > Kökeni: Türkçe

Doru

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Doruk, zirve 2. Kara ile kızıl arası renk (At rengi) > Kökeni: Türkçe

Doruk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Zirve, uç, şahika > Kökeni: Türkçe

Doruk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: En yüksek, zirve > Kökeni: Türkçe

Doymaduk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Doyumsuz, sevilmeye doymayan, doyulmayan > Kökeni: Türkçe

Doyum

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Doymak, tatmin 2. Ganimet, bereket > Kökeni: Türkçe

Doyuran

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cömert, hayır sahibi, iyiliksever > Kökeni: Türkçe

Döğen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Dövüşçü, döven 2. Ekin saplarını ezmeye yarayan, altında çakmaktaşı bulunan geniş tahta > Kökeni: Türkçe

Döğer

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Döver 2. Değer, kıymet 3. Kalın, enli bir ağaç > Kökeni: Türkçe

Döğerli

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Değerli > Kökeni: Türkçe

Döğüş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dövüş, savaş, kavga > Kökeni: Türkçe

Döğüşgen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kavgacı, savaşçı > Kökeni: Türkçe

Dökümhan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Böküm+Han 1. Dökmekten döküm 2. Düğüm, bağ > Kökeni: Türkçe

Dölek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Çok döl veren 2. Koyunun kuzuladığı yer 3. İtibarlı, saygıdeğer, maharetli > Kökeni: Türkçe

Dölen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Muti, sevgi gösteren > Kökeni: Türkçe

Dönder

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Döne, döndü gibi “dönmek” fiilinden türetilmiş, çocukları ölen ailelerin, yeni çocukları olduğunda kullandıkları adlardan. > Kökeni: Türkçe

Döndü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dönüş yapan (Reenkarnasyon) çocukları ölen ailelerin verdiği adlardan > Kökeni: Türkçe

Döndü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Evlenmemiş kız. Erkekten sonra doğan ilk kız çocuğu > Kökeni: Türkçe

Döne

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Karşı ziyarette bulunma > Kökeni: Türkçe

Döngel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Saat > Kökeni: Türkçe

Döngü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dönüşüm, başa dönüş > Kökeni: Türkçe

Döngün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dargın, gönlü kırık > Kökeni: Türkçe

Dönmez

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kararlı, cesur, azimli > Kökeni: Türkçe

Dönüş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dönme işi > Kökeni: Türkçe

Duguy Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Haberci Tanrısı Tanrıların haberlerini insanlara getirir > Kökeni: Türkçe

Dulak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dolu, olgun, tecrübeli > Kökeni: Türkçe

Duman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sis, kırağı 2. Ateşten çıkan gaz > Kökeni: Türkçe

Dumlu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Dumanlı, sisli bölge 2. Soğuk ve ayaz alan yer > Kökeni: Türkçe

Dumrul

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Okun sivri ucu 2. Başı dumanlı, efkarlı > Kökeni: Türkçe

Dumrul

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Okun sivri ucu > Kökeni: Türkçe

Dun Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yağ Tanrısı Tereyağını insanlara o armağan etmiştir > Kökeni: Türkçe

Dura

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Durak) 1. Yaşam, hayat 2. Sağlamlık, dayanıklılık, kalıcılık 3. Ev, yaşanılan yer, barınak. > Kökeni: Türkçe

Durak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Dura) Yaşam, hayat > Kökeni: Türkçe

Duran

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Turan) Durucu, kalıcı, yaşayan, canlı > Kökeni: Türkçe

Duran

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yaşayan, var olan > Kökeni: Türkçe

Durcu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Durucu, kalıcı canlı > Kökeni: Türkçe

Durdu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Duran, kalıcı, canlı, yaşayan 2. Yaşam, hayat > Kökeni: Türkçe

Durdu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yaşayan, var olan > Kökeni: Türkçe

Durgaç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Durak, durulan, yaşanılan yer > Kökeni: Türkçe

Durgun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Durulmuş, süzülmüş, arınmış 2. Sakin, sükuna ermiş, kendi halinde > Kökeni: Türkçe

Durmuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Duran, yaşayan, canlı 2. Yaşam, hayat > Kökeni: Türkçe

Durmuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yaşayan, var olan > Kökeni: Türkçe

Dursun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Durması, yaşaması istenen > Kökeni: Türkçe

Dursun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Durması istenen > Kökeni: Türkçe

Duru

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Saf, sade, berrak 2. Duran, durgun > Kökeni: Türkçe

Duru

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Temiz, berrak > Kökeni: Türkçe

Duruk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Duru, durucu > Kökeni: Türkçe

Durul

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sükun bulmak, huzura kavuşmak 2. Günahsızlık, arınmışlık > Kökeni: Türkçe

Durulca

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Masum, günahsız > Kökeni: Türkçe

Durulmaz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Afacan, yaramaz > Kökeni: Türkçe

Durulmuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tatminkar, sakin > Kökeni: Türkçe

Durum

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yaşam, hayat, süreğenlik, duruş > Kökeni: Türkçe

Duva

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Düve) > Kökeni: Türkçe

Duvak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Örtül kapanmış, gelin başı > Kökeni: Türkçe

Duvan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Doğan) > Kökeni: Türkçe

Duyan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Duyucu, hissedici > Kökeni: Türkçe

Duyar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Duyarlı, hisli, duygulu > Kökeni: Türkçe

Duyarı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Duyarlılık, hislilik > Kökeni: Türkçe

Duygu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: His, duyum > Kökeni: Türkçe

Duygu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: His > Kökeni: Türkçe

Duyuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Duyum, hissediş, duyarlılık > Kökeni: Türkçe

Duyuşan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Duyan, hisseden > Kökeni: Türkçe

Düğün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Töğün, Toygün) Toy günü, yemekli eğlence > Kökeni: Türkçe

Dülen Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Işık Tanrısı Gökyüzü ışıklarını “aurora” ortaya çıkarır > Kökeni: Türkçe

Düş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Rüya, aniden ortaya çıkış > Kökeni: Türkçe

Düşelge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Pay, hisse > Kökeni: Türkçe

Düşerge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Miras, pay > Kökeni: Türkçe

Düşüngü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Düşünerek üzülme, kafaya takma, üzülme, teessür > Kökeni: Türkçe

Düve

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Genç inek, dananın büyüğü 2. Döven, dövüşçü, düveci > Kökeni: Türkçe

Düvehan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Düve+han > Kökeni: Türkçe

Düven

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Döven) > Kökeni: Türkçe

Düyeci

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dövüşçü, döğüşçü > Kökeni: Türkçe

Düz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Tüz) 1. Doğru, doğruluk, gerçek 2. Soy, kök, döl 3. Kural, kaide > Kökeni: Türkçe

Düze

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Düzen, üslup, tarz > Kökeni: Türkçe

Düzen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kural, kurallar bütünü > Kökeni: Türkçe

Düzge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Süs, makyaj > Kökeni: Türkçe

Düzgün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Düzülü, düzenli, muntazam 2. Gidişat, teamül > Kökeni: Türkçe

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Yukarıdaki harflere tıklayarak çocuklarınıza güzel isimler verebilirsiniz.

Çocuklarımıza Türkçe adlar vermeye özen gösterelim.

erkek bebek isimleri, türkçe erkek isimleri, anlamlı bebek isimleri, keşfedilmemiş isimler, bebek isimleri 2019, popüler erkek bebek isimleri 2019, değişik bebek isimleri, dini bebek isimleri,

>>> SÖZLÜKLERİMİZ: Kökenbilim Sözlüğü (Etimoloji Sözlüğü), Göktürkçe Sözlük, Türkçe Adlar Sözlüğü, Arapça Adlar Sözlüğü, Farsça Adlar Sözlüğü, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Tıp Terimleri Sözlüğü, Hukuk Terimleri Sözlüğü, Felsefe Sözlüğü, Tarih Sözlüğü, Söylence Sözlüğü, Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü, Osmanlıca Sözlük, Bilgisayar Terimleri Sözlüğü, Divanı Lügatit Türk Sözlüğü, Kısaltmalar Dizini Sözlüğü, İsimler Sözlüğü (Bebek adları, çocuk adları sözlüğü), Orhun Yazıtları Kelime Tahlilleri, Kutadgu Bilig Sözlüğü, Divanı Hikmet Sözlüğü, Argo Sözlüğü, Yazım Kılavuzu Sözlüğü (İmla Kılavuzu Sözlüğü), Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü... Yararlı olması dileğiyle…Suat Özer- TDH

Arapça isimler, Arapça adlar, Arapça isimler erkek, Arapça adlar erkek, Arapça isimler kadın, Arapça adlar kadın, Farsça isimler, Farsça adlar, Arapça modern isimler, bebek isimleri, bebek adları, ilginç isimler, ilginç adlar, karizmatik isimler, yeni isimler, dini isimler, modern isimler

Göktürkçe Sözlük, Bilgisayar Terimleri Sözlüğü, Divanı Lügatit Türk Sözlüğü, Kısaltmalar Dizini Sözlüğü, İsimler Sözlüğü (Bebek adları) Orhun Yazıtları, Argo Sözlüğü, Yazım Kılavuzu Sözlüğü (İmla Kılavuzu Sözlüğü), Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü

Kısaltma, kısaltması, kısaltmalar ve anlamları, ünvan kısaltmaları, kısaltmalar İngilizce, kısaltmalar ve açılımları, kısaltmaların yazımı test, kısaltması nedir, numara kısaltması,

erkek bebek isimleri, türkçe erkek isimleri, anlamlı bebek isimleri, keşfedilmemiş isimler, bebek isimleri 2019, popüler erkek bebek isimleri 2019, değişik bebek isimleri, dini bebek isimleri,

Tamlamalar hakkındaki diğer yazılar için tıklayınız. TAMLAMALAR

Atatürk ile ilgili tüm yazıları okumak için tıklayınız: ATATÜRK

Kim kimdir konulu yazılarımız için lütfen tıklayınız: KİM KİMDİR?

Cümlede Anlam İle İlgili Tüm yazılara Ulaşmak İçin Tıklayınız: Cümlede Anlam Konuları

Sınav-Test-Deneme Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

TDH - KOLAY ERİŞİMİ Türkçe Göktürkçe Edebiyat Türkçe Adlar Tarih Kökenbilgisi Türk Lehçeleri Yazım Kılavuzu Türk Dünyası PDF-DOC Sınav-Deneme SÖZLÜKLERİMİZ

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ Dil Bilgisi Sıfatlar Belirteçler Anlam Bilgisi Kompozisyon İlgeçler Cümlede Anlam Nasıl yazılır? Bağlaçlar Paragrafta Anlam Noktalama İşaretleri Ünlemler Sözcükte Anlam Sözcük Bilgisi Eylemler Ses Bilgisi Yapım Ekleri Eylemsiler Yapı Bilgisi Adıllar Dil-Anlatım Yazım Bilgisi Adlar Edebiyat Anlatım Bozuklukları Ana Bet Atasözleri ve Deyimler TDH-Instagram Tivitır Feysbuk

Türk tarihi ile ilgili tüm yazılarımıza şuradan ulaşabilirsiniz: TÜRK TARİHİ

erkek bebek isimleri, türkçe erkek isimleri, anlamlı bebek isimleri, keşfedilmemiş isimler, bebek isimleri 2019, popüler erkek bebek isimleri 2019, değişik bebek isimleri, dini bebek isimleri,

Dil Bilgisi, Yazım Kuralları, Belirteçler, Zarflar, Anlam Bilgisi, Kompozisyon, İlgeçler, Edatlar, Cümlede Anlam, Nasıl yazılır, Bağlaçlar, Paragrafta Anlam, Noktalama İşaretleri, Ünlemler, Sözcükte Anlam, Sözcük Bilgisi, Eylemler, Fiiller, Ses Bilgisi, Yapım ekleri, Çekim Ekleri, Eylemsiler, Fiilimsiler, Yapı Bilgisi, Adıllar, zamirler, Dil ve Anlatım, Yazım Bilgisi, Adlar, İsimler, Edebiyat, Anlatım Bozuklukları, Ön Adlar, Sıfatlar, Sözlükler, pdf, doc, atasözleri, deyimler, Türkçe , Göktürkçe, Edebiyat, Türkçe Adlar, Tarih, Köken bilgisi, etimoloji, Lehçeler, Yazım Kılavuzu, Türk DünyasıTürkçe Adlar, Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Çocuk İsimleri, Bebek Adları, Bebek İsimleri

Öz Türkçe adlar, öz Türkçe isimler, öz Türkçe erkek adları, öz Türkçe kadın adları, Göktürk isimleri, Türk isimleri listesi, Sözlük, Türkçe sözlük, öz Türkçe adlar, öz Türkçe isimler, öz Türkçe erkek adları, öz Türkçe kadın adları, Göktürk isimleri,


Türk isimleri listesi, güzel öz türkçe isimler, türkçe adlar konusu, ülkücü isimler, eski kadin isimleri, göktürk prenslerinin isimleri, türk savaşçı isimleri, eski türk isimleri erkek, değişik bebek isimleri, modern bebek isimleri, dini bebek isimleri, eski türk isimleri kadın, en son çıkan isimler, tarihi türk isimleri, modern bebek isimleri,

Eski osmanlı isimleri, tarihi türk isimleri, eski isimler erkek, türk isimleri listesi, oğuzlarda erkek isimleri, türk savaşçı isimleri, türk isimleri erkek, türk isimleri listesi, ülkücü isimler, türk savaşçı isimleri, türk hükümdar isimleri, güzel öz türkçe isimler, eski kadin isimleri, oğuzlarda erkek isimleri

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 16:46
YORUM EKLE